Оголошення про проведення конкурсу з визначення постачальника "останньої надії"
01.07.2020 | 08:47
 

 

 

 

 

Відповідно до статті 15 Закону України "Про ринок природного газу", постанов Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2015 року № 809 "Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення постачальника "останньої надії" (далі – "Порядок проведення конкурсу") та від 21 жовтня  2015 року № 873 "Про утворення конкурсної комісії з обрання постачальника "останньої надії" (далі – конкурсна комісія), Протоколу від 30.06.2020 року № 1 засідання конкурсної комісії з обрання постачальника "останньої надії" оголошується конкурс з визначення постачальника "останньої надії" (далі – конкурс).

 

Участь у конкурсі мають право брати усі суб'єкти господарювання, які на підставі ліцензії провадять діяльність з постачання природного газу споживачам (далі – кандидат).

 

Конкурс проводиться такими етапами:

1) оголошення про проведення конкурсу;

2) подання конкурсних пропозицій;

3) розкриття конкурсних пропозицій та кваліфікаційний відбір;

4) обрання переможця конкурсу.

 

Конкурсні пропозиції приймаються з 30.06.2020 року до  07.07.2020 року, 17:00 (включно) за адресою:

Міністерство енергетики України, 01601

вул. Хрещатик, 30; е-mail: onufrei.vladyslav@mev.gov.ua.

07.07.2020 року відбудеться розкриття конкурсних пропозицій у присутності всіх членів конкурсної комісії і кандидатів.

 

Постачальник "останньої надії" повинен відповідати таким вимогам, перелік яких є вичерпним:

1) взяття на себе зобов’язання дотримуватися законодавства в частині прав та обов’язків постачальника “останньої надії”, які зазначені в заявці учасника;

 

2) наявність чинної ліцензії на провадження господарської діяльності з постачання природного газу;

 

3) наявність активів у формі грошей на рахунках для придбання газу або запасів газу в газосховищах або наявність договору з власником газу в газосховищах (з наданням підтвердних матеріалів у вигляді банківської виписки, копії наявних укладених договорів та/або листа-підтвердження оператора газотранспортної системи/оператора підземних сховищ газу) в обсязі, що не може бути меншим за найбільше значення місячного обсягу споживання газу всіма споживачами України протягом опалювального сезону 2019/20 року (3 514 млн.куб.м);

 

4) наявність персоналу та інших засобів, укладених договорів на транспортування газу, необхідних для провадження діяльності постачальника “останньої надії”;

 

5) відсутність контролю, який здійснюється над кандидатом у значенні, наведеному в пункті 13 частини першої статті 1 Закону України “Про ринок природного газуˮ, резидентом держави-агресора, що визнана такою відповідно до законодавства.ˮ

 

Конкурсна пропозиція повинна складатися із:

1) заяви про участь у конкурсі, в якій зазначаються відомості про кандидата (повне найменування, ідентифікаційний номер та місцезнаходження юридичної особи, контактний номер телефону, прізвище, ім'я та по батькові керівника відповідного суб'єкта господарювання), а також зобов'язання щодо дотримання законодавства в частині прав та обов'язків постачальника "останньої надії" у разі перемоги в конкурсі;

 

2) відомості щодо засновників (акціонерів) кандидата (у довільній формі), що дає змогу для встановлення осіб, які здійснюють над ним контроль;

 

3) документів та інформації (у довільній формі), які підтверджують відповідність кандидата вимозі підпункту 2 пункту 13 "Порядку проведення конкурсу".

 

Подання конкурсних пропозицій:

Конкурсна пропозиція оформлюється у вигляді пакета документів та інформації відповідно до вимог "Порядку проведення конкурсу" та оголошення про проведення конкурсу.

 

Конкурсна пропозиція разом з описом вкладення надсилається рекомендованим листом на вищезазначену адресу або подається особисто.

 

Конкурсна пропозиція подається українською мовою або іншою мовою. До документів, що складені виключно іноземною мовою, додається переклад на українську мову, засвідчений в установленому порядку.

 

Кандидат має право у будь-який час до закінчення строку подання конкурсної пропозиції звертатися до конкурсної комісії для отримання додаткової інформації про конкурс, порядок та умови його проведення. Відповідні запити надсилаються електронною поштою на вищезазначену адресу.

 

Конкурсна пропозиція вважається належним чином поданою в разі, коли вона була доставлена на адресу, зазначену в оголошенні про проведення конкурсу, не пізніше встановленого строку її подання. Конкурсні пропозиції, отримані після встановленого строку, до розгляду не приймаються.

 

 
« повернутись Постійна www-адреса статті:
http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/publish/article?art_id=245450397