Реєстр нормативних документів з промислової безпеки та охорони праці на підприємствах вугільної галузі України
27.03.2012 | 16:37
 

РЕЄСТР

нормативних документів з промислової безпеки та охорони праці

на підприємствах вугільної галузі України

 

п/п

Позначення

нормативного

акта

Назва нормативного акта

Затвердження

Дата/

документ / №

Організація

1. Загальні вимоги промислової безпеки та охорони праці

1.1

НПАОП 10.0-1.01-10

Правила безпеки у вугільних шахтах

Зареєстровано:

22.03.2010

Наказ № 62

17.06.2010

№ 398/17693

Держгірпромнагляд

 

Мін’юст

 

 

  Зміни:

 

Зареєстровано:

07.09.2011  Наказ №  960

03.10.2011

№ 1135/19873

МНС  України

 

Мін’юст

1.2

НПАОП 0.00-2.01-05

Перелік робіт з підвищеною небезпекою

Зареєстровано:

26.01.2005

Наказ № 15

15.02.2005

№ 232/10512

Держнаглядохоронпраці України

Мін’юст

1.3

НПАОП 0.00-4.09-07

Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства

21.03.2007

Наказ № 55

Держгірпромнагляд

 

 

Зареєстровано:

04.04.2007

№ 311/13578

Мін’юст

 

 

Зміни:

25.09.2007

Наказ № 216

Держгірпромнагляд

 

 

Зареєстровано:

07.11.2007

№ 1252/14519

Мін’юст

1.4

НПАОП 0.00-4.11-07

Типове положення про діяльність уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці

21.03.2007 Наказ №56

Держгірпромнагляд

 

 

Зареєстровано:

06.04.2007

№ 316/13583

Мін’юст

1.5

НПАОП 0.00-4.12-05

Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці

26.01.05

Наказ № 15

Держнаглядохоронпраці України

 

 

Зареєстровано:

15.02.05

№ 231/10511

 

Мін’юст

 

 

Зміни:

16.11.2007

Наказ № 273

Держгірпромнагляд

 

 

Зареєстровано:

03.12.2007

№ 1334/14601

Мін’юст

1.6

НПАОП 0.00-4.15-98

Положення про розробку інструкцій з охорони праці

29.01.98

Наказ № 9

Держнаглядохоронпраці України

 

 

Зареєстровано:

07.04.98

№ 226/2666

Мін’юст

1.7

НПАОП 10.0-5.35-95

Інструкція з навчання працівників шахт

30.05.95

Наказ № 79

Держнаглядохоронпраці України

 

 

Зареєстровано:

1.08.95

№272/808

Мін’юст

1.8

НПАОП 10.0-5.20-04

Інструкція з експлуатації засобів індивідуального захисту шахтарів

26.10.04

Наказ № 236

Держнаглядохоронпраці України

1.9

НПАОП 0.00-5.13-94

Інструкція про порядок зупинки експлуатації об’єктів при наявності порушень нормативних актів про охорону праці

30.12.94

Наказ №133

Держнаглядохоронпраці України

 

 

Зареєстровано:

5.01.95

№3/539

Мін’юст

1.10

НПАОП 0.00-4.21-04

Типове положення про службу охорони праці

15.11.04 Наказ №255

Держнаглядохоронпраці України

 

 

Зареєстровано:

01.12.04

№1526/10125

Мін’юст

 

 

Зміни:

02.10.2007

Наказ № 236

Держгірпромнагляд

 

 

Зареєстровано:

18.10.2007

№ 1191/14458

Мін’юст

1.11

НПАОП 0.00-4.24-03

Положення про порядок трудового і професійного навчання неповнолітніх професіям, пов’язаним з роботами із шкідливими та важкими умовами праці, а також з роботами підвищеної небезпеки

15.12.2003

Наказ № 244

Держнаглядохоронпраці України

 

 

Зареєстровано:

30.12.2003

№ 1257/8578

Мін’юст

 

 

Зміни:

16.11.2007

Наказ № 274

Держгірпромнагляд

 

 

Зареєстровано:

03.12.2007

№ 1335/14602

Мін’юст

1.12

НПАОП 0.00-6.03-93

Порядок опрацювання та затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві

21.12.93 Наказ №132

Держнаглядохоронпраці України

 

 

Зареєстровано:

07.02.94

№20/229

Мін’юст

1.13

НПАОП 10.0-5.35-04

Інструкція із забезпечення шумової та вібраційної безпеки праці у вугільних шахтах

26.10.04

Наказ № 236

Держнаглядохоронпраці України

1.14

НПАОП 0.00-3.10-08

Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам гірничодобувної промисловості

21.08.2008

наказ № 184

Держгірпромнагляд

 

 

Зареєстровано:

10.09.2008

№ 832/15523

Мін’юст

1.15

-

Галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту для працівників підприємств вугільної промисловості 

14.02.2005/Лист/

№ 03/14-0190

Мінпаливенерго

України

1.16

-

Положение о службе охраны труда на предприятиях, стройках и в аппаратах управления Министерства угольной промышленности Украины

30.03.95

Минуглепром Украины

1.17

НПАОП 0.00.-1.30-01

Правила безпечної роботи з інструментом та пристроями

05.06.2001 Наказ № 252

Міністерство праці і соціальної політики України

1.18

НАПБ А.01.001-2004

Правила пожежної безпеки в Україні 

 

Зареєстровано:

19.10.2004

Наказ № 126

04.11.2004

№ 1410/10009

Міністерство України по питаннях надзвичайних ситуацій і у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи

Мін’юст України

1.19

НАПБ Б.01.009-2004

Правила пожежної безпеки для підприємств вугільної промисловості України

Зареєстровано:

12.10.04

Наказ N 638

 

3.12.04

N 1533/10132 

Мінпаливенерго України

 

Мін’юст України

1.20

СОУ 10.1-00185790-002-2005

Правила технічної експлуатації вугільних шахт

14.11.2006

Наказ

№539

Мінвуглепром України

1.21

СОУ-П

10.1.00174088.018:2009

Система управління виробництвом і охороною праці у вугільній промисловості України (Типове керівництво)

21.01.2010

наказ

№ 7

Мінвуглепром

України

2. Безпека гірничих робіт

2.1

НПАОП 0.00-1.34-71

Єдині правила безпеки при розробці рудних, нерудних і розсипних родовищ підземним способом

31.08.1971

Держгіртехнагляд СРСР

2.2

НПАОН 00.0-7.01-86

Вказівка щодо порядку і контролю безпечного ведення гірничих робіт у небезпечних зонах

16.05.86

Держгіртехнагляд

України

2.3

НПАОП 10.0-7.06-86

Вказівка про порядок і контроль безпечного ведення гірничих робіт у небезпечних зонах

4.10.86

Мінвуглепром СРСР

2.4

НПАОП 10.0-5.36-96

Інструкція зі складання паспортів виїмкової дільниці, проведення та кріплення підземних виробок

18.01.96

Наказ № 7

Держнаглядохоронпраці України

2.5

НПАОП 10.0-5.30-79

Інструкція з безпечних методів і прийомів виконання робітниками операцій щодо управління покрівлею і кріплення в очисних вибоях, що оснащені вузькозахватними комбайнами та індивідуальним кріпленням на пологих і похилих пластах Донбасу

1979

Мінвуглепром УРСР

2.6

НПАОП 10.0-1.04-64

Правила безпеки під час прохідки стовбурів шахт спеціальними способами

20.03.64

Держгіртехнагляд СРСР

2.7

НПАОП 10.0-5.22-84

Тимчасова інструкція щодо безпечного ведення робіт у вугільних шахтах, небезпечних за нафтогазопроявами

2.03.84

Мінвуглепром СРСР

3. Запобігання газодинамічних явищ

3.1

НПАОП 10.0-5.26-88

Інструкція з безпечного ведення гірничих робіт на шахтах, де розробляють пласти, схильні до гірничих ударів

1988

Мінвуглепром СРСР

3.2

НПАОП 10.0-5.25-89

Інструкція з безпечного ведення гірничих робіт на пластах, небезпечних щодо раптових викидів вугілля, породи і газу

1989

Мінвуглепром СРСР Держгіртехнагляд СРСР

3.3

СОУ-П 10.1.00174088.011-2005

Правила ведення гірничих робіт на пластах, схильних до газодинамічних явищ

30.12.2005

наказ

№ 145

Мінвуглепром

України

3.4

СОУ-П 10.1.00174088.015:2008

Правила прогнозу викидонебезпеки за сорбційними показниками вугілля

11.12.2008

наказ

№ 646

Мінвуглепром

України

3.5

СОУ-П 10.1.00174088.016:2009

Правила визначення ефективності випереджального захисту пластів, схильних до газодинамічних явищ

01.06.2009

наказ

№ 217

Мінвуглепром

України

3.6

СОУ-П  10.1.00174088.017:2009

Правила перетинання гірничими виробками зон геологічних порушень на пластах, схильних до раптових викидів вугілля та газу

11.09.2009

наказ

№ 399

Мінвуглепром

України

3.7

СОУ-П 10.1.00174088.029:2011

Правила віднесення вугільних пластів до категорій викидонебезпеки

02.09.2011

наказ

№ 464

Міненерго вугілля України

3.8

СОУ-П 10.1.00174088.031:2011

Контроль за проведенням заходів та технологічних процесів за параметрами акустичного сигналу під час розкриття схильних до ГДЯ вугільних пластів

__.__.2011

наказ

№ ____

Міненерго вугілля України

4. Рудникова аерологія

4.1

НПАОП 10.0-7.08-93

Керівництво щодо проектування вентиляції вугільних шахт

20.12.93

Наказ № 131

Держнаглядохоронпраці України

4.2

НПАОП 10.0-5.10-04

Інструкція зі складання вентиляційних планів

26.10.04

Наказ № 236

Держнаглядохоронпраці України

4.3

НПАОП 10.0-5.05-04

Інструкція з реверсування вентиляційного струменя та перевірки дії реверсивних пристроїв вентиляційних установок

26.10.04

Наказ № 236

Держнаглядохоронпраці України

4.4

НПАОП 10.0-5.02-04

Інструкція з контролю складу рудникового повітря, визначення газовості та встановлення категорій шахт за метаном

26.10.04

Наказ № 236

Держнаглядхоронпраці України

4.5

НПАОП 10.0-5.28-87

Інструкція щодо прогнозу і попередження раптових проривів метану із грунту гірничих виробок

12.08.87

Мінвуглепром УРСР

4.6

НПАОП 10.0-5.06-04

Інструкція з розгазування гірничих виробок, розслідування, обліку та попередження загазувань

26.10.04

Наказ № 236

Держнаглядохоронпраці України

4.7

НПАОП 10.0-5.21-04

Інструкція із запобігання самозапалюванню, гасіння та розбирання породних відвалів

26.10.04 Наказ №236

Держнаглядохоронпраці України

4.8

СОУ 10.1.0174088.002-2005

Труби вентиляційні гнучкі шахтні й фасонні частини до них. Загальні технічні вимоги.

29.11.2005

Наказ №47

Мінністерство вугільної промисловості України

4.9

СОУ  10.1.00174088.001-2004

Дегазація вугільних шахт. Вимоги до способів та схеми дегазації.

17.11.2004

Наказ №725

Мінністерство палива та енергетики України

4.10

СОУ-П 10.1.00174088.010-2005

Щодо розробки заходів запобігання раптовим загазуванням гірничих виробок в зонах геологічних порушень

08.12.2005

Наказ №79

Мінністерство вугільної промисловості України

4.11

СОУ  10.1.00174088.007-2005

Типове положення про дільницю вентиляції і техніки безпеки шахт

08.12.2005 Наказ №79

Мінністерство вугільної промисловості України

4.12

СОУ  10.1.00174088.008-2005

Правила ведення робіт у вугільних шахтах України, небезпечних за нафтогазопроявами

29.11.2005 Наказ №47

Мінністерство вугільної промисловості України

4.13

СОУ  10.1.00174088.009-2005

Вимоги щодо визначення місця встановлення вентиляторів місцевого провітрювання з електродвигунами

29.11.2005

Наказ №47

Мінністерство вугільної промисловості України

4.14

СОУ-Н 10.1.00174088.022:2009

Доповнення до „Положення про дільницю вентиляції і техніки безпеки” для шахт, що ліквідуються, та гідрозахисних шахт

06.04.2010

Наказ № 103

Мінвуглепром України

5. Боротьба з рудниковим пилом та пиловибухозахист

5.1

НПАОП 10.0-5.07-04

Інструкція з комплексного знепилювання повітря

26.10.04

Наказ № 236

Держнаглядохоронпраці України

5.2

НПАОП 10.0-5.09-04

Інструкція із запобігання та локалізації вибухів вугільного пилу

26.10.04

Наказ № 236

Держнаглядохоронпраці України

5.3

НПАОП 10.0-5.08-04

Інструкція з виміру концентрації пилу в шахтах та обліку пилових навантажень

26.10.04

Наказ № 236

Держнаглядохоронпраці України

5.4

-

Типова методика випробувань засобів боротьби з пилом при роботі виїмкових та прохідницьких комбайнів і механізованих комплексів

24.1279

Мінвуглепром СРСР

6. Кондиціонування рудникового повітря

6.1

НПАОП 10.0-5.04-04

Інструкція із застосування холодильних установок

26.10.04

Наказ № 236

Держнаглядохоронпраці України

6.2

ГСТУ 101.00174088.001-2003

Системи кондиціонування рудникового повітря. Вимоги безпеки

24.09.2003

Наказ №514

Мінпаливенерго України

6.3

СОУ 10.1.00174088.004-2005

Системи обігріву повітроподавальних стволів вогневими калориферами з використанням метаноповітряної суміші

29.11.2005 Наказ

№47

Мінвуглепром України

6.4

СОУ-Н 10.1.00174088.027:2011

Прогнозування та нормалізація теплових умов у вугільних шахтах

12.08.2011

Наказ №387

Міненерговугілля України

7. Гірничі машини та устаткування

7.1

НПАОП 10.0-3.01-90

Нормативи безпеки вибійних машин, комплексів і агрегатів

25.06.90

Мінвуглепром СРСР

7.2

НПАОП 10.0-7.09-82

Тимчасові вимоги безпеки до основного гірничотранспортного обладнання для вугільних та сланцевих шахт

5.07.82

Мінвуглепром СРСР

7.3

ДНАОП 0.03-8.01-73

Гигиенические требования к горным машинам и механизмам для угольных шахт

№ 1115-73

 

7.4

НПАОП 0.00-1.29-97

Правила захисту від статичної електрики

22.04.97

Наказ № 103

Держнаглядохоронпраці України

7.5

НПАОП 0.00-1.07-94

Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском

18.10.94

Наказ № 104

Держнаглядохоронпраці України

 

 

Зміни 1:

11.07.97

Наказ № 183

Держнаглядохоронпраці України

 

 

2:

22.03.02

Наказ № 161

Мінпраці України

7.6

НПАОП 0.00-1.01-07

Правила будови і безпечної есплуатації вантажопідіймальних карнів

2007

Держнаглядохоронпраці України

8. Шахтний транспорт і підйом

8.1

НПАОП 10.0-7.14-81

Єдині вимоги з безпечної експлуатації перекидачів

25.12.81

Мінвуглепром СРСР

8.2

НПАОП 10.0-7.09-82

Тимчасові вимоги безпеки до основного гірничотранспортного обладнання для вугільних та сланцевих шахт

5.07.82

Мінвуглепром СРСР

8.3

НПАОП 10.0-7.10-80

Тимчасові вимоги безпеки до технології та засобів для спуску негабаритних вантажів під вантажними посудинами

21.04.80

Мінвуглепром СРСР

8.4

НПАОП 10.0-7.11-80

Єдині вимоги до сигналів і знаків у підземних виробках і на шахтному транспорті

16.09.80

Мінвуглепром СРСР

8.5

НПАОП 10.0-7.12-83

Типові рішення щодо безпечного перевезення людей і вантажів локомотивами у виробках з нахилом від 0,005 о/оо до 0,050о/оо

28.10.83

Мінвуглепром СРСР

8.6

НПАОП 10.0-7.13-83

Тимчасові вимоги безпеки при експлуатації монорейкових доріг у вугільних шахтах

1983

Мінвуглепром СРСР

8.7

НПАОП 10.0-5.31-81

Інструкція з безпечного установлення шахтного рухомого складу на рейки

17.10.81

Мінвуглепром СРСР

8.8

НПАОП 10.0-1.07-02

Вимоги безпеки до стрічок конвеєрних шахтних та методи випробувань

31.05.02

Наказ № 250

Мінпраці України

8.9

НПАОП 10.0-5.23-84

Інструкція щодо перевезення людей стрічковими конвейєрами в підземних виробках вугільних шахт

23.03.84

Мінвуглепром СРСР

8.10

НПАОП 10.0-5.32-85

Інструкція з безпечної експлуатації рейкових надгрунтових доріг у вугільних шахтах

20.04.85

Мінвуглепром СРСР

8.11

НПАОП 10.0-5.33-76

Інструкція з техніки безпеки при технічному обслуговуванні та ремонті устаткування вертикальних стовбурів шахт

21.07.76

Мінвуглепром СРСР

9. Електротехнічне господарство

9.1

НПАОП 0.00-1.18-98

Правила будови, виготовлення, монтажу, ремонту і безпечної експлуатації вибухозахищених вентиляторів

11.09.1998

Наказ № 183

Держнаглядохоронпраці України

9.2

НПАОП 40.1-1.21-98

Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів

 

Зареєстровано:

09.01.98

Наказ № 4

 

10.02.98

№ 93/2533

Державний комітет України по нагляду за охороною праці

Мін’юст України

 

 

 

 

Зареєстровано:

 

25.07.2006

Наказ № 258

25.10.2006

№1143/13017

Мінпаливенерго України

Мін’юст України

9.3

НПАОП 10.2-3.01-83

Норми безпеки при експлуатації електрообладнання на вугільних розрізах

8.12.83

Мінвуглепром СРСР

9.4

НПАОП 10.0-5.17-04

Інструкція з перевірки максимального струмового захисту шахтних апаратів

26.10.04

Наказ № 236

Держнаглядохоронпраці України

9.5

НПАОП 10.0-5.34-83

Інструкція щодо виконання захисного заземлення з використанням природних заземлювачів (у вугільних шахтах)

8.04.83

Мінвуглепром СРСР Держгіртехнагляд СРСР

9.6

НПАОП 10.0-5.29-04

Інструкція із застосування електроустаткування в рудниковому нормальному виконанні та електроустаткування загального призначення в шахтах, небезпечних за газом або пилом

26.10.04

Наказ №236

Держнаглядохоронпраці України

9.7

НПАОП 10.0-5.14-04

Інструкція з облаштування, огляду і вимірювання опору шахтних заземлень

26.10.04

Наказ № 236

Держнаглядохоронпраці України

9.8

НПАОП 10.0-5.15-04

Інструкція з огляду та ревізії рудникового вибухобезпечного електроустаткування

26.10.04

Наказ № 236

Держнаглядохоронпраці України

9.9

НПАОП 10.0-5.16-04

Інструкція з безпечного проведення робіт у підземних електроустановках

26.10.04

Наказ № 236

Держнаглядохоронпраці України

9.10

НПАОП 10.0-5.13-04

Інструкція з визначення струмів короткого замикання, вибору і перевірки уставок максимального струмового захисту в мережах напругою до 1200 В

26.10.04

Наказ № 236

Держнаглядохоронпраці України

9.11

НПАОП 0.00-6.15-99

Порядок проведення опосвідчення електроустановок споживачів

30.12.1999

Наказ № 258

Держнаглядохоронпраці України

9.12

НПАОП 10.0-5.11-04

Інструкція з електропостачання і застосування електроустаткування на шахтах, небезпечних за раптовими викидами, що розробляють круті пласти

26.10.04

Наказ № 236

Держнаглядохоронпраці України

9.13

НПАОП 10.0-5.12-04

Інструкція з електропостачання і застосування електроустаткування в провітрюваних ВМП тупикових виробках шахт, небезпечних за газом

26.10.04

Наказ № 236

Держнаглядохоронпраці України

9.14

ДНАОП 1.1.10-1.07-01

Правила експлуатації електрозахисних засобів

05.06.2001

Наказ № 253

Міністерство праці і соціальної політики України

9.15

СОУ-Н МПЕ 40.1.20.509:2005

Експлуатація силових кабельних ліній напругою до 35 кВ. Інструкція

15.02.2005

Наказ № 77

Мінпаливенерго України

 

9.16

ДСанПіН №198-97

Державні санітарні норми і правила при виконанні робіт в невимкнених електроустановках напругою до 750 кВ включно

09.07.97

Наказ № 198

Міністерство охорони здоров'я України

9.17

ДСанПіН №3.3.6.096-2002

Державні санітарні норми та правила при роботі з джерелами електромагнітних полів

Зареєстровано:

18.12.2002

Наказ № 476

 

13.03.2003

№ 203/7524

Міністерство охорони здоров'я України

 

Мін’юст України

9.18

ГКД 34.35.511.2002

Правила підключення електроустановок споживачів до спеціальної автоматики відключення навантаження (САВН) 

 Зареєстровано:

29.07.2002

Наказ № 449

 

 

15.08.2002

№ 667/6955

Мінпаливенерго України

 

 

 

Мін’юст України

10. Протиаварійний захист

10.1

НПАОП 10.0-7.07-87

Методичні вказівки з організації навчання гірників щодо користування саморятувальниками в димових камерах

3.06.87

Мінвуглепром СРСР

10.2

НПАОП 10.0-5.18-04

Інструкція з протипожежного захисту вугільних шахт

26.10.04

Наказ № 236

Держнаглядохоронпраці України

10.3

НПАОП 10.0-5.01-04

Інструкція зі складання планів ліквідації аварій

26.10.04

Наказ № 236

Держнаглядохоронпраці України

10.3

НПАОП 0.00-4.33-99

Положення щодо розробки планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій

17.06.99

Наказ № 112

Держнаглядохоронпраці України

 

 

Зареєстровано:

 

30.06.99

№ 424/3717

Мін’юст

 

 

Зміни:

01.10.2007

Наказ № 224

Держгірпромнагляд

 

 

Зареєстровано:

16.10.2007

№ 1176/14443

Мін’юст

10.4

НПАОП 10.0-7.05-90

Керівництво щодо боротьби з ендогенними пожежами на шахтах Мінвуглепрому СРСР

30.10.90

Мінвуглепром СРСР

10.5

СОУ-Н 10.1.00174088.028:2011

Вимоги та регламент оцінки автоматизованих засобів і систем протиаварійного захисту

16.09.2011

Наказ № 505

Міненерговугілля України

 

11. Захист від затоплення гірничих виробок

11.1

НПАОП 10.0-5.27-84

Інструкція з безпечного ведення гірничих робіт біля затоплених виробок

22.08.84

Держгіртехнагляд СРСР

11.2

НПАОП 10.0-7.15-84

Проект встановлення меж небезпечної зони і ведення гірничих робіт у небезпечній зоні біля затоплених виробок

1984

Мінвуглепром СРСР

12. Ліквідація та консервація (розконсервація) шахт і гірничих виробок

12.1

НПАОН 00.0-5.05-85

Інструкція щодо порядку ліквідації і консервації підприємств з добування корисних копалин

11.07.85

Держгіртехнагляд

України

13. Вимоги безпеки при вибухових роботах

13.1

НПАОП 0.00-1.17-92

Єдині правила безпеки при вибухових роботах

25.03.92

Держгіртехнагляд

 

 

Зміни: 1

 

31.03.94

Наказ №28

Держнаглядохоронпраці України

 

 

2

1.01.97

Наказ  № 171

Держнаглядохоронпраці України

13.2

ДHАОП 0.00-1.19-97

Правила безопасности при перевозке взрывчатых материалов автомобильным транспортом

21.02.97

Наказ №36

Державний комітет України з надзору за охороною праці

13.3

НПАОП 0.00-6.02-06

Порядок реалізації надлишку вибухових матеріалів промислового призначення або таких, потреба у використанні яких відпала

29.03.06

Наказ № 179

МНС України

13.4

НПАОП 0.00-6.03-06

Порядок знищення вибухових матеріалів промислового призначення

06.07.06

Наказ № 423

МНС України

13.5

НПАОП 0.00-6.05-06

Порядок включення (виключення) вибухових матеріалів промислового призначення до (з) Переліку вибухових матеріалів промислового призначення, допущених до постійного виробництва і застосування

09.08.06

Наказ № 515

МНС України

13.6

НПАОП 00.0-6-06-06

Порядок проведення випробувань розроблених, ввезених в Україну та конверсійних вибухових матеріалів, обладнання для їх виготовлення, засобів механізації, пристроїв та апаратури для вибухових робіт

15.09.06

Наказ № 619

МНС України

13.7

НПАОП 00.0-6-07-06

Порядок затвердження проектно-технічної документації на ведення вибухових робіт

09.09.06

Наказ № 597

МНС України

13.8

НПАОП 0.00-7.01-06

Вимоги до працівників, які здійснюють керівництво вибуховими роботами

15.05.06

Наказ

№ 294

МНС України

13.9

НПАОП 0.00-7.08-07

Вимоги технічної безпеки до місць зберігання вибухових матеріалів промислового призначення

15.05.07

Наказ № 104

Держгірпромнагляд

13.10

НПАОП 00.0-7-06-07

Про затвердження порядку маркування електродетонаторів і капсулів-детонаторів у металевих гільзах

29.12.04

Наказ № 281

Держгірпромнагляд

13.11

НПАОП 29.6-1.01-07

Правила безпеки під час утилізації звичайних видів боєприпасів.

12.03.07

Наказ № 45

Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду

13.12

НПАОП 0.00-5.30-79

Типова інструкція з безпеки праці при механізованому зарядженні вибухових речовин у підземних виробках

10.07.79

Держгіртехнагляд СРСР

13.13

НПАОП 00.0-5.34-93

Инструкция по организации и проведению массовых взрывов на предприятиях с подземным способом разработки

22.02.93

Госнадзорохрантруда Украины

13.14

НПАОП 00.0-5.35-92

Инструкция по организации и ведению массовых взрывов скважинных зарядов на открытых горных работах

11.03.92

Концерн"Укррудпром"

Корпорация "Укрстройматериалы

Корпорация "Дорнеруджелезобетон"

Объединения "Агронерудпром"

13.15

НПАОП 00.0-5.36-92

Технологическая инструкция по предупреждению, обнаружению и ликвидации отказавших скважинных зарядов ВВ на открытых горни работах

11.03.92

Концерн"Укррудпром"

Корпорация "Укрстройматериалы

Корпорация "Дорнеруджелезобетон"

Объединения "Агронерудпром"

13.16

НПАОП 0.00-1.39-88

Правила будови і безпечної експлуатації стаціонарних пунктів виготовлення гранульованих і водовміщуючих вибухових речовин і пунктів підготовки вибухових речовин заводського виробництва на підприємствах, які виконують вибухові роботи

21.09.88

Держгіртехнагляд СРСР

13.17

НПАОП 0.00-1.44-09

Правила охорони праці при переробці та зберіганні аміачної селітри насипом

01.09.2009

№ 142

Держгірпромнагляд

13.18

НПАОП 0.00-1.50-74

 

Правила техніки безпеки при користуванні виробами, що містять вибухові речовини

1974

ЦК профспілки робітників суднобудування

13.19

НПАОП 0.00-5.02-96

Інструкція з безпечного проведення вибухових робіт на металургійних підприємствах Міністерства промисловості України

19.04.96

Наказ № 62

Держнаглядохоронпраці

13.20

НПАОП 0.00-5.14-93

Інструкція про порядок технічного розслідування і обліку випадків втрат вибухових матеріалів на підприємствах, в організаціях та об’єктах, розташованих на території України

14.09.93

Наказ №85

Держнаглядохоронпраці України

13.21

НПАОП 0.00-5.31-74

Інструкція щодо безпечного виготовлення і застосування ігданіту на відкритих і підземних роботах

28.05.74

Держгіртехнагляд СРСР

13.22

НПАОП 0.00-5.34-93

Інструкція щодо організації та проведення масових вибухів на підприємствах з підземним способом розробки

22.02.93

Держнаглядохоронпраці України

13.23

НПАОП 0.00-5.35-92

Інструкція щодо організації та ведення масових вибухів свердловинних зарядів на відкритих гірничих роботах

16.03.92

Держгіртехнагляд

України

13.24

НПАОП 0.00-5.36-92

Технологічна інструкція щодо запобігання, виявлення і ліквідації свердловинних зарядів вибухових речовин, що відказали, на відкритих гірничих роботах

16.03.92

Держгіртехнагляд

України

13.25

НПАОП 0.00-6.06-02

Порядок контролю за додержанням ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва вибухових речовин і матеріалів (за переліком, який визначається Кабінетом Міністрів України)

11.11.02

Наказ № 118/573

Мінпраці України

Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва

13.26

НПАОП 0.00-7.01-06

Вимоги до працівників, які здійснюють керівництво вибуховими роботами

15.05.2006

№ 294

МНС України

13.27

НПАОП 0.00-7.09-07

Індекси для маркування електродетонаторів і капсулів-детонаторів у металевих гільзах

03.10.2007

Наказ № 238

Держгірпромнагляд

 

 

 
« повернутись Постійна www-адреса статті:
http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/publish/article?art_id=219353