МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА
ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

Конкурс на залучення Консультант з питань вдосконалення політики з енергетичної безпеки

25.06.2018 | 13:01

Конкурс на залучення Консультант з питань вдосконалення політики з енергетичної безпеки

 

Міністерство енергетики та вугільної промисловості оголошує конкурс на заміщення посади Консультанта з питань вдосконалення політики з енергетичної безпеки.

 

Консультант з питань політики енергетичної безпеки працюватиме в межах Технічного завдання та, зокрема, надаватиме Міністерству консультаційну підтримку з аналізу стану енергетичної безпеки, підготовки огляду прогалин в політиці щодо енергетичної безпеки та пропозицій щодо її удосконалення, а також надаватиме допомогу у вдосконаленні законодавчої бази щодо політики енергетичної безпеки, включаючи підтримку Міненерговугілля з питань підготовки проекту закону про енергетичну безпеку.

 

Консультант має відповідати наступним вимогам:

·         Вища юридична, економічна або технічна освіта;

·         Принаймні 10 років загального досвіду в галузі енергетики;

·         Досвід розробки національних та галузевих програмних документів в енергетичному секторі, включаючи стратегії, програми розвитку, плани дій з розвитку тощо;

·         Ґрунтовні знання з політики енергетичної безпеки, що підтверджуються розробленими пов’язаними програмними, правовими, науковими роботами, публікаціями тощо;

·         Вільне володіння українською та англійською мовами.

 

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України цим запрошує прийнятних спеціалістів надати докладне резюме (двома мовамиукраїнською та англійською) із описом кваліфікації та досвіду роботи до 09.07.2018 за електронними адресами: vitaliy.kushnirov@mev.gov.ua, viktor.yuschenko@mev.gov.ua. При поданні прохання зазначити «Конкурс на залучення Консультант з питань вдосконалення політики з енергетичної безпеки».

 

Відбір Консультанта з питань політики енергетичної безпеки здійснюватиметься відповідно до процедури відбору індивідуальних консультантів, встановленої у документі Світового банку "Посібник: відбір та наймання консультантів позичальниками за позиками МБРР та МАР та грантами Світового банку", який датований січнем 2011 р. (оновлений у липні 2014 року).

 

Для отримання додаткової інформації прохання звертатись до керівника Групи координації проекту Толмачова Д.В.: tolmachov.dmitry@gmail.com.

 

Subject: Tender for position of Consultant for the Improvement of the Energy Policy with regard to Energy Security

The Ministry of Energy and Coal Industry is inviting pretenders for replacement of position of Consultant for the Improvement of the Energy Policy with regard to Energy Security.

Consultant for the Energy Security Policy will work under the Terms of Reference and, particularly, will provide Ministry with the energy security analysis, energy security policy gap review and proposals for the energy security policy improvement as well as provide assistance in improvement of the energy security policy legal base including MoECI support in drafting of the Energy Security Law.

The Consultant shall meet the following requirements:

·         Higher Legal, Economic or Engineering education;

·         At least 10 years of general experience in Energy Sector;

·         Experience in development of national and sectoral programmatic documents in Energy Sector, including strategies, development programs, development action plans etc.;

·         Solid knowledge in energy security policy, that shall be proved by developed relative programmatic, legal, scientific works, publications etc.;

·         Fluent Ukrainian and English..

 

The Ministry is asking appropriate candidates to submit CVs (both in Ukrainian and English) with description of working experience till July 09, 2018 by e-mails: vitaliy.kushnirov@mev.gov.ua, viktor.yuschenko@mev.gov.ua. Please mark your submission: “Tender for position of Consultant for the Improvement of the Energy Policy with regard to Energy Security”.

 

The evaluation of Consultant for the Energy Security Policy will be done according to Individual Consultants Selection method indicated in World Bank’s Guidelines: Selection and Employment of Consultants under IBRD Loans and IDA Credits and Grants by World Bank Borrowers dated January 2011 (revised July 2014).

 

For clarifications please contact D.Tolmachov, the Head of the Project Coordination Unit: tolmachov.dmitry@gmail.com.

 

 

 

версія для друку