МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

Оголошення для визначення кандидатури аукціону з продажу майна Дочірнього підприємства "Рожниторф" Державного підприємства "Київторф".

28.05.2019 | 15:38

 

Найменування: Дочірнє підприємство «Рожниторф» Державного підприємства «Київторф», код ЄДРПОУ 24888059;

Місцезнаходження (реєстраційна адреса):     07412, Київська обл., Броварський район, с. Рожни;

Профіль діяльності підприємства:

Діяльність у сфері добувної промисловості :

-                     добування та агломерація торфу

-                     добування піску та гравію;

Орган управління: Міністерство енергетики та вугільної промисловості України.

Постановою Господарського суду Київської області від 20.03.2017 р. по справі № 911/408/17 Дочірнє підприємство «Рожниторф» Державного підприємства «Київторф» визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру.

Ухвалою Господарського суду Київської області від 11.06. 2018 року по даній справі призначено ліквідатором банкрута Кардаша Сергія Леонідовича (свідоцтво Міністерства юстиції України про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого, розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора № 752 від 10.04.2013 р.).

Характеристика майна боржника, продаж якого здійснюватиметься на аукціоні: Будівлі, споруди, обладнання, транспортні засоби та інше майно.

Вимоги до організатора аукціону;

-                      мати право на проведення торгів;

-                      мати досвід проведення аукціонів не менше трьох років;

-                      запропонована найменша сума винагороди;

Організатором аукціону не може бути заінтересована особа стосовно боржника, кредиторів та замовника аукціону.

Претенденти подають замовнику аукціону наступні документи:

-                      заяву, у якій зазначаються повне найменування/прізвище, ім'я та по батькові; код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків (або відомості про серію та номер паспорта - для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті); організаційно-правова форма; місцезнаходження юридичної особи/місце проживання; номер телефону та інші засоби зв'язку; прізвище, ім'я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків (або відомості про серію та номер паспорта - для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) особи, яка уповноважена представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами і має право вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори, а також пропозиції щодо суми винагороди за проведення аукціону;

-                      засвідчені в установленому порядку копії установчих документів (за наявності), відповідно до яких заявник має право проводити аукціони;

-                      довідку, підписану заявником (керівником заявника), що містить перелік проведених заявником аукціонів, для підтвердження його досвіду з організації аукціонів.

Кінцевий термін прийняття від кандидатур заяв та документів, що підтверджують їх відповідність встановленим вимогам: 10 (десять) днів з дня розміщення оголошення на офіційному веб-сайті Міненерговугілля України.

Поштова адреса, за якою подається заява та відповідні документи:

Ліквідатор Дочірнього підприємства «Рожниторф» Державного підприємства «Київторф». Адреса ліквідатора: 63701, Харківська обл., м. Купяньск,

пр.-т Конституції, буд.15/4.

Контактні телефони для довідок: тел. (067) 575-60-07, (099)-120-44-04

Електронна адреса:  s3005@ukr.net

Замовник аукціону: Ліквідатор Дочірнього підприємства «Рожниторф» Державного підприємства «Київторф» Кардаш Сергій Леонідович

 

 

 

 

версія для друку