МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

Оголошення для визначення кандидатури організатора аукціону з продажу майна Виробничого підприємства "Західукрзакордоннафтогазбуд"

15.02.2019 | 12:23

 

 

Інформація про боржника:

Найменування: Виробниче підприємство «Західукрзакордоннафтогазбуд», код ЄДРПО України 04750761;

Місцезнаходження: 76000, м. Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 67;

Профіль діяльності підприємства: надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;

Орган управління: Міністерство енергетики та вугільної промисловості України;

Ухвалою Господарського суду Івано-Франківської області від 26.10.2016 господарським судом Івано-Франківської області відкрито процедуру санації Виробничого підприємства «Західукрзакордоннафтогазбуд».

Ухвалою господарського суду Івано-Франківської області від 19.10.2017 року у справі №909/93/16 керуючим санацією Виробничого підприємства «Західукрзакордоннафтогазбуд» призначено арбітражного керуючого Демчана Олександра Івановича (свідоцтво №1732 від 11.11.2015).

Ухвалою суду від 17.01.2019 р. затверджено план санації боржника, яким передбачено, серед іншого, реалізація частини майна боржника.

Характеристика майна боржника, продаж якого здійснюватиметься на аукціоні:

-          нерухоме майно, яке знаходиться на праві повного господарського віддання у боржника.

Вимоги до організатора аукціону:

-          мати право на проведення торгів;

-          мати досвід проведення аукціонів не менше трьох років;

-          запропонована найменша сума винагороди;

Організатором аукціону не може бути заінтересована особа стосовно боржника, кредиторів та замовника аукціону.

Претенденти подають замовнику аукціону наступні документи:

  • заяву, у якій зазначаються повне найменування/прізвище, ім’я та по батькові; код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків (або відомості про серію та номер паспорта - для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті); організаційно-правова форма; місцезнаходження юридичної особи/місце проживання; номер телефону та інші засоби зв'язку; прізвище, ім'я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків (або відомості про серію та номер паспорта - для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) особи, яка уповноважена представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами і має право вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори, а також пропозиції щодо суми винагороди за проведення аукціону;
  • засвідчені в установленому порядку копії установчих документів (за наявності), відповідно до яких заявник має право проводити аукціони;
  • довідку, підписану заявником (керівником заявника), що містить перелік проведених заявником аукціонів, для підтвердження його досвіду з організації аукціонів.

Кінцевий термін прийняття від кандидатур заяв та документів що підтверджують їх відповідність встановленим вимогам:

заяви приймаються протягом 10 (десяти) календарних днів після виходу даного оголошення.

Поштова адреса, на яку слід направляти заяву та відповідні документи:

01032, м. Київ, вул. Саксаганського, 88, а/с 210.

Контактний телефон для довідок: 098-91-93-159

Замовник аукціону: керуючий санацією ВП «Західукрзакордопнафтогазбуд» Демчан Олександр Іванович, відповідно до ухвали господарського суду Івано-Франківської області від 19.10.2017 у справі № 909/93/16.

 

 

версія для друку