МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

Нормативно-правова база

 
Наказ № 49 від 09.02.2022 "Про перенесення строків"
Наказ № 301 від 23.11.2021 "Про внесення змін до наказу Міненерго від 20.09.2021 № 212"
Наказ № 227 від 01.10.2021 "Про внесення змін до наказу Міненерго від 20.09.2021 № 212"
Наказ № 212 від 20.09.2021 "Про Комісію з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми Міністерства енергетики"
Наказ № 194-1 від 26.04.2019 "Про скасування наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 25.04.2019 №193"
Наказ № 193 від 25.04.2019 "Про затвердження Порядку обробки повідомлень про корупцію та корупційні правопорушення, що надходять до Міністерства енергетики та вугільної промисловості України"
Порядок погодження кандидатур претендентів на посади керівників уповноважених підрозділів (осіб) з питань запобігання та виявлення корупції підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міненерговугілля України, затверджений наказом Міненерговугілля від 14.04.2015 р. № 228
Наказ № 158 від 11.03.2016. Про затвердження Порядку погодження антикорупційних програм державних підприємств, установ, організацій та об'єднань, що належать до сфери управління Міненерговугілля, та господарських товариств, щодо яких Міненерговугілля здійснює управління корпоративними правами держави
Конституція України
Кримінальний кодекс України
Кодекс України про адміністративні правопорушення
Закон України "Про запобігання корупції"
Закон України "Про Національне антикорупційне бюро України"
Закон України "Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки"
Закон України "Про очищення влади"
Закон України "Про доступ до публічної інформації"
Конвенція Організації Об'єднаних Націй проти корупції від 01.2010 № 251-V
Цивільна конвенція про боротьбу з корупцією від 01.01.2006 № 2476-IV
Постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 № 265 "Про затвердження Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015 - 2017 роки"
Постанова Кабінету Міністрів України від 25.03.2015 № 171 "Про затвердження Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, і внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України"
Порядок проведення службового розслідування стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави або органів місцевого самоврядування, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 13.06.2000 № 950
Постанова Кабінету Міністрів України від 04.09.2013 № 706 "Питання запобігання та виявлення корупції"
Типова антикорупційна програма юридичної особи, затверджена рішенням Національного агентство з питань запобігання корупції від 02.03.2017 № 75, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 09.03.2017 за № 326/30194
Порядок проведення контролю та повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затверджено рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 10.02.2017 № 56, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13.02.2017 за № 201/30069
Методологія оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затверджено рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02.12.2016 № 126,зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28.12.2016 р. за № 1718/29848
Порядок надання державною фіскальною службою України інформації з державного реєстру фізичних осіб - платників податків про доходи фізичних осіб на запити Національного агентства з питань запобігання корупції, затверджено наказ Міністерства фінансів України від 28.10.2016 № 911, рішення Національного агентства з питань запобігання корупції 28.10.2016 № 101, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21.12.2016 р. за № 1677/29807
Порядок надання згоди Національним агентством з питань запобігання корупції на звільнення особи, відповідальної за реалізацію антикорупційної програми, затверджено рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 07.10.2016 № 74, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28.11.2016 р. за № 1542/29672
Порядок перевірки факту подання суб'єктами декларування декларацій відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій, затверджено рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 06.09.2016 № 19, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 листопада 2016 р. за № 1479/29609
Порядок інформування Національного агентства з питань запобігання корупції про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента, затверджено рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 06.09.2016 № 20, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18.10.2016 р. за № 1366/29496
Порядок проведення перевірок Національним агентством з питань запобігання корупції, затверджено рішення Національного агентства з питань запобігання корупції 11.08.2016 № 2, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 081.9. 2016 р. за № 1230/29360
Перелік посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків, затверджено рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 17.06.2016 № 2, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19 липня 2016 р. за № 987/29117
Форма декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затверджено рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 10.06.2016 № 3, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15.07. 2016 за № 960/29090
Порядок формування, ведення та оприлюднення (надання) інформації Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затверджено рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 10.06.2016 № 3, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15.07.2016 за № 959/29089
Порядок оформлення протоколів про адміністративні правопорушення та внесення приписів Національним агентством з питань запобігання корупції, затверджено, рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 09.06.2016 № 5 зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25.07.2016 за № 1019/29149
Наказ Міненерговугілля від 02.02.2017 № 88 "Про організацію підготовки антикорупційної програми Міненерговугілля на 2017 рік"
Наказ Міненерговугілля від 18.08.2016 № 524 "Про впровадження електронної системи декларування"
Порядок погодження кандидатур претендентів на посади керівників уповноважених підрозділів (осіб) з питань запобігання та виявлення корупції підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міненерговугілля України, затверджений наказом Міненерговугілля від 14.04.2015р.№ 228
Роз'яснення щодо застосування окремих положень Закону України "Про запобігання корупції" стосовно заходів фінансового контролю
Методичні рекомендації з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та прирівняних до них осіб
Нормативно-правова база з питань запобігання проявам корупції