МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

Інформаційне повідомлення про виконання НПСВ та верифікацію звітних даних за 2020 рік

24.03.2021 | 13:41

На виконання міжнародних зобов’язань України, як договірної сторони Енергетичного Співтовариства, щодо обмеження викидів забруднюючих речовин Міністерство енергетики України оприлюднює узагальнений звіт про виконання Національного плану скорочення викидів від великих спалювальних установок (НПСВ) за 2020 рік, а також доопрацьовані звіти за 2018 і 2019 роки згідно з рекомендаціями Секретаріату Енергетичного Співтовариства.

 

Зазначені звіти у форматі Excel розміщені на офіційному веб-сайті Міненерго за посиланням.

 

Крім того, чинними положеннями розділу 8.1 НПСВ передбачається можливість проведення оцінки наданих операторами великих спалювальних установок звітних даних.

 

Зважаючи на значний суспільний інтерес до питань практичної реалізації НПСВ, Міністерством було ініційовано проведення верифікації наданих операторами великих спалювальних установок звітних даних щодо фактичних обсягів викидів пилу, діоксиду сірки та оксидів азоту у 2020 році.

 

Експертний висновок виконавців верифікації додається.

 

 

 

 

 

 

 

версія для друку