МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

Інформаційне повідомлення щодо подання до Міненерговугілля суб'єктами господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях, звітів про платежі на користь держави

28.08.2019 | 11:21

 

До Міністерства енергетики та вугільної промисловості надходять численні звернення субєктів господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях, стосовно подання звітів про платежі на користь держави відповідно до Закону України «Про забезпечення прозорості у видобувних галузях».

 

У зв’язку з цим Міненерговугілля надає роз’яснення із зазначеного питання.

 

16 листопада 2018 року набрав чинність Закон України від 18 вересня 2018 року № 2545-VIII «Про забезпечення прозорості у видобувних галузях», який визначив правові засади організації збирання, розкриття та поширення інформації з метою забезпечення прозорості у видобувних галузях в Україні. Першим обов'язковим звітним періодом Законом визначено 2018 рік.

 

Відповідно до частини першої статті 5 Закону суб’єкти господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях, розкривають інформацію шляхом подання звіту про платежі на користь держави до Міненерговугілля та незалежного адміністратора. Частиною першою статті 12 Закону визначено, що суб'єкти господарювання розкривають зазначені звіти щорічно, не пізніше 1 вересня року, що настає після звітного періоду.

 

Підготовка звіту про платежі на користь держави відповідно до частини 2 статті 6 Закону здійснюється суб’єктами розкриття інформації в обсязі та за формою, попередньо погодженою незалежним адміністратором та Багатосторонньою групою з імплементації ІПВГ та затвердженою Кабінетом Міністрів України.

 

Виходячи з викладеного, подання звіту про платежі на користь держави за 2018 рік буде розпочато суб'єктами господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях, після набрання чинності постановою Кабінетом Міністрів України про затвердження обсягів та форм такого звіту.

 

Проект постанови про затвердження обсягів та форм звіту про платежі на користь держави розроблений Міненерговугілля, буде погоджений Багатосторонньою групою з імплементації ІПВГ та незалежним адміністратором після їх формування (обрання) та поданий на затвердження до Кабінету Міністрів України. Ознайомитися з проектом форм звіту про платежі на користь держави можна за посиланням

http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/article?art_id=245386849&cat_id=245015876.

 

Щодо строків розкриття звіту про платежі на користь держави повідомляємо, що порушення законодавства про забезпечення прозорості у видобувних галузях у вигляді нерозкриття або порушення строків розкриття звіту про платежі на користь держави може бути вчинене за наявності затверджених у встановленому Законом порядку обсягів та форм звіту. Тому заходи відповідальності  до суб'єктів господарювання за зазначені правопорушення  можуть бути застосовані лише у разі нерозкриття ними звіту  про платежі на користь держави після набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України про затвердження обсягів та форм такого звіту.

 

 

версія для друку