МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

Обговорено правові аспекти забезпечення енергетичної безпеки України

05.09.2019 | 17:40

 

 

Захід, у форматі відеоконференції, відбувся у Комунікативному центрі Уряду за участі заступника Міністра з питань європейської інтеграції Наталії Бойко, генерального директора Директорату стратегічного планування та європейської інтеграції Віталія Кушнірова, Голови ГО «Асоціація СІГРЕ-Україна», члена Громадської ради при Міненерговугілля, Олександра Светеліка, представника Національного інституту стратегічних досліджень Олександра Суходолі та експертів з енергетичних питань усіх регіонів України.

 

Для обговорення громадськості було представлено розроблений робочою групою при Міністерстві проект Закону «Про основи енергетичної безпеки», який оприлюднений на офіційному сайті Міністерства та обговорення якого, наразі, триває.

 

На початку відеоконференції Генеральний директор Директорату стратегічного планування та європейської інтеграції Віталій Кушніров окреслив основні пріоритети і завдання у забезпеченні енергетичної безпеки України та напрямки роботи Міністерства з питань забезпечення енергетичної безпеки країни.

 

Обґрунтовуючи необхідність підготовки представленого законопроекту В. Кушніров зазначив про відсутність окремого законодавчого акту, який би формував цілісний підхід в енергетичному секторі з питань формування те реалізації державної політики у сфері забезпечення енергетичної безпеки.

 

«Враховуючи пріоритети розвитку паливно-енергетичного комплексу, щодо забезпечення потреб фізичних і юридичних осіб в енергоресурсах технічно надійним, безпечним, економічно ефективним та екологічно прийнятним способом в нормальних умовах і в умовах особливого та надзвичайного стану, необхідно чітко на законодавчому рівні визначити функції та завдання органів державної влади та суб’єктів господарювання різних форм власності. При цьому, принциповим моментом має стати визначення солідарної відповідальності за забезпечення захисту як відповідних органів державної влади, так і приватного сектору», – зазначив В. Кушніров.

 

Позицію наукової спільноти щодо представленого проекту висловив Олександр Суходоля. Він проаналізував зміни законодавства та системи управління в енергетичному секторі та звернув увагу на розрив між постановкою завдань і їх виконанням. На думку науковця потрібно врегулювати на законодавчому рівні пріоритетність виконання завдань для зміцнення енергетичної безпеки для всіх суб’єктів господарювання. Також, було зазначено, що енергетична безпека має стати важливою складовою національної безпеки.

 

Олександр Светелік висловив побажання громадськості, щоб цей законопроект став Законом прямої дії.

«Мало визначити загрози енергетичній безпеці: потрібно мати механізми ліквідації загроз», переконаний він. Також, було зауважено, що споживач має отримувати якісне постачання електроенергії та повинен мати можливість її оплатити.

 

Заступник Міністра з питань європейської інтеграції Наталія Бойко підкреслила, що у новоствореному Міністерстві буде збережено вектор зміцнення енергетичної безпеки.

 

«Наш вектор на євроінтеграцію та енергетичну безпеку зберігається. Для України енергетична безпека та енергетична незалежність є пріоритетними питаннями», підкреслила заступник Міністра. Також, Наталія Бойко зазначила, що Міністерство зацікавлене у врахуванні думки громадськості та прагне, щоб законопроект був не декларативним, а працював для зміцнення енергетичної безпеки держави.

 

Під час заходу, експерти із Сумської, Львівської, Чернігівської областей висловили своє бачення ситуації та надали пропозиції до презентованого проекту Закону України.

За підсумками експертної зустрічі учасники домовились, що представлені думки та пропозиції громадськості будуть опрацьовані фахівцями Міністерства.

 

Довідково:

 

Презентований проект Закону України «Про основи енергетичної безпеки» розроблений з метою зведення різних аспектів та сфер енергетичної безпеки в один законодавчий акт, враховуючи політичну, економічну, технологічну проблематику, а також галузеву конкуренцію та суперечливість чинного законодавства.

 

Законопроект містить визначення термінів «енергетична безпека», «загрози енергетичній безпеці», «критична енергетична інфраструктура», «кризова ситуація та надзвичайна ситуація в енергетиці», «стійкість енергетики» тощо. Також, проект окреслює принципи та пріоритети державної політики у сфері забезпечення енергетичної безпеки; методи та інструменти забезпечення енергетичної безпеки; порядок аналізу загроз всіх типів, що виникають у сфері забезпечення енергетичної безпеки; врегулювання питань функціонування національної економіки і, паливно-енергетичного комплексу у особливий період (у кризових ситуаціях); принципи державно-приватного партнерства в резервуванні енергетичних ресурсів та запровадження системи стратегічних запасів енергоресурсів; уточнення завдань, функцій і повноважень суб'єктів забезпечення енергетичної безпеки, зокрема в кризових ситуаціях; вимоги до суб’єктів господарювання щодо забезпечення захисту та стійкості енергетичних об’єктів; координацію реалізації державної політики забезпечення енергетичної безпеки; моніторинг індикаторів стану енергетичної безпеки, інформування та звітування щодо стану енергетичної безпеки; запровадження системи захисту критичної енергетичної інфраструктури; зовнішньополітичне супроводження заходів з реалізації державної політики у сфері забезпечення енергетичної безпеки.

 

версія для друку