МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

Повідомлення про оприлюднення проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо створення передумов для запровадження розрахунків та балансування на ринку природного газу в одиницях енергії" (доопрацьований)

22.04.2019 | 12:06

 

 

Повідомлення про оприлюднення

 

проекту Закону України

«Про внесення змін до деяких законів України

щодо створення передумов для запровадження розрахунків та балансування на ринку природного газу в одиницях енергії» (доопрацьований)

 

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України оголошує про опублікування проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо створення передумов для запровадження розрахунків та балансування на ринку природного газу в одиницях енергії» на офіційному веб-сайті Міненерговугілля в мережі Інтернет - http://mpe.kmu.gov.ua, розділ «Нормативно-правова база», підрозділ «Регуляторні акти», папка «Проекти регуляторних актів».

 

Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо створення передумов для запровадження розрахунків та балансування на ринку природного газу в одиницях енергії» розроблено Міністерством енергетики та вугільної промисловості на виконання пункту 92 плану заходів з реалізації етапу «Реформування енергетичного сектору (до 2020 року)» Енергетичної стратегії України на період до 2035 року «Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність», затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 06.06.2018 № 497-р, для забезпечення виконання норм Закону України «Про ринок природного газу», положень Кодексу газотранспортної системи, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 30.09.2015 № 2493, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.11.2015 за № 1378/27823, Кодексу газорозподільних систем, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 30.09.2015 № 2494, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.11.2015 за № 1379/27824.

 

Також слід констатувати, що відповідно до Закону природний газ, є товарною продукцією, а потужністю є максимально допустиме перетікання обсягу природного газу, виражене в одиницях енергії до одиниці часу, що надається замовнику відповідно до договору про надання послуг транспортування, розподілу, зберігання (закачування, відбору) природного газу або послуг установки LNG (підпункти 29, 31 частини першої статті 1).

 

Крім того, проект Закону України розроблений на виконання зобов’язань України за Договором про заснування Енергетичного Співтовариства та Угодою про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, виконуючи положення дорожньої карти імплементації актів законодавства Енергетичного Співтовариства у сфері енергетики, а саме переходу на європейські стандарти обліку газу в енергетичних одиницях, що продиктовано Директивами 32/ЄС про ефективність кінцевого використання енергії та енергетичні послуги» та 73/ЄС про спільні правила внутрішнього ринку природного газу.

 

Основною метою переходу ринку природного газу України на розрахунки та балансування в енергетичних одиницях є:

запровадження диференціації вартості газу, виходячи з показників його якості як товару (розрахунки споживача за об’єм газу нівелюють права споживача не сплачувати за не якісний газ або сплачувати його меншу вартість);

 

приведення параметрів газу на внутрішньому ринку природного газу до його параметрів на митному кордоні України з Європейським Союзом, що є передумовою для інтеграції внутрішнього ринку з газовим ринком ЄС, зокрема залучення європейських партнерів до використання газотранспортної системи України та її газосховищ;

 

підвищення рівня енергоефективності за рахунок участі споживача в управлінні власним енергоспоживанням, у т.ч. через аналіз/порівняння спожитих обсягів газу в одиницях енергії з альтернативними видами енергії (електроенергія, тепло).

 

          Зауваження та пропозиції до проекту Закону України приймаються в письмовому вигляді та електронною поштою протягом місяця за адресою: Міністерство енергетики та вугільної промисловості України, 01601 вул. Хрещатик, 30;  е-mail: vladislav.ramazanov@mev.gov.ua.

 

 

 

версія для друку