МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

Інформаційний лист щодо виконання вимог Закону України "Про доступ до об'єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж"

 

 

04.06.2017 набув чинності Закон України «Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж» від 07.02.17 № 1834-VIII (далі – Закон). Закон визначає основні засади забезпечення доступу до інфраструктури об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики, кабельної каналізації електрозв’язку, будинкової розподільної мережі для розташування технічних засобів телекомунікації.

 

Відповідно до статті 9 Закону Міненерговугілля, як центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику в електроенергетичному, ядерно-промисловому, вугільно-промисловому, торфодобувному та нафтогазовому комплексах, здійснює такі повноваження з питань доступу до інфраструктури обєкта доступу, розробляє Правила надання доступу до інфраструктури об’єкта електроенергетики та розробляє і затверджує Методику визначення плати за доступ до елементів інфраструктури об’єкта електроенергетики.

 

Так, Правила надання доступу до інфраструктури об’єкта електроенергетики прийнято на засіданні Кабінету Міністрів України 18.07.2018.

 

Проект наказу Міненерговугілля «Про затвердження Методики визначення плати за доступ до елементів інфраструктури об’єкта електроенергетики» наразі проходить повторне узгодження із заінтересованими органами виконавчої влади, відповідно до Порядку подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України та проведення їх державної реєстрації, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 12.04.2005 № 34/5 (із змінами) та зареєстрованого в Мін’юсті 12.04.2005 за № 381/10661.

 

Водночас інформуємо, що згідно пунктів 1, 2 частиною сьомої статті 17 Закону розмір плати за доступ до елементів інфраструктури об’єкта доступу визначається власником інфраструктури цього об’єкта доступу згідно з методикою визначення плати за доступ до елементів інфраструктури об’єкта доступу, затвердженою відповідним державним органом влади згідно з цим Законом, і не може перевищувати за розроблення та видачу технічних умов з доступу ‒ 50 відсотків мінімальної заробітної плати та за доступ до елементів інфраструктури об’єктів електроенергетики ‒ 0,3 відсотка мінімальної заробітної плати за одну опору - елемент будь-якої інфраструктури об’єкта доступу, у тому числі опору лінії електропередачі, на місяць.

 

Разом з цим, зазначаємо, що даний лист носить виключно інформаційний характер.

версія для друку