МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

Інформація для споживачів, які хочуть отримати статус захищеного споживача електричної енергії

23.10.2020 | 10:34

 

 

 

 

З метою запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного характеру в результаті обмеження (відключення) споживачів постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2018 № 1209 затверджено Порядок забезпечення постачання електричної енергії захищеним споживачам (далі – Порядок), склад Міжвідомчої комісії з надання (далі - Міжвідомча комісія) та Положення про Міжвідомчу комісію з надання статусу захищеного споживача (далі – Положення).

 

Для отримання статусу захищеного споживача електричної енергії споживач-заявник звертається до Міжвідомчої комісії за адресою: Міністерство енергетики України, м. Київ, вул. Хрещатик, 30, та подає відповідно пункту 8 Порядку оригінали таких документів:

 

1) листа-звернення щодо отримання статусу захищеного споживача, що містить інформацію про ризики техногенного/екологічного характеру, які матимуть місце у разі обмеження, відключення електропостачання споживачу-заявнику з урахуванням особливостей його технологічних процесів (виробничих циклів) та переліку струмоприймачів, що є джерелом зазначених ризиків;

2) програми безпечного відключення електроживлення, яка містить, зокрема, комплекс заходів, які повинні бути здійснені для запобігання настанню шкідливих наслідків зупинки технологічного процесу (виробничого циклу) споживача електричної енергії та часу, необхідного для здійснення заходів, зокрема для обмеження, відключення електропостачання споживачу;

3) схеми електроживлення струмоприймачів відповідно до проектних рішень на окремі лінії електроживлення струмоприймачів, відключення яких потребує застосування програми безпечного відключення електроживлення, узгодженої з Держенергонаглядом;

4) складеного Держенергонаглядом акта відповідності схеми електроживлення струмоприймачів, щодо яких застосовується програма безпечного відключення електроживлення;

5) укладеного з електропостачальником договору з комерційною пропозицією щодо забезпечення електропостачальником оплати вартості послуг з передачі та/або розподілу електричної енергії та передбачення попередньої оплати за електричну енергію у відповідному розрахунковому періоді та додатків до нього, у тому числі додатка, яким визначені особливі умови постачання електричної енергії до струмоприймачів на об’єкті споживача, щодо яких застосовується програма безпечного відключення електроживлення;

6) узгодженого з електропостачальником розрахунку вартості електричної енергії та послуг з розподілу та/або передачі електричної енергії відповідно до графіка здійснення обмеження/припинення електропостачання;

7) довідки від електропостачальника та оператора системи розподілу або оператора системи передачі про відсутність заборгованості у споживача-заявника чи про стан виконання графіків реструктуризації погашення заборгованості (акта звірки розрахунків);

8) договору про надання банком, що відповідає вимогам пункту 24 цього Порядку, безвідкличної банківської гарантії для забезпечення виконання грошових зобов’язань захищеного споживача або для захищеного споживача, діяльність якого фінансується з бюджету відповідного рівня, - письмового підтвердження забезпечення у відповідному бюджеті коштів, необхідних для повної оплати використаної таким споживачем електричної енергії у період обмеження, припинення електропостачання відповідно до графіка здійснення обмеження, припинення електроживлення.

 

У разі подання споживачем-заявником документів для отримання статусу захищеного споживача не в повному обсязі або невідповідності поданих документів вимогам пункту 8 Порядку Міжвідомча комісія залишає без розгляду питання про надання висновку щодо доцільності надання споживачеві-заявнику статусу захищеного споживача.

 

Інформація про подання споживачем-заявником документів для отримання статусу захищеного споживача не в повному обсязі або про невідповідність поданих документів вимогам пункту 8 Порядку, протягом п’яти робочих днів з дня надходження зазначених документів надсилається Міжвідомчою комісією на електронну адресу та у письмовому вигляді на адресу споживача-заявника, що зазначені в поданих ним документах.

 

Споживач-заявник має право повторно подати документи до Міжвідомчої комісії після усунення недоліків, зазначених в інформації, яка надсилається згідно з пунктом 8 Положення.

 

Міжвідомча комісія з надання статусу захищеного споживача є тимчасовим консультативно-дорадчим органом Кабінету Міністрів України, утвореним з метою організації та проведення процедури надання споживачеві електричної енергії статусу захищеного споживача.

 

Міжвідомча комісія у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України та цим Положенням.

 

Міжвідомча комісія відповідно до покладених на неї завдань:

- приймає документи, які подаються споживачами-заявниками для отримання статусу захищеного споживача та проводить їх перевірку на відповідність вимогам Порядку та Положення;

-проводить оцінку виконання споживачами-заявниками вимог, обов’язкових для надання їм статусу захищеного споживача;

- готує висновок щодо доцільності надання споживачам-заявникам статусу захищеного споживача або про відмову в наданні такого статусу;

- в межах своїх повноважень запитує та отримує інформацію у споживачів-заявників з питань, що належать до її компетенції, в тому числі роз’яснення щодо поданих ними до Міжвідомчої комісії документів;

- проводить відкриті слухання з питань розгляду документів, поданих споживачами-заявниками для отримання статусу захищеного споживача;

- подає Кабінетові Міністрів України висновки щодо доцільності надання споживачам-заявникам статусу захищеного споживача разом з відповідними пропозиціями та рекомендаціями стосовно включення таких споживачів-заявників до переліку захищених споживачів;

- письмово повідомляє споживачам-заявникам на їх запит про прийняті Міжвідомчою комісією щодо них рішення з наданням обґрунтувань таких рішень;

- зберігає подані споживачами-заявниками до Міжвідомчої комісії документи та надсилає копії таких документів для ознайомлення членам Міжвідомчої комісії;

 

Відповідно до пункту 11 Положення строк розгляду Міжвідомчою комісією питання про надання висновку щодо доцільності надання споживачеві-заявнику статусу захищеного споживача не може перевищувати 30 календарних днів з дня надходження переліку документів у повному обсязі.

 

Міжвідомча комісія протягом 15 робочих днів з моменту підготовки висновку щодо доцільності надання споживачеві-заявнику статусу захищеного споживача надсилає Кабінетові Міністрів України разом з таким висновком пропозиції та рекомендації щодо включення такого споживача-заявника до переліку захищених споживачів, а також на запит споживача-заявника повідомляє йому про це.

 

 

СКЛАД
Міжвідомчої комісії з надання статусу захищеного споживача

 

Міністр енергетики, голова Комісії

Заступник Голови ДСНС, заступник голови Комісії

Заступник Міністра фінансів

Заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства

Заступник Голови Фонду державного майна

Член НКРЕКП (за згодою)

Заступник Голови Держенергонагляду

Генеральний директор Директорату електроенергетичного комплексу та розвитку ринку електричної енергії Міненерго

Державний експерт Директорату електроенергетичного комплексу та розвитку ринку електричної енергії Міненерго, секретар Комісії.

 

Для отримання консультації щодо питання статусу захищеного споживача звертатися за тел.: 594-66-13, 206-38-88

 

 

версія для друку