МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

Фінансові звіти

 
16:13 (26.05.2020) Перелік підприємств для опублікування фінансової звітності за 1 квартал 2020 року
15:57 (28.11.2019) Фінансова звітність підприємств за 9 місяців 2019 року
08:48 (23.08.2019) Фінансова звітність підприємств за 1 півріччя 2019 року
08:54 (16.08.2019) Інформація щодо амортизаційних відрахувань та розміру концесійних платежів за II квартал 2019 року
09:49 (02.08.2019) "Звіт про надходження та використання коштів загального фонду" (форма № 2д, "№ 2м за бюджетними програмами) за 1 півріччя 2019 року
09:47 (02.08.2019) "Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги" (форма № 4-Ід, № 4-їм) за бюджетною програмою КПКВ 1101010 "Загальне керівництво та управління у сфері паливно-енергетичного комплексу та вугільної промисловості" за 1 півріччя 2019 року
09:44 (02.08.2019) "Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій) (форма № 4-Зд.І, № 4-Зм.І за бюджетними програмами) за 1 півріччя 2019 року
09:42 (02.08.2019) "Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма № 4-Зд, № 4-Зм за бюджетними програмами) за 1 півріччя 2019 року
10:37 (11.06.2019) Інформація про суми амортизаційних відрахувань та розміру концесійного платежу за I квартал 2019 року
12:35 (28.05.2019) Фінансова звітність підприємств за 1 квартал 2019 рік
09:34 (20.05.2019) "Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги" (форма № 4-1д, № 4-1м) за бюджетною програмою КПКВ 1101010 "Загальне керівництво та управління у сфері паливно-енергетичного комплексу та вугільної промисловості" за 1 квартал 2019 року
09:32 (20.05.2019) "Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма № 4-2д, № 4-2м) за бюджетною програмою КПКВ 1101630 "Впровадження програми реформування та розвитку енергетичного сектора" за 1 квартал 2019 року
09:31 (20.05.2019) "Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма № 4-3д, № 4-3м за бюджетними програмами) за 1 квартал 2019 року
09:24 (20.05.2019) "Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій) (форма № 4-3д.1, № 4-3м.1 за бюджетними програмами) за 1 квартал 2019 року
09:16 (20.05.2019) "Звіт про надходження та використання коштів загального фонду" (форма № 2д, "№ 2м за бюджетними програмами) за 1 квартал 2019 року
15:35 (24.04.2019) Фінансова звітність підприємств за 2018 рік
16:35 (26.03.2019) Інформація щодо амортизаційних відрахувань та розміру концесійних платежів за IV квартал 2018 року
15:46 (28.02.2019) Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги" (форма № 4-1д, № 4-1м) за бюджетною програмою КПКВ 1101010 "Загальне керівництво та управління у сфері паливно-енергетичного комплексу та вугільної промисловості" за 2018 рік
15:44 (28.02.2019) Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма № 4-2д, № 4-2м) (за бюджетними програмами) за 2018 рік
15:42 (28.02.2019) Звiт пpо надходження i викоpистання iнших надходжень спецiального фонду (позики мiжнародних фiнансових органiзацiй) (форма № 4-3д.1, № 4-3м.1) за 2018 рік
15:40 (28.02.2019) Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма № 4-3д, № 4-3м) (за бюджетними програмами) за 2018 рік
15:37 (28.02.2019) Звіт про надходження та використання коштів загального фонду" (форма № 2д, "№ 2м) (за бюджетними програмами) за 2018 рік
09:33 (23.11.2018) Інформація щодо фінансової звітності державних унітарних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток ) належить державі, а також господарських товариств, 50 і більше відсотків акцій (часток) належать господарським товариствам, частка держави в яких становить 100 відсотків за 9 місяців 2018 року
10:37 (16.11.2018) Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій) (форма № 4-3д.1, № 4-Зм.І) за бюджетною програмою КПКВ 1101630 "Впровадження програми реформування та розвитку енергетичного сектора" за 9 місяців 2018 року
09:14 (16.11.2018) Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги" (форма № 4-Ід, № 4-їм) за бюджетною програмою КПКВ 1101010 "Загальне керівництво та управління у сфері паливно-енергетичного комплексу та вугільної промисловості" за 9 місяців 2018 року
09:12 (16.11.2018) Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма № 4-3д, № 4-3м) (за бюджетними програмами) за 9 місяців 2018 року
09:10 (16.11.2018) Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма № 4-2д, № 4-2м) (за бюджетними програмами) за 9 місяців 2018 року
09:09 (16.11.2018) Звіт про надходження та використання коштів загального фонду" (форма № 2д, "№ 2м) (за бюджетними програмами) за 9 місяців 2018 року
09:26 (14.11.2018) Інформація про суми амортизаційних відрахувань та розміру концесійного платежу
14:33 (17.08.2018) Фінансова звітність підприємств за 1 півріччя 2018 року
10:00 (03.08.2018) Звiт пpо надходження та використання коштiв загального фонду (форма № 2д, № 2м) за II квартал 2018 р.
09:58 (03.08.2018) Звіт пpо надходження i викоpистання iнших надходжень спецiального фонду (позики мiжнародних фiнансових органiзацiй) (форма № 4-3д.1, № 4-3м.1) за II квартал 2018 р.
09:57 (03.08.2018) Звіт пpо надходження i викоpистання iнших надходжень спецiального фонду (форма № 4-3д, № 4-3м) за II квартал 2018 р.
09:56 (03.08.2018) Звіт пpо надходження i викоpистання коштiв, отpиманих за iншими джеpелами власних надходжень (форма № 4-2д,№ 4-2м) за II квартал 2018 р.
09:53 (03.08.2018) Звiт пpо надходження i викоpистання коштiв, отpиманих як плата за послуги (форма № 4-1д № 4-1м) за II квартал 2018 р.
10:37 (12.07.2018) Фінансова звітність державних підприємств, що належать до сфери управління Міненерговугілля за 1 квартал 2018 року - 77 підприємств
10:35 (12.07.2018) Фінансова звітність господарських товариств, щодо яких Міненерговугілля здійснює повноваження з управління корпоративними правами держави за 1 квартал 2018 року - 7 підприємств
10:14 (23.05.2018) Звiт пpо надходження i викоpистання iнших надходжень спецiального фонду (позики мiжнародних фiнансових органiзацiй) (форма № 4-3д.1, № 4-3м.1) за I квартал 2018 р.
08:52 (23.05.2018) Звiт пpо надходження та використання коштiв загального фонду (форма № 2д, № 2м) за I квартал 2018 р.
08:48 (23.05.2018) Звiт пpо надходження i викоpистання iнших надходжень спецiального фонду (форма № 4-3д, № 4-3м) за I квартал 2018 р.
08:46 (23.05.2018) Звiт пpо надходження i викоpистання коштiв, отpиманих за iншими джеpелами власних надходжень (форма № 4-2д, № 4-2м) за I квартал 2018 р.
08:43 (23.05.2018) Звiт пpо надходження i викоpистання коштiв, отpиманих як плата за послуги (форма № 4-1д № 4-1м) за I квартал 2018 р.
10:31 (17.05.2018) Звіт про використання бюджетних коштів за 2017 рік
10:25 (17.05.2018) Фінансова звітність суб'єктів господарювання державного сектору, що належать до сфери управління Міненерговугілля за 2017 рік
15:48 (20.11.2017) Фінансова звітність суб'єктів господарювання державного сектору, що належать до сфери управління Міненерговугілля за ІІІ квартал 2017 року
11:16 (10.11.2017) Звіт про використання бюджетних коштів за ІІІ квартал 2017 року
11:08 (23.08.2017) Звіт про використання бюджетних коштів за ІІ квартал 2017 року
13:46 (11.08.2017) Фінансова звітність суб'єктів господарювання державного сектору, що належать до сфери управління Міненерговугілля за І півріччя 2017 року
15:23 (16.05.2017) Звіт про використання бюджетних коштів за І квартал 2017 року
15:09 (15.05.2017) Фінансова звітність суб'єктів господарювання державного сектору, що належать до сфери управління Міненерговугілля за І квартал 2017 року