КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 17 листопада 2004 р. N 1558

Київ

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

Постанова втратила чинність
 (згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 18 травня 2005 року N 371)

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України 

В. ЯНУКОВИЧ 


Інд. 40

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 листопада 2004 р. N 1558 


ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. Абзац другий пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1996 р. N 170 "Про порядок діяльності комісії для ліквідації міністерства, іншого центрального органу державної виконавчої влади" (ЗП України, 1996 р., N 6, ст. 205) викласти у такій редакції:

"Головою ліквідаційної комісії міністерства призначається перший заступник міністра - керівник апарату міністерства, що ліквідується, іншого центрального органу - керівник або заступник керівника центрального органу, що ліквідується".

2. Абзац другий пункту 7 Типового положення про кадрову службу органу виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 серпня 1996 р. N 912 (ЗП України, 1996 р., N 16, ст. 434; Офіційний вісник України, 1998 р., N 52, ст.  1955; 2001 р., N 31, ст. 1401; 2003 р., N 24, ст. 1134, N 30, ст. 1546, N 35, ст. 1902), викласти у такій редакції:

"у міністерстві - міністру або за рішенням міністра - першому заступнику міністра - керівнику апарату міністерства".

3. Примірну інструкцію з діловодства у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затверджену постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 1997 р. N 1153 (Офіційний вісник України, 1997 р., число 43, с. 50; 2001 р., N 48, ст. 2141; 2003 р., N 30, ст. 1546, N 31, ст. 1627), доповнити пунктом 1.71 такого змісту:

"1.71. Визначення порядку документообігу в апараті міністерства та здійснення контролю за його додержанням покладається на першого заступника міністра - керівника апарату міністерства".

4. Друге речення абзацу четвертого пункту 4 Положення про проведення атестації державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2000 р. N 1922 (Офіційний вісник України, 2001 р., N 1 - 2, ст. 27; 2002 р., N 52, ст. 2397; 2003 р., N 23, ст. 1048, N 45, ст. 2352), викласти у такій редакції:

"Головою комісії міністерства призначається перший заступник міністра - керівник апарату міністерства, іншого державного органу - як правило, заступник керівника цього органу".

5. Пункт 3 постанови Кабінету Міністрів України від 2 березня 2001 р. N 207 "Про деякі заходи щодо підвищення рівня виконавської дисципліни у центральних органах виконавчої влади" викласти у такій редакції:

"3. Покласти на перших заступників міністрів - керівників апарату міністерств, перших заступників керівників інших центральних органів виконавчої влади відповідальність за організацію контролю виконання законів України, актів та доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, доручень Прем'єр-міністра України".

6. Перше речення абзацу другого пункту 3 Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 р. N 169 (Офіційний вісник України, 2002 р., N 8, ст. 351), викласти у такій редакції:

"Очолює конкурсну комісію міністерства перший заступник міністра - керівник апарату міністерства, іншого державного органу - як правило, заступник керівника цього органу".

____________