МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

Оголошення про проведення нового конкурсу з визначення постачальника "останньої надії"

 

 

Оголошення про проведення нового конкурсу з визначення
постачальника "останньої надії"

 

 

Відповідно до статті 15 Закону України "Про ринок природного газу", постанов Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2015 року № 809 "Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення постачальника "останньої надії" (далі – "Порядок проведення конкурсу") та від 21 жовтня  2015 року № 873 "Про утворення конкурсної комісії з обрання постачальника "останньої надії" (далі - конкурсна комісія), Протоколу від 27 листопада      2018 року № 1 засідання конкурсної комісії з обрання постачальника "останньої надії" оголошується конкурс з визначення постачальника "останньої надії"  (далі - конкурс).

Участь у конкурсі мають право брати усі суб'єкти господарювання, які на підставі ліцензії провадять діяльність з постачання природного газу споживачам (далі - кандидат).

Конкурс проводиться такими етапами:

1) оголошення про проведення конкурсу;

2) подання конкурсних пропозицій;

3) розкриття конкурсних пропозицій;

4) оцінка конкурсних пропозицій та обрання переможця конкурсу.

Конкурсні пропозиції приймаються з 05 грудня 2018 року
до  11  грудня 2018 року (включно) за адресою:

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України, 01601

вул. Хрещатик, 30; е-mail: vladislav.ramazanov@mev.gov.ua.

12 грудня 2018 року відбудеться розкриття конкурсних пропозицій у присутності всіх членів конкурсної комісії і кандидатів.

Постачальник "останньої надії" повинен відповідати таким вимогам, перелік яких є вичерпним:

1) взяття на себе зобов'язання дотримуватися законодавства в частині прав та обов'язків постачальника "останньої надії";

2) наявність активів (зокрема ресурсів природного газу), персоналу, укладених договорів та інших засобів, необхідних для провадження діяльності постачальником "останньої надії";

3) відсутність над кандидатом контролю у значенні, наведеному в пункті 13 частини першої статті 1 Закону України "Про ринок природного газу", який здійснюється резидентом держави-агресора, що визнана такою відповідно до законодавства.

 

Конкурсна пропозиція повинна складатися із:

1) заяви про участь у конкурсі, в якій зазначаються відомості про кандидата (повне найменування, ідентифікаційний номер та місцезнаходження юридичної особи, контактний номер телефону, прізвище, ім'я та по батькові керівника відповідного суб'єкта господарювання), а також зобов'язання щодо дотримання законодавства в частині прав та обов'язків постачальника "останньої надії" у разі перемоги в конкурсі;

2) відомості щодо засновників (акціонерів) кандидата (у довільній формі), що дає змогу для встановлення осіб, які здійснюють над ним контроль;

3) документів та інформації (у довільній формі), які підтверджують відповідність кандидата вимозі підпункту 2 пункту 13 "Порядку проведення конкурсу".

 

Подання конкурсних пропозицій:

Конкурсна пропозиція оформлюється у вигляді пакета документів та інформації відповідно до вимог "Порядку проведення конкурсу" та оголошення про проведення конкурсу.

Конкурсна пропозиція разом з описом вкладення надсилається рекомендованим листом на вищезазначену адресу або подається особисто.

Конкурсна пропозиція подається українською мовою або іншою мовою. До документів, що складені виключно іноземною мовою, додається переклад на українську мову, засвідчений в установленому порядку.

Кандидат має право у будь-який час до закінчення строку подання конкурсної пропозиції звертатися до конкурсної комісії для отримання додаткової інформації про конкурс, порядок та умови його проведення. Відповідні запити надсилаються електронною поштою на вищезазначену адресу.

Конкурсна пропозиція вважається належним чином поданою в разі, коли вона була доставлена на адресу, зазначену в оголошенні про проведення конкурсу, не пізніше встановленого строку її подання. Конкурсні пропозиції, отримані після встановленого строку, до розгляду не приймаються.

 

версія для друку