Інформація щодо Форуму
24.05.2019 | 11:48
 

 

 

ХVІІ Міжнародний форум

 «Паливно-енергетичний комплекс України: сьогодення та майбутнє»

ЗАПРОШУЄ

5 – 7 листопада 2019 року

 до Міжнародного виставкового центру (Броварський проспект, 15, м. Київ)

 

Організатори:

·         Міністерство енергетики та вугільної промисловості України

·         ТОВ «Міжнародний виставковий центр»

 

У програмі Форуму:

 

Галузева експозиція «ПЕК України» – традиційний демонстраційний майданчик досягнень та перспектив вітчизняних компаній паливно-енергетичного комплексу.  

·       ХVІІ Міжнародна спеціалізована виставка «Енергетика в промисловості – 2019» – головна виставкова подія за участі провідних українських та іноземних виробників, що презентують новітні технології та ефективне електротехнічне й енергетичне устаткування для потреб електростанцій, підстанцій, високовольтних ліній електропередачі, розподільчих електромереж, систем електропостачання промислових підприємств тощо. Експозицію «Енергетика в промисловості» тематично доповнює спеціалізована виставка «ELECTRO INSTALL - 2019», яка демонструє великий спектр електротехнічної продукції низької напруги, електронних пристроїв, засобів автоматизації, які широко застосовуються у різних сферах виробництва, господарської діяльності та побуті.

·      ІV Міжнародна спеціалізована виставка «MINING & MINERALS EXPO» – 2019»основна виставка вугільної та гірничодобувної промисловості України знайомить з новітніми зразками гірничо-шахтного та збагачувального обладнання, а також сучасними технологіями гірничих робіт.

·       ІV Міжнародна спеціалізована виставка «НАФТОГАЗЕКСПО 2019» - демонструє сучасні українські та іноземні технології, обладнання і послуги для розвідки, видобутку, транспортування, розподілу, переробки та зберігання нафти і газу.

 

·           Ділова програма надає унікальну можливість для фахівців, бізнесменів та менеджерів галузі обмінятись думками та налагодити співпрацю.

·           VІ Всеукраїнський семінар інженерів-енергетиків, організований у рамках ділової програми, – зацікавить практичними аспектами застосування світових досягнень та впровадження найкращих практик у виробничі процеси підприємств електроенергетичного комплексу та промисловості.

 

 

Запрошуємо долучитись до роботи

ХVІІ Міжнародного форуму «Паливно-енергетичний комплекс України: сьогодення та майбутнє»

та взяти участь у

Міжнародних виставках

«Енергетика в промисловості – 2019», «ELECTRO INSTALL – 2019», «НАФТОГАЗЕКСПО – 2019» «MINING & MINERALS EXPO – 2019».

 

 

За довідками щодо участі звертатись:

Міністерство  енергетики та вугільної промисловості України:

тел./факс: +38 044 531-36-12;

е-mail: natalia.kazakova@mev.gov.ua

          

ТОВ «Міжнародний виставковий центр»

02002, Київ, Броварський проспект, 15

Тел./факс +38 044 201-11-57, 201-11-78;

е-mail: lyudmila@iec-expo.com.ua

сайт: www.iec-expo.com.ua

 

 

 

English information

 

 

 

The XVII International Forum

"Fuel and Energy Complex of Ukraine: the Present and the Future"

INVITES

to the International Exhibition Centre (15 Brovarsky Ave., Kyiv, Ukraine)

on November 5-7

 

       Organizers:

·         Ministry of Energy and Coal Industry of Ukraine

·         International Exhibition Centre

 

Forum Format:

·         Sectoral exposition "Fuel and Energy Complex of Ukraine" is the traditional demonstration platform for achievements and prospects of national fuel and energy companies.

·       XVII International Trade Fair "Power Engineering for Industry '2019" is the key exhibition event with the participation of leading Ukrainian and foreign manufacturers that present the latest technologies and efficient electrical and power equipment for the needs of power plants, substations, high-voltage power grids, power distribution systems, industrial power supply systems, etc. "Power Engineering for Industry" exposition is thematically complemented by the trade fair "ELECTRO INSTALL 2019" which demonstrates a wide range of low voltage electrical products, electronic devices, automation that are widely used in various sectors of production, economic activity and everyday life.

·      ІV International Trade Fair "Mining & Minerals Expo2019" is  the main trade fair of the coal and mining industry of Ukraine that will present the latest samples of mining and mineral processing equipment, as well as modern mining technologies.

·      IV International Trade Fair "OILGASEXPO '2019" is the main event for demonstration of modern technologies, equipment and services for exploration, extraction, transportation, distribution, refining, processing and storage of oil and gas by Ukrainian and foreign companies.

 

·       Business program provides the unique opportunity for professionals, businessmen and managers to exchange ideas and establish cooperation.

 

·       VI All-Ukrainian Power Engineers Workshop within the business program will be aimed at integrating world achievements and best practices into production processes of power engineering and industrial enterprises.

 

We invite you to join

the XVII International Forum

"Fuel and Energy Complex of Ukraine: the Present and the Future"

and take part

in the International Trade Fairs

"Power Engineering for Industry '2019", "ELECTRO INSTALL 2019", "OILGASEXPO '2019", "Mining & Minerals Expo2019"

 

 

For participation please contact:

Ministry of Energy and Coal Industry of Ukraine:

tel./fax: +380 44 531-36-12; e-mail: natalia.kazakova@mev.energy.gov.ua

 

 

International Exhibition Centre:

15 Brovarsky Ave., Kyiv, Ukraine 02002

tel./fax: +380 44 201-11-57, 201-11-78; e-mail: lyudmila@iec-expo.com.ua

web-site: www.iec-expo.com.ua

 

 

 
« повернутись Постійна www-адреса статті:
http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/publish/article?art_id=245371001