МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА
ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

Протокол № 2-4 (ГР) - 2018 засідання Громадської ради при Міністерстві енергетики та вугільної промисловості України від 18 вересня 2018 року

01.10.2018 | 15:34

ПРОТОКОЛ № 2–4(ГР) 2018

засідання Громадської ради при Міністерстві енергетики та вугільної промисловості України 

 

18 вересня  2018 року

м. Київ, вул. Хрещатик,34

 

ПРИСУТНІ: Члени Громадської ради при Міненерговугілля  (додаток №1)

                 

ЗАПРОШЕНІ:

Дудка Г.І. – заступник директора департаменту-начальник відділу взаємодії із ЗМІ та зв’язків з громадськістю Міненерговугілля

Томаш З.П.  - заступник Голови Правління ГО «Всеукраїнська Рада ветеранів праці енергетики»

 

Голова ГР при Міненерговугілля С.І.Поташник відкрив   засідання привітав присутніх з початком роботи нового складу ГР, поінформував про наявність кворуму та  надав слово     Яцкевичу С.В.

Яцкевичу С.В. зачитав наказ Міністра  від 07.09.2018 № 464 про затвердження нового складу Громадської ради та побажав плідної, результативної роботи за активної участі  усіх членів ГР.

Продовжуючи засідання С.І.Поташник оголосив порядок денний, який попередньо був надісланий усім членам ГР для ознайомлення:

 

1.    Про заяву С.С.Шишова.

2.    Обрання першого заступника Голови ГР.

3.    Про Структуру ГР.

4.    Обрання голів комісій.

5.    Обрання керівника Секретаріату

6.    Про Правління ГР

7.    Про план роботи Громадської ради на  IV квартал 2018 р.

8.    Різне.

 

 

1.Про заяву  С.С.Шишова.

СЛУХАЛИ С.І.Поташника, який зачитав заяву Голови ЦК Профспілки працівників енергетики та електротехнічної промисловості України С.С.Шишова з поясненням причини його відсутності  на Установчих зборах для формування нового складу Громадської ради при Міністерстві енергетики та вугільної промисловості України 22 серпня п.р.

Светелік О.Д. нагадав присутнім, що це питання вже попередньо озвучувалось та обговорювалось і  була пропозиція дообрати С.С.Шишова  до складу Громадської ради при Міненерговугілля України шляхом відкритого голосування.

Голова ГР поставив на голосування пропозицію обрати С.С.Шишова до складу Громадської ради.

 

Голосували: «за» -одноголосно.

Ухвалили: обрати С.С.Шишова до складу Громадської ради

 

 

2.Обрання першого заступника Голови ГР

СЛУХАЛИ С.І.Поташник, аналізуючи досвід роботи попереднього складу Громадської ради, запропонував  обрати  першим заступником Голови ГР Татаринова А.А.

 

Інших кандидатур не пропонувалось.

 

Голосували: «за» -одноголосно.

Ухвалили першим заступником Голови Громадської ради при Міністерстві енергетики та вугільної промисловості України обрати Татаринова А.А.

 

3.Про Структуру ГР – розгляд та затвердження

СЛУХАЛИ Татаринова А.А., який  запропонував залишити у  структурі ГР  чотири галузеві комісії за основними напрямками  діяльності Міністерства, а саме: 

з   питань електроенергетичного комплексу,

з  питань ядерно-промислового комплексу,

з  питань нафтогазового комплексу,

з  питань вугільно- торфяного комплексу, а також

комісії з актуальних питань, що активно працювали у попередньому складі:

 з  питань науково-технічного розвитку ПЕК,

з питань міжнародного співробітництва,

з питань енергоефективності та поновлюваної енергетики.

 

У обговоренні взяли участь:Буцьо З.Ю.,Котко В.Г.,Ковальчук Ю.Г.,Светелік О.Д.,         Татаринов А.А.,Поташник С.І.,Шевченко О.О.,Яцкевич С.В.,Бакулін О.Ю., ВойтенкоО.С. (додаток №2), Григорук І.А.(повні виступи в аудіозапису).

За результатами обговорення   запропоновано створити наступні комісії:

1.    З   питань електроенергетики

2.    З  питань ядерно-промислового комплексу

3.    З  питань нафтогазового комплексу

4.    З  питань вугільно- торфяного комплексу 

5.    З  питань науково-технічного розвитку ПЕК

6.    З питань міжнародного співробітництва

7.    З питань відновлюваної енергетики та альтернативних видів палива

 

Голосували: «за» -26; «проти»- 2; «утримався»-0.

Ухвалили  наступні комісій та їх назви:

1.      З   питань електроенергетики

2.      З питань ядерно-промислового комплексу

3.      З  питань нафтогазового комплексу

4.      З  питань вугільно- торфяного комплексу 

5.      З  питань науково-технічного розвитку ПЕК

6.      З питань міжнародного співробітництва

7.      З питань відновлюваної енергетики та альтернативних видів палива

 

4.Обрання голів комісій.

СЛУХАЛИ Татаринов А.А. запропонував обрати Головою комісії з   питань електроенергетики Светеліка О.Д.

Інших кандидатур не пропонувалось.

 

Голосували: «за» -одноголосно.

Ухвалили обрати Головою комісії з   питань електроенергетики                 Светеліка О.Д.

 

 

СЛУХАЛИ  Поташник С.І. запропонував обрати Головою комісії з питань ядерно-промислового комплексу Коровкіна В.О.

Інших кандидатур не пропонувалось.

 

Голосували: «за» -одноголосно.

Ухвалили обрати Головою комісії з   питань ядерно-промислового комплексу Коровкіна В.О.

 

СЛУХАЛИ  Яцкевич С.В. запропонував обрати Головою комісії з питань нафтогазового комплексу Бакуліна О.Ю.

Інших кандидатур не пропонувалось.

 

Голосували: «за» -одноголосно.

Ухвалили обрати Головою комісії з   питань нафтогазового комплексу Бакуліна О.Ю.

 

СЛУХАЛИ  Поташник С.І. запропонував обрати Головою комісії з питань вугільно- торфяного комплексу  Татаринова А.А.

Інших кандидатур не пропонувалось.

 

Голосували: «за» -одноголосно.

Ухвалили обрати Головою комісії з   питань вугільно- торфяного комплексу  Татаринова А.А.

 

СЛУХАЛИ  Татаринов А.А. запропонував обрати Головою комісії з питань науково-технічного розвитку ПЕК Куцана Ю.Г.

Інших кандидатур не пропонувалось.

 

Голосували: «за» -одноголосно.

Ухвалили обрати Головою комісії з   питань науково-технічного розвитку ПЕК Куцана Ю.Г.

 

СЛУХАЛИ  Яцкевич С.В. запропонував обрати Головою комісії з питань міжнародного співробітництва  Шевченка О.О.

Інших кандидатур не пропонувалось.

 

Голосували: «за» -одноголосно.

Ухвалили обрати Головою комісії з   питань міжнародного співробітництва  Шевченка О.О.

 

СЛУХАЛИ  Светелік О.Д. запропонував обрати Головою комісії з питань відновлюваної енергетики та альтернативних видів палива  Ковальчука Ю.Г.

Інших кандидатур не пропонувалось.

 

Голосували: «за» -одноголосно.

Ухвалили обрати Головою комісії    з питань відновлюваної енергетики та альтернативних видів палива Ковальчука Ю.Г.

 

5.Обрання керівника Секретаріату

СЛУХАЛИ  Поташник С.І. запропонував обрати керівником Секретаріату ГР  Яцкевича С.В.

Інших кандидатур не пропонувалось.

Голосували : «за» -одноголосно

Ухвалили: обрати керівником Секретаріату  Яцкевича С.В.

 

6.Про Правління ГР

СЛУХАЛИ Татаринов А.А. повідомив, що у відповідності до Положення про ГР  до складу Правління, «яке утворюється для вирішення поточних та невідкладних питань організації та координації роботи ГР»  входять за посадами: Голова ГР, голови комісій, які одночасно є заступниками Голови ГР та керівник Секретаріату ГР.

 

6.Про план роботи Громадської ради на  IV квартал 2018 р.

СЛУХАЛИ  Поташник С.І. акцентував увагу на необхідності підготовки плану роботи Громадської ради на  IV квартал 2018 року та запропонував розглянути ті питання, які потребують першочергового розгляду.               

Шевченко О.О. наголосив на тому, що його комісією напрацьовані всі матеріали для розгляду питання «Вплив міжнародних інституцій, донорських організацій,  інвестиційних програм та проектів міжнародної технічної допомоги на реформування  ПЕК України та можливість впровадження  нових технологій та виробництв». Зазначив, що  проведення засідання відкладалось на прохання  керівників Міністерства.

Запропонував провести засідання у жовтні п.р.

Голосували : «за» - одноголосно

Ухвалили: Провести засідання ГР «Вплив міжнародних інституцій, донорських організацій,  інвестиційних програм та проектів міжнародної технічної допомоги на реформування  ПЕК України та можливість впровадження  нових технологій та виробництв» у жовтні п.р.

 

Яцкевич С.В. повідомив, що  члени ГР надають свої пропозиції до Плану роботи на 2019 рік, які перш ніж включати їх в План,  потребують прискіпливого обговорення на засіданні комісій та ГР.

Запропонував направляти пропозиції до відповідних за тематикою комісій для розгляду.

Голосували : «за» -одноголосно

Ухвалили: Пропозиції до Плану роботи ГР направляти відповідним за тематикою комісіям для розгляду.

 

Котко В.Г. запропонував  в жовтні п.р. розглянути питання проходження підприємствами ПЕК осінньо-зимового періоду 2017-2018рр.

Голосували : «за» -одноголосно

Ухвалили: Розглянути питання проходження підприємствами ПЕК осінньо-зимового періоду 2017-2018рр. в жовтні п.р.

 

Яцкевич С.В. підкреслив  необхідність розгляду  вкрай важливого питання «Тарифно-цінова політика на енерго- та теплоносії  у  опалювальному  сезоні 2017-2018рр. з урахуванням   цін на нафту та газ на світових ринках».

Поташник С.І. запропонував в кінці року на спільному засіданні з Громадською радою при НКРЕКП розглянути  питання «Стан впровадження ринку електричної енергії та цінова політика»

За пропозицію розглянути  питання «Стан впровадження ринку електричної енергії та цінова політика»

Голосували : «за» -одноголосно

Ухвалили: Розглянути  питання «Стан впровадження ринку електричної енергії та цінова політика»

Татаринов А.А. запропонував у 2019 році розглянути питання «Сьогоднішній стан галузевої науки».

У обговоренні взяли участь:  Котко В.Г., Яцкевич С.В., Татаринов А.А., Поташник С.І., Шевченко О.О., Светелік О.Д. (повні виступи в аудіозапису).

 

7.Різне.

СЛУХАЛИ Татаринов А.А. запропонував членам ГР визначитись щодо участі у тій чи іншій комісії та надати інформацію до Секретаріату.

До наступного засідання ГР сформувати склад комісій,  підготувати проекти планів роботи комісій.

Голосували : «за» -одноголосно.

Ухвалили: Сформувати склад комісій,  підготувати проекти планів роботи комісій.

Татаринов А.А. запропонував питання створення експертної групи при ГР попередньо обговорити на засіданні Правління. Головам комісій  після формування комісій напрацювати перелік фахівців-експертів по своїх напрямках, а на наступному засіданні розглянути та визначитись щодо необхідності створення такої експертної комісії чи групи.

Черватюк Л.Д. запропонувала створити експертні групи  при кожній комісії та залучати її членів до роботи з конкретних  питань за необхідності.

 

У обговоренні взяли участь:  Буцьо З.Ю.,  Котко В.Г., Ковальчук Ю.Г., Яцкевич С.В., Татаринов А.А., Поташник С.І., Яцкевич С.В., Светелік О.Д., Черватюк Л.Д. (повні виступи в аудіозапису).

Голосували : «за» -одноголосно.

Ухвалили: Визначитись щодо  створення експертної групи при ГР на наступному засіданні ГР.

 

 

Голова Громадської ради    

Герой України                                                                                               С.І.Поташник 

 

Керівник Секретаріату                                                                          С.В.Яцкевич

 

Секретар                                                                                                Л.В.Любарець

 

 

версія для друку