МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА
ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ УКРАЇНИ

Хто має підвищувати заробітну плату працівникам вугледобувних підприємств?

08.08.2019 | 10:20

 

 

Відповідно до статті 15 Закону України «Про оплату праці»
форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні сітки, схеми
посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій,
винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат, встановлюються підприємством у колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, генеральною та галузевими (міжгалузевими і територіальними) угодами.

  Відповідно до статті 8 Закону України «Про колективні договори і угоди» Угодою на галузевому рівні регулюються галузеві норми, зокрема щодо встановлення для підприємств галузі (підгалузі) мінімальних гарантій заробітної плати відповідно до кваліфікації на основі єдиної тарифної сітки по мінімальній межі та мінімальних розмірів доплат і надбавок з урахуванням специфіки, умов праці окремих професійних груп і категорій працівників галузі (підгалузі).

  Коефіцієнти співвідношень розмірів тарифних ставок (окладів), посадових окладів керівників, професіоналів, фахівців, робітників підприємств і об’єднань з видобування та перероблення торфу визначено у таблицях 1-3 Додатка 21 до Умов оплати праці Галузевої угоди між Міністерством енергетики та вугільної промисловості України, іншими державними органами, власниками (об’єднаннями власників), що діють у вугільній галузі, і всеукраїнськими профспілками вугільної промисловості (далі – Галузева угода).

  Відповідно до пункту 9.4.2 Галузевої угоди, перегляд діючих і введення нових тарифних ставок (окладів), посадових окладів працівників Підприємств проводиться самостійно в порядку і терміни, встановлені діючою на підприємстві системою оплати праці, з дотриманням соціальних норм і гарантій, передбачених чинним законодавством та цією угодою.  

 

версія для друку