МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

Повідомлення про оприлюднення проєкту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про ринок електричної енергії"

26.12.2019 | 16:36

 

 

 

Повідомлення про оприлюднення

 

проєкту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про ринок електричної енергії»

 

Проєкт Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про ринок електричної енергії» (далі - Закон) розроблений на виконання абзацу четвертого пункту «г» частини третьої статті 1 Указу Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення економічного зростання, стимулювання розвитку регіонів та запобігання корупції» від 20.09.2019 № 713/2019.

 

Чинна редакція Закону України «Про ринок електричної енергії» не враховує комплексу проблемних питання та особливостей приєднання до електромереж окремих груп замовників, які не можуть бути вирішені за допомогою ринкових механізмів, оскільки зміни до законів повинні вноситися лише шляхом прийняття нового закону.

 

Зміни, які вносяться до Закону України «Про ринок електричної енергії» націлені забезпечити посилення відповідальності ОСР за дотримання вимог нормативних документів у галузі електроенергетики в частині термінів та якості виконання послуг з приєднання для всіх замовників без виключення; покращення ситуації поінформованості замовників про особливості процедури приєднання для недопущення зловживання ОСР монопольним становищем; диференціацію процедури приєднання для врахування особливостей приєднання електроустановок всіх замовників, починаючи з побутового споживача, в тому числі електроустановка якого розташована на території, що підлягає комплексній забудові, та закінчуючи великими будівельними компаніями; розширення можливості замовнику контролювати та оптимізувати процес реалізації приєднання, шляхом залучення спеціалізованих організацій; оптимізацію використання ліцензіатами коштів, отриманих, як плата за приєднання, для забезпечення оновлення та розвитку електричних мереж; забезпечення злагодженої взаємодії на рівні централізованої політики щодо єдиного управлінського та технічного підходу для посилення контролю за технічною обґрунтованістю вимог технічних умов на приєднання, їх відповідності чинним стандартам, нормам та правилам тощо.

 

Метою прийняття Закону є створення передумов для спрощення процедури приєднання до електричних мереж, якими володіють суб’єкти природних монополій, і зменшення плати за таке приєднання.

 

Зауваження та пропозиції слід надсилати на адреси:

Міністерство енергетики та захисту довкілля України, 03035, вул. Митрополита Василя Липківського, 35; е-mail:  kanc@mev.gov.ua, minryrody@menr.gov.ua, yuriy.pidgorniy@mev.gov.ua.

Державна регуляторна служба України, 01011 м. Київ, вул. Арсенальна 9/11; e- mail: mail@dkrp.gov.ua

Проєкт Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про ринок електричної енергії», пояснювальну записку, порівняльну таблицю та аналіз регуляторного впливу оприлюднені шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Мінекоенерго в мережі Інтернет menr.gov.ua.

 

Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань приймаються протягом місяця з дати оприлюднення в письмовому або електронному вигляді.

 

Міністерство енергетики та захисту довкілля України

 

1. Проєкт Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про ринок електричної енергії»;

2. Пояснювальна записка до проєкту Закону;

3. Аналіз регуляторного впливу проєкту Закону;

4. Порівняльна таблиця.

 

версія для друку