МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА
ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ УКРАЇНИ

Повідомлення про оприлюднення проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про ринок природного газу"

26.07.2019 | 14:33

 

 

Повідомлення про оприлюднення

 

проекту Закону України «Про внесення змін

до Закону України «Про ринок природного газу»

 

 

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України оголошує про опублікування проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про ринок природного газу»  на офіційному веб-сайті Міненерговугілля  в мережі Інтернет - http://mpe.kmu.gov.ua, розділ «Нормативно-правова база», підрозділ «Регуляторні акти», папка «Проекти регуляторних актів».

 

Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про ринок природного газу» розроблено Міністерством енергетики та вугільної промисловості на виконання пунктів 86.1 та 91 плану заходів з реалізації етапу «Реформування енергетичного сектору (до 2020 року)» Енергетичної стратегії України на період до 2035 року «Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність», затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 06.06.2018 № 497-р, для забезпечення виконання норм Закону України «Про ринок природного газу», Закону України «Про товарну біржу» та Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», а також на виконання зобов’язань України за Договором про заснування Енергетичного Співтовариства та Угодою про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.

 

Метою проекту Закону України є врегулювання питання провадження біржової  та клірингової діяльності на ринку природного газу, а також здійснення регулювання в зазначених сферах діяльності, з врахуванням європейської практики та положень нормативних актів ЄС, зобов’язання з імплементації яких взяла на себе Україна (в частині всіх організованих форм торгівлі природним газом – біржова, позабіржова багатостороння торгівля, брокерська на спотовому ринку та на ринку деривативів).

 

Зауваження та пропозиції до проекту постанови приймаються в письмовому вигляді та електронною поштою протягом місяця за адресою: Міністерство енергетики та вугільної промисловості України, 01601
вул. Хрещатик, 30;  е-mail: vladislav.ramazanov@mev.gov.ua.

 

версія для друку