МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

Протокол 12-4(ГР)-2019 засідання Громадської ради при Міністерстві енергетики та вугільної промисловості України від 24 вересня 2019 року

03.10.2019 | 14:42

 

Протокол 12-4(ГР)-2019

засідання Громадської ради

при Міністерстві енергетики та вугільної промисловості України

м. Київ                                                                                      24 вересня 2019 р.

ПРИСУТНІ: члени Громадської ради та учасники засідання (додаток №1)

ЗАПРОШЕНІ:

Бойко Наталія Андріївна - заступник Міністра енергетики та вугільної промисловості  з питань європейської інтеграції

СУХОДОЛЯ Олександр Михайлович - завідувачу відділу енергетичної та техногенної безпеки Національного інституту стратегічних досліджень;

КОСТЮКОВСЬКИЙ Борис Анатолійович- начальник відділу оцінки відповідності генеруючих потужностей" НЕК «Укренерго»;

Громок Леонід Іванович - член ВП «Науково-технічний центр» НАЕК Енергоатом;

РУДЕВИЧ Олександр Петрович – начальник відділу нових проектів і технологій ВП «Науково-технічний центр» НАЕК «Енергоатом»;

КОШАРНА  Ольга  Павлівна - медіа-директору асоціації "Український ядерний форум"

ПРЕДСТАВНИКИ: Національної комісії,  що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг; ПрАТ «Укргідроенерго», компанії ДТЕК, ПАТ «Донбасенерго»

Питання ПОРЯДку ДЕННого

«Про стан реалізації Енергостратегії до 2035 року «Безпека, енергоефективність та конкурентоспроможність» та виконання Програми/Плану її реалізації»

СЛУХАЛИ

Бойко Н.А. коротко поінформувала про реорганізацію Міністерства енергетики та вугільної промисловості України шляхом приєднання до Міністра екології та природних ресурсів з перейменуванням на Міністерство енергетики та захисту довкілля України. Запропонувала підготувати та направити звернення до Міністра з напрацьованими пропозиціями щодо подальшої діяльності ГР у складі нового Міністерства.

Щодо  Енергостратегії заступник Міністра припустила, що окремі розділи по  ряду галузей  будуть переглядатись та зазнають певних змін та уточнень.

Розповіла про нові напрацювання в частині визначення пріоритетів розвитку ПЕК на наступні 5 років. Зазначила головні: енергобезпека, розвиток енергетичних ринків та інтеграція їх в ринки ЄС, сталий розвиток та транспарентність ПЕК, енергоефективність в енергетиці та промисловості. Стисло охарактеризувала кожен пріоритетний напрямок. (Повний виступ у аудіо запису).

 

СУХОДОЛЯ О.М. зазначив, що цілі існуючої Стратегії не перечать новим пріоритетам. «Якщо цілі ті ж – змінювати Стратегію не резонно» - додав він..  Як додаток до Стратегії можна внести зміни та подовжити термін її дії. Необхідно розробити План реалізації Стратегії, врахувати новий вектор розвитку та необхідні для цього заходи. (Повний виступ у аудіозапису).

 

КОСТЮКОВСЬКИЙ Б.А. підкреслив цілий ряд стратегічних питань, які досі не вирішені. Зокрема не має ринку допоміжних послуг, не враховано те, що сьогодні  розвиток ВДЕ оплачує споживач, та ін. (Повний виступ у аудіозапису).

КОШАРНА О.П. висвітила питання «Про проблеми у формуванні і реалізації державної політики в паливно-енергетичному комплексі". Зокрема акцентувала, що "Найважливіший документ "Звіт за оцінкою відповідності (достатності) генеруючих потужностей" з'явився тільки восени минулого року, хоча такий документ має бути головним при ухваленні рішень і елементарному плануванні розвитку ПДЕ в країні. Він має бути основою для вжиття запобіжних заходів по зміні законодавства в електроенергетичній сфері для недопущення розбалансування ОЕС і забезпечення достатності маневрених потужностей в енергосистемі. Крім того наголосила на тому, що "Ключові особи, що приймають рішення в енергетичній сфері України, повинні відповісти на основне питання: чи є сьогодні … центр координації процесів лібералізації ринку, синхронізації енергетичної системи і реструктуризації гірського і енергетичного сектора? Чи існує погоджена стратегія і план управління? Де знаходиться інтегрований центр управління  енергетичною системою держави? Відповіді мають велике значення, оскільки це стосується ефективності управління і довіри європейських партнерів". (додаток №2)

СВЕТЕЛІК О.Д. загострив увагу на тому, що План реалізації стратегічних задач не виконано, енергосистеми, підприємства не мають чіткої лінії розвитку, теплові станції не модернізовано. Зазначив на необхідність мати Закон про засади безпекової політики держави. Висловив думку, що План реалізації Стратегії розвитку повинен розроблятися кожен рік та затверджуватись урядом (Повний виступ у аудіозапису).

Сапегин С.В.: Розділяю заклопотаність колег подальшим станом енергосистеми в частині можливості по її балансуванню.

        Підтримую пропозицію про те, щоб Енергостратегію не переглядати. При цьому, кількісні оцінки і результати моделювання за сценарієм необхідно врахувати в Плані реалізації Енергостратегії на період до 2025 року, а також, при необхідності в додатках до існуючого документу.

         Вважаю, що усі пропозиції до документу, які розглядатимуться, мають бути економічно обгрунтовані. Ми повинні чітко розуміти, на скільки ефективне те або інше джерело енергетичних ресурсів. Для цього доцільно використати світовий досвід, зокрема, на основі показника EROEI, що відбиває співвідношення отриманої енергії до витраченої на її отримання. Для виконання таких оцінок нам не слід чекати грантів від інвесторів, а має бути передбачене державне фінансування досліджень і відповідальність за рекомендації. З урахуванням перспектив розвитку енергетики позначених заступником Міністра Наталією Бойко, вважаю що корисним може бути пілотний  проект  в  одному  з  районів  країни  для  оцінки  можливості

переходу на 100% забеспечения електроенергії з поновлюваних джерел енергії.

Бакулін О.Ю. у своєму виступі зазначив наступне:

Урядом прийнята постанова КМУ від 18 вересня 2019 р. № 840 «Про відокремлення діяльності з транспортування природного газу та забезпечення діяльності оператора газотранспортної системи».

Ця постанова фактично відкриває шлях для прихованої приватизації газотранспортної системи.

Відповідно до пункту 1 Плану заходів для його реалізації потрібно вносити зміни до законів України, що свідчить про невідповідність постанови діючим законам.

Збільшення статутного капіталу ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» негативно вплине на фінасовий стан АТ «МГУ», який не має фінансових ресурсів для придбання корпоративних прав.

По строкам виконання, що зазначені у Плані заходів, неможливо укладення транзитного контракту новим оператором.

З невідомих підстав Уряд відкинув простий та дешевий шлях здійснення відокремлення в межах існуючого законодавства: передача державного пакету акцій АТ «Укртрангаз» в управління Мінфіну з подальшим укладенням договору господарського відання об’єктів державної власності між Міненерговугілля та АТ «Укртрангаз».

 

 У обговоренні взяли участь запрошені  та члени ГР:

Чех С.М., Рудевич О.П., Ковальчук Ю.Г., Яцкевич С.В. (додаток №3), Поташник С.В, Виноградов В.А., Загородній В.М., Шишов С.С., Коровкін В.О., Буцьо З.Ю.,Татаринов А.А., Черватюк Л.Д.

 

За результатами розгляду та обговорення питання порядку денного

ВИРІШИЛИ

Звернутись до Міністерства енергетики та захисту довкілля України з пропозицією: 

1.    Пришвидшити підготовку та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до плану заходів з реалізації етапу «Реформування енергетичного сектору (до 2020 року)» Енергетичної стратегії України на період до 2035 року «Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність».

Зробити його в новому форматі з урахуванням змін, що сталися (законодавчих, організаційних) : компактним, з визначенням чітких пріоритетів. У оновленому Плані передбачити щорічне затвердження Плану розвитку ОЕС на 10 років розпорядженням КМУ. Використати показник EROEI оцінки перспектив розвитку різних джерел енергії.

 

2.    Забезпечити розробку проекту плану заходів з реалізації етапу «Оптимізація та інноваційний розвиток енергетичної інфраструктури (до 2025 року)» Енергетичної стратегії України на період до 2035 року «Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність» у терміни передбачені розпорядження Кабінету Міністрів України від 06.06.2018 № 497-р.

 

3.    Прискорити впровадження "зелених" аукціонів.

 

Рекомендувати Міністерству енергетики та захисту довкілля України:

1.    Прискорити реалізацію пунктів плану заходів з реалізації етапу «Реформування енергетичного сектору (до 2020 року)» Енергетичної стратегії України на період до 2035 року «Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність», в частині виконання завдань у сфері: − газового сектору ( пункти 86 – 118 Плану); − вугільного сектору      (пункти 131 – 145 Плану).

 

2.    Поновити виконання основної функції міністерства, а саме: формування і реалізація державної політики в паливно-енергетичному комплексі. Із залученням можливостей КМУ відновити можливість впливати на діяльність стратегічних енергетичних підприємств на користь держави у рамках Енергетичної стратегії України до 2035 року і Плану по її реалізації.

 

3.    Ввести посаду віце-прем'єр-міністра по реформах в енергетичній сфері з урахуванням того, що два системні оператори - Укренерго і Магістральні газопроводи знаходяться у сфері управління Мінфіну і Міненерго не має інструментів впливати на них.

 

4.    Прискорити підготовку та подання проекту Закону України Про енергетичну безпеку та особливо звернути увагу зокрема на надійність об’єктів атомної та гідроенергетики.

 

 

 

Голова Громадської ради    

Герой України                                                                                  С.І. Поташник 

 

Керівник Секретаріату                                                                С.В. Яцкевич

 

Секретар                                                                                      Л.В. Любарець

 

 

ПОГОДЖЕНО :

Голова комісії  ГР з питань

електроенергетики                                                                      О.Д.Светелік

 

версія для друку