МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

Оголошення про проведення конкурсного відбору інвестиційних проектів, для реалізації яких надається державна підтримка

10.07.2020 | 14:15

 

 

 

 

Відповідно до частини третьої статті 121 Закону України «Про інвестиційну діяльність», постанови Кабінету Міністрів України від 13.11.2013 № 835 «Про затвердження Порядку відбору інвестиційних проектів, для реалізації яких надається державна підтримка» Міненерго (відповідальний орган) оголошує конкурсний відбір інвестиційних проектів, для реалізації яких надається державна підтримка.

 

ПОВНЕ НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОГО ОРГАНУ:

Міністерство енергетики України, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, 03035.

 

ФОРМА ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ, ДЛЯ НАДАННЯ ЯКОЇ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ВІДБІР:

Державні гарантії.

 

УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ ВІДБОРУ:

До участі у відборі не допускаються інвестиційні проекти, якщо суб'єкти інвестиційної діяльності, які їх розробляють або реалізують:

- визнані банкрутами, перебувають у стадії припинення, мають прострочену заборгованість із сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), виплати заробітної плати або щодо яких порушено справу про банкрутство;

- отримали державну підтримку в поточному бюджетному періоді або не виконують свої зобов'язання, пов'язані з наданою їм державною підтримкою;

- не виконали рішення Антимонопольного комітету України про припинення або повернення незаконної державної допомоги, недопустимої для конкуренції.

Рішення про відмову в участі у відборі інвестиційного проекту приймається у разі, коли:

- документи, що додаються до заяви про участь у відборі, подано не в повному обсязі або в них зазначені відомості не в повному обсязі;

- умови запозичення, зазначені суб'єктом інвестиційної діяльності у заяві для участі у відборі, не відповідають умовам, визначеним в інвестиційному проекті;

- наявні підстави, зазначені у пункті 8 Порядку відбору інвестиційних проектів, для реалізації яких надається державна підтримка, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.11.2013 № 835.

Інвестиційні проекти мають відповідати таким критеріям:

- підвищення технологічного рівня виробництва;

- економічна ефективність проекту;

- впровадження енергоефективних та ресурсозберігаючих технологій;

- вплив реалізації проекту на розвиток внутрішнього виробництва та підвищення конкурентоспроможності продукції національного виробника;

- забезпечення охорони навколишнього природного середовища;

- створення нових робочих місць;

- впровадження інновацій;

- обмеженість строку дії державної гарантії для забезпечення виконання боргових зобов'язань суб'єкта господарювання за відповідним запозиченням з фіксованою сумою за конкретним інвестиційним проектом

- рівень ризиків, пов'язаних з наданням державних гарантій, є прийнятним відповідно до Положення про управління ризиками, пов'язаними з наданням державних гарантій, та розподіл таких ризиків між державою, кредиторами і позичальниками, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.02.2011 № 131.

Розмір плати за надання державної гарантії встановлюється із застосуванням ринкового методу відповідно до Порядку встановлення розміру плати за надання кредитів (позик), залучених державою, або державних гарантій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.03.2011 № 256.

Загальне фінансування проекту буде перевірятися щонайменше раз на рік.

 

ДЛЯ УЧАСТІ У ВІДБОРІ СУБ'ЄКТ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПОДАЄ:

Заяву в довільній формі, яка повинна містити назву, місце впровадження, строк реалізації та загальну вартість інвестиційного проекту, а також обсяг і вид державної підтримки.

До заяви додаються документи:

1) копія інвестиційного проекту в паперовому вигляді, розробленого за формою та в порядку, що затверджені Мінекономіки, яка прошита, пронумерована, засвідчена підписом уповноваженої особи замовника, та в електронному вигляді (у форматі doc або pdf та xls (таблиці);

2) копія висновку за результатами державної експертизи інвестиційного проекту відповідно до статті 15 Закону України “Про інвестиційну діяльність”;

3) копія листа потенційного кредитора про наміри надати кредит (позику), у разі наявності потенційного кредитора;

4) копія свідоцтва про державну реєстрацію інноваційного проекту (у разі наявності);

5) довідка про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, у суб’єкта господарювання;

6) документ про відсутність стосовно суб’єкта інвестиційної діяльності порушеної справи про банкрутство;

7) виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

8) відомості про надану суб’єктові інвестиційної діяльності державну підтримку та/або державну допомогу, зобов’язання за якою є дійсними (у разі надання зазначеної підтримки та/або державної допомоги);

9) довідка про стан виконання зобов’язань, пов’язаних з наданою суб’єктові інвестиційної діяльності державною підтримкою, зобов’язання за якою є дійсними, видана органом, який прийняв рішення про надання такої підтримки (у разі надання зазначеної підтримки);

10) копія затвердженого в установленому законодавством порядку фінансового плану на поточний рік;

11) висновок Мінфіну щодо ідентифікації та оцінки ризиків, пов’язаних з реалізацією інвестиційного проекту, проведеної відповідно до Положення про управління ризиками, пов’язаними з наданням державних гарантій, та розподіл таких ризиків між державою, кредиторами і позичальниками, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.02.2011 № 131.

 

СТРОК ПРОВЕДЕННЯ ВІДБОРУ:

протягом 86 днів з дня розміщення оголошення про проведення відбору.

 

МІСЦЕ, ЧАС І КІНЦЕВИЙ СТРОК ПРИЙНЯТТЯ ЗАЯВ ПРО УЧАСТЬ У ВІДБОРІ:

вул. Хрещатик, 30, каб. 406, Департамент організації документообігу. Прийняття заяв до 17 год. 00 хв. «10» серпня 2020 р.

 

КОНТАКТНИЙ НОМЕР ТЕЛЕФОНУ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ДОДАТКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ:

(044) 206-37-24.

 

версія для друку