МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України "Про затвердження Переліку видів робіт, які входять до технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання в житлових будинках"

05.06.2019 | 10:02

 

 

Повідомлення про оприлюднення

 

проекту наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України «Про затвердження Переліку видів робіт, які входять до технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання в житлових будинках»

 

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України оголошує про опублікування проекту наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України «Про затвердження Переліку видів робіт, які входять до технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання в житлових будинках» (далі – проект наказу) на офіційному веб-сайті Міненерговугілля в мережі Інтернет - http://mpe.kmu.gov.ua, розділ «Нормативно-правова робота», підрозділ «Регуляторна діяльність», папка «Проекти регуляторних актів та аналізи регуляторного впливу до них».

У зв’язку з втратою чинності наказу ДАХК «Укргаз» № 35 на підставі наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України
від 10.05.2018 № 250 «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Державної акціонерної холдингової компанії «Укргаз» від 30 липня 1997 року № 35», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.05.2018 за
№ 646/32098, з 06.07.2018 відсутній чіткий перелік робіт, які входять до технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання в житлових будинках.

Слід зазначити, що згідно з пунктом 16 постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.1999 № 2246 «Про затвердження Правил надання населенню послуг з газопостачання» (далі – постанова № 2246) послуги з періодичного технічного обслуговування, надавалися за рахунок витрат газорозподільних підприємств, пов’язаних з транспортуванням природного газу.

Проте, згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 13.07.2016
№ 442 «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України» постанова № 2246 втратила чинність.

З огляду на зазначене питання технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем на сьогодні залишається неврегульоване через що виникає загроза виникнення аварійних ситуацій, що можуть призвести до загрози життю людей.

Разом з тим, 09.11.2017 набрав чинності Закон України «Про житлово-комунальні послуги», з метою врегулювання відносин, що виникають у процесі надання та споживання житлово-комунальних послуг.

Відповідно до абзацу першого частини третьої статті 19 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» на Міненерговугілля покладено повноваження щодо розробки переліку видів робіт, які входять до технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання в житлових будинках.

З огляду на зазначене, постає необхідність визначення максимально можливого переліку видів робіт, які входять до технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання, затвердження якого дозволить скласти відповідний кошторис на виконання таких робіт, який в свою чергу буде включено до договору на технічне обслуговування.

Згідно з підпунктом 2 пункту 1 Розділу ІІІ Кодексу газорозподільних систем, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 30.09.2015
№ 2494, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 06.11.2015 за
№ 1379/27824, технічне обслуговування та поточний ремонт внутрішньобудинкових газових мереж у багатоквартирному будинку здійснюється на умовах договору, укладеного між співвласниками/особою, уповноваженою на це співвласниками, і суб’єктом, що має право на виконання таких робіт.

При цьому види робіт, які входять до технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання в житлових будинках та здійснюються виключно Операторами ГРМ, визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику в нафтогазовому комплексі, відповідно до Закону України «Про житлово-комунальні послуги».

Разом з тим, відповідно до вимог Правил безпеки систем газопостачання, затверджених наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 15.05.2015 № 285, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 08.06.2015 за № 674/27119, у випадку незабезпечення технічного обслуговування та поточного ремонту внутрішньобудинкових газових мереж у багатоквартирному будинку розподіл природного газу припиняється.

Отже, у разі незабезпечення технічного обслуговування та поточного ремонту внутрішньобудинкових газових мереж у багатоквартирному будинку, може призвести до виникнення аварійних ситуацій, які можуть загрожувати здоров’ю та життю людей.

Прийняття наказу дозволить визначити вичерпний перелік видів робіт, які входять до технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання в житлових будинках, а його застосування спеціалізованою організацією та власниками (співвласниками) житлових будинків, під час укладання договорів, має виконуватися індивідуально, в залежності від складу системи газопостачання власника (співвласника) житла.

Крім того, прийняття наказу є єдиним прийнятним способом досягнення встановленої мети шляхом гарантованого забезпечення безаварійної експлуатації внутрішньобудинкових систем газопостачання в житлових будинках, а також дотримання кожною із сторін чітких дій визначених договором на технічне обслуговування.

Зауваження та пропозиції до проекту наказу приймаються в письмовому вигляді та електронною поштою за адресою: Міністерство енергетики та вугільної промисловості України, 01601 вул. Хрещатик, 30; 
е-mail
evgen.barsuk@mev.gov.ua.

 

версія для друку