МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА
ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ УКРАЇНИ

Міненерговугілля: функція взаємодії з громадськістю є пріоритетною та невід'ємною складовою процесу формування державної політики в енергетичній сфері

16.07.2019 | 18:23

 

 

Питання посилення двосторонньої взаємодії з експертним середовищем та інститутами громадянського суспільства, створення сприятливих умов з боку Міненерговугілля для залучення громадськості до участі у процесі формування державної політики в енергетичній сфері обговорили на засіданні Правління Громадської ради при Міненерговугілля України.

 

Голова Громадської ради Семен Поташник поінформував про відновлення роботи Ради голів Громадських рад при  органах виконавчої влади, яка  є  інструментом взаємодії та  сприятиме комплексному опрацюванню питань реформування різних галузей, майданчиком для проведення консультацій за участю зацікавлених сторін.

 

У засіданні правління взяла участь директор Департаменту організаційної роботи  Ліна Тарасова. Звертаючись до представників громадськості, наголосила про зацікавленість Міненерговугілля у  більш тісному співробітництві з інститутами громадянського суспільства, зокрема щодо участі у формуванні нормативно-правової бази, та висловила сподівання на виведення роботи на новий якісний рівень.

 

Також учасники засідання заслухали звіт, підготовлений експертами проекту ПРООН «Сприяння реформі державної служби шляхом посилення взаємодії державних органів виконавчої влади з громадськістю» за результатами оцінювання діяльності Міненерговугілля за напрямком «Взаємодія з громадськістю»,  та  обговорили надані рекомендації щодо підвищення ефективності роботи.

 

Проведене оцінювання  здійснювалося за спеціальною методологією для різних рівнів взаємодії: «Інформування», «Консультації з громадськістю», «Залучення до процесу вироблення політики», «Партнерство».

 

Серед найкращих практик  серед органів влади, в яких проводилося відповідне оцінювання, відзначено конструктивну співпрацю з громадською радою,  розроблення комунікаційної стратегії та оприлюднення відкритих даних, що сприяє  налагодженню діалогу та забезпеченню доступу до інформації.

 

Водночас підсумковий звіт  відзначає низку можливостей посилити ефективність взаємодії з громадськістю, вибудувавши нову схему спілкування, у тому числі  завдяки наданим  експертами рекомендаціям. Зокрема, запропоновано використовувати нові моделі комунікації між експертами, членами консультативно-дорадчих органів (онлайн-платформи, віртуальні кабінети та конференц-зали) для збільшення динаміки обговорення та розробки узагальнюючих пропозицій по конкретних проблемах, організувати систематичне інформування представників громадськості за результатами розгляду наданих пропозиції до проектів нормативно-правових актів  або державних політик тощо.

 

Експерти від громадськості зазначили про зацікавленість у представництві членів Громадської ради у складі робочих груп Міненерговугілля, особливо фахівців техніко-технологічного профілю  за освітою з досвідом роботи. Також наголосили на  готовності пропонувати експертів для  участі у різного роду нарадах, зокрема з розгляду науково-технічних питань,  та надавати пропозиції щодо роботи енергетичної галузі та подальшого впровадження реформ.

 

 

 

 

версія для друку