МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

Екологічний стан навколишнього природного середовища навколо Хмельницької АЕС у квітні 2021 року

11.05.2021 | 10:12

 

 

 

За даними досліджень рівень води в р. Горинь (над рівнем Балтійського моря) у квітні 2021 року протягом місяця змінювався від 193,05 до 192,70 метра (мінімальне значення – 192,69; максимальне значення – 193,14; середнє – 192,81):

 

 

Температура води в р. Горинь в квітні 2021 року протягом місяця змінювалась від 7,0ºС до 11,1ºС (мінімальне значення – 7,0; максимальне значення – 11,1; середнє – 9,0):

 

 

 

Витрати води в р. Горинь в квітні 2021 року протягом місяця змінювались від 15,90 до 8,22 м3/с (мінімальне значення – 8,0; максимальне значення – 17,9; середнє – 10,7):

 

Загальний стік р. Горинь за квітень 2021 року склав 27,8 млн.м3 (квітень 2020 року – 13,0 млн.м3).

 

Рівень води водойми-охолоджувача (при проектному рівні 203,0 м над рівнем Балтійського моря) в квітні 2021 року протягом місяця змінювався від 202,64 до 202,67 метра (мінімальне значення – 202,64; максимальне значення – 202,67; середнє – 202,65):

 

 

 

Площа дзеркала водойми-охолоджувача на кінець місяця склала 19,521 км2, об’єм води 111,164 млн.м3.

 

Температура води у водоймі-охолоджувачі в квітні 2021 року протягом місяця змінювалась від 14,8 ºС до 16,1  С (мінімальне значення – 10,9; максимальне значення – 16,1; середнє – 14,0):

 

Дані хімічного аналізу якості води водойми-охолоджувача (р-н насосної станції додаткової води (НДВ)) та річки Горинь (м. Нетішин) у квітні наступні:

 

Показник

Водойма-охолоджувач

(06.04.2021)

р. Горинь

(02.04.2021)

Твердість загальна, мг-екв/дм3

5,4

7,7

Кальцій (Са2+), мг/дм3

74,15

122,24

Магній (Mg2+), мг/дм3

20,66

19,44

Натрій (Na+), мг/дм3

79,7

13,6

Калій (K+), мг/дм3

9,2

4,7

Бікарбонати (HCO3-), мг/дм3

298,9

329,4

Карбонати (CO32-), мг/дм3

7,5

0

Сухий залишок, мг/дм3

522

476

Сульфати (SO42-), мг/дм3

121,9

98,9

Амоній, (NH4+), мг/дм3

0,17

0,26

Нітрати (NO3-), мг/дм3

0,74

21,87

Нітрити (NO2-), мг/дм3

0,02

0,07

Фосфати (PO43-), мг/дм3

0,37

0,11

Нафтопродукти, мг/дм3

0,031

0,034

СПАР, мг/дм3

0,018

0,022

Залізо загальне, мг/дм3

< 0,1

< 0,1

Окислюваність перманганатна, мгО/дм3

6,56

5,76

Розчинений кисень (O2), мгO2/дм3

9,5

11,8

 

Як видно з вищенаведених даних результатів хімічного аналізу, якість води водойми-охолоджувача в квітні за окремими показниками краще якості води річки Горинь.

 

Основні складові водного балансу водойми-охолоджувача Хмельницької АЕС представлені в таблиці:

 

Показник

Квітень 2021р.

Квітень 2020р.

ПРИХОДНА ЧАСТИНА

- акумуляція стоку р. Гнилий Ріг, млн.м3

1,915

0,468

- забір води з річки Горинь у водойму-охолоджувач насосною станцією додаткової води, млн.м3

1,385

не проводився

- повернення води у водойму-охолоджувач з дренажного каналу насосною станцією фільтраційної води, млн.м3

1,539

1,346

- скид очищених стічних вод, млн.м3

0,312

0,311

ВИТРАТНА ЧАСТИНА

- скид зворотних вод у р. Вілія (басейн р. Горинь), млн.м3

не проводився

не проводився

 

Протягом квітня викид забруднюючих речовин в атмосферне повітря здійснювався відповідно до Дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами. Перевищення затверджених нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин не було. Загальна інформація щодо обсягів викидів забруднюючих речовин наведена в таблиці.

 

 

За квітень 2021 року

За квітень 2020 року

Викинуто забруднюючих речовин (без СО2), т

2,699

6,187

Викинуто СО2, т

5,299

3,286

 

За даними дослідження хімічного складу атмосферного повітря встановлено, що в квітні максимально-разова концентрація окислів сірки на межі санітарно-захисної ВП ХАЕС (в районі м. Нетішин) склала <0,05 мг/м3 (<10,0 % від ГДК), максимально-разова концентрація окислів азоту склала 0,02 мг/м3 (10,0 % від ГДК).

 

Усього за квітень 2021 року випало 19,2 мм опадів. На підставі дослідження хімічного складу атмосферних опадів відзначено, що значення рН (водневий показник) склало 7,5 одиниць рН.

 

Середньомісячна температура повітря «+7,0°С» (максимальна середньодобова - «+14,2°С», мінімальна - «+1,6°С»).

 

версія для друку