МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

Оголошення для визначення кандидатури організатора аукціону з продажу майна ДНВП "Цирконій"

19.02.2019 | 11:29

 

 

Оголошення для визначення кандидатури організатора аукціону
з продажу майна ДНВП «Цирконій»

 

Інформація про боржника:

Найменування: державне науково-виробниче підприємство «Цирконій», код ЄДРПОУ 25012091.

Місцезнаходження: пр. Аношкіна, 179, м. Кам’янське, Дніпропетровська область, 51917.

Профіль діяльності підприємства:

35.13 Розподілення електроенергії;

49.31 Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення;

49.39 Інший пасажирський наземний транспорт, н.в.і.у.;

49.41 Вантажний автомобільний транспорт.

Орган управління: Міністерство енергетики та вугільної промисловості України.

Постановою господарського суду Дніпропетровської області від 21.01.2019 по справі №Б26-Б15/52/02 ДНВП «Цирконій» визнано банкрутом, введено щодо нього ліквідаційну процедуру і призначено ліквідатором арбітражного керуючого Чикильдіна О.М., свідоцтво №385 від 28.02.13р.

Характеристика майна боржника, продаж якого здійснюватиметься на аукціоні: будівлі, споруди, обладнання, транспортні засоби, запаси та інше майно.

Вимоги до організатора аукціону:

- мати право на проведення торгів;

- мати досвід проведення аукціонів не менше трьох років;

- запропонована найменша сума винагороди.

Організатором аукціону не може бути заінтересована особа стосовно боржника, кредиторів та замовника аукціону.

Претенденти подають замовнику аукціону наступні документи:

- заяву, у якій зазначаються повне найменування/прізвище, ім’я та по батькові; код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків (або відомості про серію та номер паспорта - для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті); організаційно-правова форма; місцезнаходження юридичної особи/місце проживання; номер телефону та інші засоби зв'язку; прізвище, ім'я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків (або відомості про серію та номер паспорта - для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) особи, яка уповноважена представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами і має право вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори, а також пропозиції щодо суми винагороди за проведення аукціону;

- засвідчені в установленому порядку копії установчих документів (за наявності), відповідно до яких заявник має право проводити аукціони;

- довідку, підписану заявником (керівником заявника), що містить перелік проведених заявником аукціонів, для підтвердження його досвіду з організації аукціонів.

Кінцевий термін прийняття від кандидатур заяв та документів, що підтверджують їх відповідність встановленим вимогам: 20 (двадцять) днів з дня розміщення оголошення на офіційному веб-сайті Міненерговугілля України.

Поштова адреса, за якою подаються заява та відповідні документи:

Чикильдін Олександр Миколайович, а/с 777, м. Дніпро, 49008.

Контактні телефони для довідок: 056-7981344.

Замовник аукціону: Ліквідатор ДНВП «Цирконій» Чикильдін О.М.

 

версія для друку