МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА
ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

Інформаційна довідка про основні показники роботи підприємств ПЕК за 2001 рік

22.02.2002 | 16:15

1. Виробництво

1.1. Виробництво електроенергії

У 2001 році обсяг виробництва електричної енергії електростанціями, які входять до об’єднаної енергетичної системи України, становив
172158,6 млн.кВтг, що на 1423,3 млн.кВтг, або на 0,8 % більше за минулий рік.

Електростанціями, що належать до сфери управління Мінпаливенерго, у 2001 році вироблено 166238,1 млн.кВтг, що на 1173,5 млн.кВтг, або на 0,7 % більше ніж за минулий рік.

При цьому, тепловими електростанціями вироблено
77952,6 млн.кВтг, що на 1625,8 млн.кВтг, або на 2,1 % більше за відповідний період 2000 року.

Атомними електростанціями вироблено електроенергії
76169,1 млн.кВтг, що на 1171,5 млн.кВтг, або на 1,5 % менше порівняно з відповідним періодом 2000 року, що обумовлено виведенням з експлуатації ЧАЕС наприкінці минулого року.

Виробництво електроенергії гідроелектростанціями у 2001 році становить 12109,4 млн.кВтг, що на 722,4 млн.кВтг, або на 6,3 % більше ніж за 2000 рік.

У 2001 році із загального виробітку електричної енергії виробництво її ТЕС становить 45,3 %, АЕС – 44,2 %, ГЕС – 7,0 %, у 2000 році відповідно –
44,7 %, 45,3 % та 6,7 %.

Виробництво електроенергії електростанціями інших видів (блокстанціями і комунальними ТЕЦ ) за 2001 рік склало 5920,5 млн.кВтг, що на 249,8 млн.кВтг, або на 4,4 % більше ніж у 2000 році.

Залишки вугілля станом на 01.01.2002 становили 1727,0 тис.т, що на 491,0 тис.т менше ніж у минулому році, а залишки мазуту становили
255,0 тис.т, що на 7,0 тис.т більше ніж у минулому році.

1.2. Експорт електроенергії

У 2001 році на експорт передано 2621,0 млн.кВтг електроенергії, що на 240,1 млн.кВтг, або на 10,1 % більше ніж за 2000 рік.

1.3. Видобуток вугілля

У 2001 році вугледобувними підприємствами видобуто 83,4 млн.т рядового вугілля, що на 3,2 млн.т, або на 3,9 % більше за 2000 рік.

Енергетичного вугілля видобуто 43,4 млн.т, що на 1,6 млн.т, або на
3,8 % більше за 2000 рік.

Коксівного вугілля видобуто 40,0 млн.т, що на 1,5 млн.т, або на 3,9 % більше за 2000 рік.

1.4. Видобуток нафти та газу

З початку 2001 року відповідно до показників Національної програми “Нафта і газ до 2010 року”, яку затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 21.06.2001 № 665 “Про Національну програму “Нафта і газ до 2010 року”, нафтопереробними підприємствами України перевиконано завдання по нафті з газовим конденсатом на 88,5 тис.т, або на 2,4 %, по газу - на 313,0 млн.куб.м, або на 1,7 %.

За 12 місяців поточного року в Україні видобуто 3708,5 тис.т нафти з газовим конденсатом і 18350,0 млн.куб.м газу, що порівняно з 2000 роком по нафті з газовим конденсатом більше на 12,2 тис.т, або на 0,3 %, а по газу більше на 298,7 млн.куб.м, або на 1,7 %.

Підприємствами НАК “Нафтогаз України” видобуто 3571,4 тис.т нафти з газовим конденсатом і 17665,7 млн.куб.м газу. Порівняно з відповідним періодом 2000 року обсяги видобутку нафти з газовим конденсатом збільшилися на 3,4 тис.т, або на 0,1 %, а газу - на 173,5 млн.куб.м, або на 1,0 %.

1.5. Переробка нафти

Станом на 01.12.2001 ситуація в нафтопереробній галузі порівняно з відповідним періодом минулого 2000 року істотно поліпшилась.

У 2001 році на нафтопереробні підприємства України поставлено 15626,7 тис.т нафти, у тому числі:

  • власного видобутку - 2499,5 тис.т;
  • із Російської Федерації - 9310,8 тис.т;
  • із Казахстану - 3816,4 тис.т

У 2001 році поставка нафти Росією та Казахстаном збільшилася порівняно з 2000 роком відповідно у 2,4 та 2,0 рази.

Порівняно з 2000 роком обсяг поставки нафти на НПЗ збільшився на 7302,6 тис.т і складає 187,7 % до обсягів поставки нафти у минулому році.

Обсяг переробки нафти на нафтопереробних підприємствах у 2001 році становив 15385,6 тис.т, що порівняно з аналогічним періодом 2000 року більше в 1,8 рази.

Виробництво основних нафтопродуктів у 2001 році становило:

 • автобензину - 3610,1 тис.т, що в 2,0 рази більше за 2000 рік;
 • дизпалива - 4587,4 тис.т, що в 1,9 рази більше за 2000 рік;
 • мазуту топкового - 5298,4 тис.т, що в 2,0 рази більше за 2000 рік.

У 2001 році загальні потужності з первинної переробки нафти було завантажено тільки на 29,5 %, у відповідному періоді 2000 року - на 16,3 %.

У 2001 році загальні простої НПЗ становили 271,5 діб, що в 2,7 рази менше порівняно з 2000 роком.

 

1.6. Транспортування нафти

У 2001 році підприємствами магістральних нафтопроводів транспортовано 63581,1 тис.т нафти, що становить 99,2% від рівня 2000 року, на експорт до країн Західної Європи протранспортовано 48635,4 тис.т, або

86,1 % від рівня 2000 року.

За 2001 рік ДАТ “МН Дружба” протранспортовано нафти 18101,3 тис.т, що більше на 268,2 тис.т, або на 1,5 % ніж за 2000 рік.

За 2001 рік ДАТ “Придніпровські магістральні нафтопроводи” перека-чано нафти 45479,8 тис.т, що більше на 796,4 тис.т, або становить 98,3 % від рівня 2000 року.

З початку 2001 року транзитом через територію України протранспорто-вано природного газу:

  • до країн Західної Європи - 105,3 млрд.куб.м ( у 2000 році –
   112,3 млрд.куб.м);
  • до країн СНД -19,1 млрд.куб.м ( у 2000 році – 11,3 млрд.куб.м.).

2. Реалізація та споживання

2.1. Споживання електроенергії

У 2001 році спостерігалося зростання споживання електроенергії (брутто), яке у 2001 році становило 169133,8 млн.кВтг, що на 2206,2 млн.кВтг, або на 1,3 % більше ніж у 2000 році.

Споживання електроенергії (нетто) галузями національної економіки та населенням у 2001 року становило 122485,4 млн.кВтг Порівняно з 2000 роком відпуск електроенергії споживачам зменшився на 387,4 млн.кВтг, або на 0,3 %, що пов’язано з ростом понаднормотивних втрат електричної енергії.

За 12 місяців 2001 року загальні технологічні витрати електроенергії (ТВЕ) на її передачу електричними мережами всіх класів напруг по Мінпаливенерго склали 33,7 млрд.кВтг або 21,43%, що на 1,46% буде більше у порівнянні з аналогічним періодом 2000 року.

Слід зауважити, що в цілому по Мінпаливенерго в поточному році у порівнянні з попередніми роками спостерігається зниження темпів зростання технологічних витрат електроенергії на її передачу електричними мережами. Так, якщо технологічні витрати електроенергії за 1997-2000 роки щороку збільшувалися на 2 – 3 %, то за 2001 рік на 1,46%.

Досить високий рівень величини нормативно-технологічних витрат електроенергії компаній пояснюється переважно незадовільним технічним станом електричних мереж та вкрай незадовільним виконанням організаційно-технічних заходів зі зниження технологічних витрат електроенергії

Понаднормативна (комерційна) величина ТВЕ за 12 місяців 2001 р. встановилася на рівні 11,3 млрд.кВтг або 7,21 % , що у порівнянні з 2000 р. більше на 0,8% (9,9 млрд.кВтг або 6,41 %).

Понаднормативна складова технологічних витрат викликана такими факторами як недосконалість систем обліку та засобів вимірювання, недоплата та затримка платежів побутовими споживачами за використану електроенергію.

Завдяки вжитим Урядом України заходам щодо повноти розрахунків за електричну енергію, у поточному році дещо збільшився обсяг надходжень грошових коштів на рахунки виробників електричної енергії, і як наслідок, покращилось експлутаційне та ремонтне обслуговування енергетичного устаткування електростанцій, що позитивно вплинуло на техніко-економічні показники і як, наслідок, на економіку галузі.

Питомі витрати палива на відпущену всіма ТЕС і ТЕЦ електроенергію за 2001 рік склали 372,6 г/кВтг при нормативно-розрахунковій величині
372,8 г/кВтг і 373,5г/кВтг - у минулому році.

Питомі витрати палива на вироблену всіма електростанціями 4-х енергогенеруючих компаній електроенергію склали 389,7 г/кВтг при нормативно-розрахунковій величині 389,9 г/кВтг і 390,3г/кВтг - у минулому році.

Витрати на виробництво електроенергії на ТЕС енергогенеруючих компаній зменшились з 8,45% в 2000 році до 8,36% у 2001 році. Нормативно-розрахункова величина при цьому становить 8,38%.

2.2. Реалізація вугілля

З початку 2001 року обсяг товарної вугільної продукції становив
59919,8 тис.т, що на 585,1 тис.т, або на 0,97 % менше відповідного періоду 2000 року, у тому числі: коксівного вугілля – 26055,1 тис.т, що на 255,6 тис.т, або на 0,97 % менше відповідного періоду 2000 року, енергетичного –
33864,7 тис.т, що на 329,5 тис.т, або на 1,37 % менше відповідного періоду 2000 року.

За цей період реалізовано 59916,9 тис.т вугілля, що на 581,4 тис.т, або на 0,96 % менше відповідного періоду 2000 року, у тому числі: коксівного – 26053,8 тис.т, що на 215,1 тис.т, або на 0,82 % менше 2000 року, енергетичного – 33863,1 тис.т, що на 366,3 тис.т, або на 1,07 % менше відповідного періоду 2000 року.

2.3. Газопостачання

У 2001 році до України надійшло природного газу в обсязі
172,4 млрд.куб.м, за 2000 рік – 179,5 млрд.куб.м; безпосередньо для України по імпорту за 2001 рік – 56,9 млрд.куб.м природного газу, за 2000 рік –
60,1 млрд.куб.м.

Україною у 2001 році використано 70,4 млрд.куб.м природного газу, або на 2,9 млрд.куб.м менше ніж за 2000 рік, у тому числі:

- безпосередньо споживачами – 63,4 млрд.куб.м ( у 2000 році -
65,7 млрд.куб.м), з них: споживачі по фондах держадміністрацій ( населення, комунально-побутові і бюджетні споживачі) – 29,5 млрд.куб.м, промислові споживачі – 33,9 млрд.куб.м;

 • на технологічні потреби під час видобутку нафти і газу та транспортуванні природного газу – 7,0 млрд. куб.м (у 2000 році –

7,7 млрд.куб.м).

 

 

3.Фінансовий стан підприємств ПЕК. Розрахунки та заборгованість

За 2001 рік підприємствами, які належать до сфери управління Мінпаливенерго України, нараховано платежів у сумі 12954,8 млн.грн., що порівняно з минулим роком більше на 3,87%.

Сплачено до бюджету 9069,1 млн.грн., або 70,0% від суми нарахувань, у тому числі грошовими коштами – 8618,8 млн.грн., або 95,0 % від загальної суми сплати. Порівняно з відповідним періодом минулого року сплата грошовими коштами збільшилась у 2,1 рази.

Енергетика

Станом на 01.01.2002 нараховано платежів до бюджетів усіх рівнів
3042,0 млн.грн., сплачено 1903,0 млн.грн., або 62,5% від суми нарахувань, грошовими коштами - 1829,0 млн.грн., або 96,1 %. Порівняно з відповідним періодом минулого року сплата грошовими коштами збільшилась у 2,0 рази.

Вугільна галузь

Станом на 01.01.2002 нараховано платежів до бюджетів усіх рівнів
1441,5 млн.грн., сплачено 954,9 млн.грн., або 66,2 % від суми нарахувань, грошовими коштами – 827,6 млн.грн., або 86,7 %. Порівняно з відповідним періодом минулого року сплата грошовими коштами збільшилась у 1,7 рази.

Нафтогазова промисловість

Станом на 01.01.2002 нараховано платежів до бюджетів усіх рівнів
76,9 млн.грн., сплачено 110,1 млн.грн., або 143,2 % від суми нарахувань, грошовими коштами - 103,4 млн.грн., або 93,9 %. Порівняно з відповідним періодом минулого року сплата грошовими коштами зменшилась на 18,3%.

НАК “Нафтогаз України” нараховано платежів до бюджетів усіх рівнів 8394,4 млн.грн., сплачено 6101,1 млн.грн., або 72,5 % від суми нарахувань, грошовими коштами – 5858,8 млн.грн., або 96,0%. Порівняно з відповідним періодом минулого року сплата грошовими коштами збільшилась у 2,3 рази.

3.1. Енергетика

Згідно з розпорядженням Президента України від 27 лютого 2001 року
№ 42/2001 “Про розроблення Енергетичної стратегії України на період до 2030 року та дальшу перспективу” розпочато розробку Енергетичної стратегії України на період до 2030 року.

Положення Стратегії визначають напрями розв’язання головних проблем довгострокового розвитку національної енергетики, а також основні показники функціонування галузей ПЕК.

За 2001 рік відпущено споживачам електричної та теплової енергії на суму 18988,5 млн.грн., фактична сплата становила 17232,3 млн.грн., або 90,8 %, у тому числі грошовими коштами 14308,2 млн.грн., або 83,0% від суми за сплачену енергію.

У тому числі відпущено за 2001 рік споживачам електричної енергії на суму 17971,3 млн.грн., фактична сплата становила 16292,6 млн.грн., або 90,7 %, у тому числі грошовими коштами 13566,3 млн.грн., або 83,3% від суми, сплаченої за електроенергію.

Дебіторська заборгованість підприємств електроенергетики за відпущену споживачам енергію зросла протягом поточного року на 1830,5 млн.грн., або на 24,8 % і становила на 01.01.2002 – 9205,6 млн.грн., крім того, інша дебіторська заборгованість становить 2178,0 млн.грн., усього дебіторська заборгованість становить 11383,6 млн.грн.

У тому числі дебіторська заборгованість підприємств електроенергетики за відпущену споживачам електричну енергію зросла протягом 2001 року на 1696,8 млн.грн., або на 25,1%, і становила на 01.01.2002 – 8444,80 млн.грн., крім того, інша дебіторська заборгованість становить 2178,0 млн.грн., усього дебіторська заборгованість становить 11383,6 млн.грн.

Головними боржниками залишаються підприємства Держжитлокомун-госпу - 30,1 % від загального боргу, агрокомплексу - 11,1 %, вугільної промисловості - 16,8 %.

Кредиторська заборгованість енергопідприємств галузі порівняно з початком 2001 року зменшилась на 3731,0 млн.грн. і на 01.01.2002 становила 13468,0 млн.грн., крім того, заборгованість по кредитах - 888,0 млн.грн.

Кредиторська заборгованість разом з кредитами перевищує дебіторську на 2973,0 млн.грн., або на 48,5 %, що свідчить про скрутний фінансово-економічний стан галузі.

3.2. Вугільна галузь

З початку 2001 року підприємствами галузі реалізовано вугільної продукції на суму 7247,6 млн.грн., отримано грошовими коштами
6556,4 млн.грн., або 90,5 %. Енергетичного вугілля реалізовано на суму
3839,2 млн.грн., отримано грошовими коштами 3086,1 млн.грн., або 90,5 %; вугілля на коксування - 3408,4 млн.грн., отримано грошовими коштами
2933,7 млн.грн., або 94,0 %.

Кредиторська заборгованість підприємств вугільної галузі на 1.01.2002 становить 10403,0 млн.грн. і перевищує дебіторську заборгованість на
5851,0 млн.грн.проти 7160 млн.грн. за відповідний період минулого року.

3.3. Реструктуризація вугільних підприємств

Протягом 2001 року на неперспективних підприємствах вугільної галузі здійснювались ліквідаційні роботи на 99 вугледобувних підприємствах. На 01.01.2002 завершено роботи з фізичної ліквідації на 56 шахтах.

У 2001 році на реструктуризацію вугільних підприємств було передбачено 750,0 млн.грн. державного фінансування, фактично профінансо-вано 712,8 млн.грн., що порівняно з 2000 роком менше відповідно на
150 млн.грн. та 487,2 млн.грн.

За період 1996-2001 р.р. загальний обсяг фінансування закриття шахт становить 2539,4 млн.грн.

3.4. Нафтогазова промисловість

За 2001 рік споживачам було реалізовано 42,15 млрд.куб.м природного газу вартістю 9932,9 млн.грн.

У рахунок оплати надійшло 8891,9 млн.грн., або 89,4 %. У тому числі 8654,0 млн.грн. – банківськими коштами, що становить 87,1 % від загальної суми сплати за спожитий природний газ. Рівень проплат у порівнянні з минулим роком зріс у 1,7 рази.

Заборгованість за спожитий природний газ за 2001 рік становить
1050,97 млн.грн., в тому числі:

 1. По фондах облдержадміністрацій - 560,2 млн.грн.

з них :

  • населення - 255,9 млн.грн.
  • бюджетні установи та організації - 18,2 млн.грн.
  • підприємства комунальної теплоенергетики

та котельні промислових підприємств - 316,1 млн. грн.

 1. Госпрозахунковий компобут - -3,5 млн.грн.
 2. Промисловість - 104,0 млн.грн.
 3. Інщі - 390,27 млн.грн.

Рівень проплат за спожитий природний газ по категоріях споживачів виглядає таким чином:

- населення - 92 %;

  • бюджетні установи та організації - 89,1 %;
  • підприємства комунальної теплоенергетики

та котельні промислових підприємств - 84,0 %;

  • госпрозахунковий компобут - 107,7 %;
  • промисловість - 93,6 %.

Досить високим залишається рівень проплат населення по
пільгах - 101,3 %, по субсидіях – 104,8 %.

4. Розвиток галузей ПЕК та технічний стан підприємств

4.1. Енергетика

Відповідно до наказу Мінпаливенерго України від 01.03.2001 № 105 у 2001 році передбачалося відремонтувати на теплових електростанціях 87 енергоблоків, у тому числі капітальним ремонтом - 20 енергоблоків, середнім ремонтом – 24 енергоблоки, поточним ремонтом - 43 енергоблоки.

Станом на 01.01.2002 відремонтовано 81 енергоблок, знаходяться у ремонті 3 енергоблоки, ремонт ще 3-х енергоблоків перенесено на 2002 рік.

У 2001 році на ремонт обладнання з передбачених 567,0 млн.грн. витрачено 347,7 млн.грн.

4.2. Вугільна галузь

Виведення вугільної галузі з кризи є однією з найважливіших і найбільш складних проблем розвитку економіки України, що пов’язано з погіршенням гірничо-геологічних умов видобутку вугілля, незадовільним станом шахтного фонду, обмеженими капітальними вкладеннями в розвиток вугледобувних підприємств, низькими темпами ринкових перетворень і зростанням витрат на розв’язання соціально-економічних проблем шахтарських регіонів.

У 2001 році стабілізувались позитивні зрушення у виробничій діяльності вугільної галузі, які було досягнуто у 2000 році, що стосується, перш за все, виробничої діяльності.

Обсяг переробки рядового вугілля становив 52,4 млн.т, що більше на
7,6 млн.т, або на 16,9 % проти відповідного періоду минулого року.

Зольність відвантаженого вугілля становила 22,9 %, або на 1,4 % менше за норматив, що є позитивною складовою для споживачів вугільної продукції та вугледобувних підприємств.

Зменшення зольності відвантаженого вугілля дозволило в цілому по галузі перевиконати завдання з ціни 1 тонни товарної вугільної продукції за рік на 5,36 грн. (завдання - 115,76 грн., звіт - 121,12 грн.). Порівняно з минулим роком ціна 1 тонни вугілля збільшилась на 16,62 грн.

Однак, збитки від невиконання плану із собівартості видобутку 1 тонни товарної вугільної продукції склали 13,58 грн., (завдання 123,11 грн., звіт – 136,68 грн.), а проти відповідного періоду минулого року – 21,79 грн.

До недоліків діяльності галузі треба віднести стан з обсягами проведення розкриваючих та підготовчих гірничих виробок, роботи з яких недовиконані за рік на 8,6 км(завдання 552,1 км, звіт –543,5 км). Середньодіючої лінії очисних вибоїв за поточний рік не вистачило 6,9 км (завдання 83,9 км, звіт 77,0 км) і до минулого року –9,1 км.

За 12 місяців не введено в дію 40 очисних вибоїв загальною довжиною
8 км, водночас виведено з експлуатації на 40 очисних вибоїв більше ніж передбачено програмою з лінією 6,2 км

Середньооблікова чисельність працівників вугледобувних підприємств у 2001 році склала 427,3 тис.чол., що менше запланованої на 52,3 тис.чол. Порівняно з 2000 роком чисельність працівників зменшилась на 29,6 тис.чол.

У галузі не вистачає 34,5 тис.робітників з видобутку вугілля (завдання 308,5 тис.робітників, зіт 274,0 тис. робітників )

4.3. Геологорозвідувальні роботи

У 2001 році підприємствами НАК “Нафтогаз України” виконано
183,4 тис.м розвідувального буріння та 318,2 тис.м експлуатаційного буріння, що порівняно з 2000 роком більше на 36,9 тис.м, або на 25,3 % розвідувального метражу буріння і на 20,63 тис.м, або на 6,9 % - проходки в експлуатаційному бурінні.

4.4. Капітальне будівництво

Затверджений Кабінетом Міністрів України на 2001 рік ліміт централізованих капітальних вкладень у сумі 17,5 млн.грн. не дозволив підприємствам ПЕК виконати програму капітального будівництва.

За 12 місяців 2001 року за рахунок Державного бюджету виконано робіт на суму 31,0 млн.грн., профінансовано 12,5 млн.грн.

У 2001 році із загального обсягу 9767,8 млн.грн. за рахунок усіх джерел фінансування паливно-енергетичного комплексу підприємствами, які належать до сфери управління Мінпаливенерго України, освоєно 6807,6 млн. грн., що майже в 1,3 рази більше порівняно з 2000 роком, профінансовано
5270,2 млн.грн., введено в експлуатацію основних фондів на суму
4871,1 млн.грн. а саме:

  • 45,6 МВт генеруючих потужностей;
  • 1261,83 км повітряних ліній електропередачі;
  • 186,26 МВА трансформаторних потужностей;
  • на шахті ”Булавінська” введено в дію горизонт потужністю

100 тис.т. вугілля на рік;

  • на шахті “Полтавська” введено в дію горизонт 477 м;
  • 425,2 км газопроводів-відводів;
  • 212,9 км газових мереж;
  • 73,5 км нафтопроводів;
  • 84 тис.кв. метрів житла.

Основні капіталовкладення спрямовувалися на збільшення генеруючих потужностей (енергоблоки №2 Хмельницької та № 4 Рівненської АЕС, Дністровської ГАЕС), ліній електропередачі для видачі потужностей енергоблоків атомних електростанцій, реконструкцію теплових електростанцій, сільських електромереж, будівництво об’єктів вугільної галузі з високим ступенем будівельної готовності, будівництво житла та об’єктів соціальної сфери.

5. Соціальні проблеми та охорона праці

5.1. Заборгованість із заробітної плати

На виконання Указу Президента України від 7 травня 2001 року №292/2001 “Про невідкладні заходи щодо прискорення погашення заборгованості із заробітної плати” Мінпаливенерго України видано наказ від 16.07.01 №39, згідно з яким створено комісію для щотижневого розгляду стану погашення заборгованості із заробітної плати на підприємствах ПЕК і вжиття в установленому порядку оперативних заходів щодо виконання керівниками підприємств законодавства про оплату праці. Також дано доручення щодо здійснення на кожному підприємстві аналізу причин, що стримують погашення заборгованості із заробітної плати, розроблення за погодженням з профспілковими організаціями підприємств заходів щодо усунення таких причин, складання графіків повного погашення такої заборгованості до
1 січня 2002 року.

Протягом року виплачувалась поточна заробітна плата та була скорочена заборгованість в цілому по ПЕК на 326,2 млн.грн в тому числі у вугільній галузі на 208,2 млн.грн.

Станом на 01.01.2002 на підприємствах, що належать до сфери управління Мінпаливенерго, загальна заборгованість із заробітної платі склала 1142,3 млн.грн., у тому числі на підприємствах:

традиційної енергетики - 7,8 млн.грн;

ядерної енергетики - 11,1 млн.грн.;

нафтогазової галузі - 8,9 млн.грн.

вугільної галузі - 1171,7 млн.грн.,

у тому числі:

вугледобувні підприємства - 1059,5 млн.грн.

Станом на 1 січня 2002 року заборгованість з регресних виплат на вугледобувних підприємствах становить 435,0 млн.грн. (у тому числі щомісячні регресні позови – 179,8 млн.грн., одноразова допомога
255,2 млн.грн.), що на 101,5 млн.грн. менше відповідної суми станом на 1 січня 2001 року.

5.2. Травматизм

У 2001 році на підприємстах паливно-енергетичного комплексу сталося 253 нещасних випадки із смертельними наслідками, що на 74 випадки менше порівняно з 2000 роком.

З початку року на підприємствах вугільної промисловості сталося
224 смертельних нещасних випадки, що на 68 випадків менше порівняно з
2000 роком. Коефіцієнт смертельного травматизму на 1 млн.т видобутку вугілля склав 2,9.

На підприємствах енергетичної галузі у 2001 році сталося 29 нещасних випадків зі смертельними наслідками, що на 6 випадків менше порівняно з 2000 роком.

версія для друку