МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА
ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

Протокол № 20- 2018 засідання Громадської ради при Міністерстві енергетики та вугільної промисловості України

11.06.2018 | 11:09

 

ПРОТОКОЛ № 20- 2018

засідання Громадської ради при Міністерстві енергетики та вугільної промисловості України 

 

22 травня 2018 року

м. Київ, вул. Хрещатик,34

 

ПРИСУТНІ:

Члени Громадської ради при Міненерговугілля  (Додаток №1)

 

Запрошені:

Федотов М.О. - генеральний директор   Директорату викопних видів палива  Міненерговугілля

Владиченко О.О. - директор Департаменту вугільно-промислового комплексу Міненерговугілля

Дудка Г.І. - начальник відділу взаємодії із ЗМІ та зв’язків з громадськістю Міненерговугілля

Чепурда Г.А. - радник Міністра енергетики та вугільної промисловості України

Мохор В.В. -  директор Інституту проблем моделювання в енергетиці  ім. Г.Є. Пухова

Галаган С.В. - директор з інформаційних технологій ДП «НЕК «Укренерго»

Бакалинський О.О. - заступник директора департаменту Адміністрації Держспецзв'язку

Гончар С.Ф. - вчений секретар Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова

Дунаєвська Н.І. - директор Інституту вугільних енерготехнологій НАН України,

Ришкевич О.І. - представник ДП «НЕК «Укренерго»

Михайлов М.П. - начальник Департаменту моніторингу за дотриманням стандартів операційної безпеки Державної інспекції з експлуатації електричних станцій і мереж ДП "НЕК "Укренерго"

Пастушенко О.Д. – голова об’єднання  АО «Муніципальна адвокатура»

Томаш З.П.  - заступник Голови Правління ГО «Всеукраїнська Рада ветеранів праці енергетики»

 

На початку засідання Голова Громадської ради  при Міненерговугілля Поташник С.І. привітав присутніх, побажав плідної роботи та озвучив  питання порядку денного, який попередньо був надісланий всім учасникам засідання, а саме:

 

1.                  Про поточні та перспективні плани Міненерговугілля  щодо забезпечення національної економіки вітчизняним вугіллям, розробки перспективних родовищ бурого вугілля та торфу

2.                  Кібернетична безпека об’єктів критичної інфраструктури електроенергетичної галузі. 

3.                  Різне

 

 

I. З першого питання  порядку денного «Про поточні та перспективні плани Міненерговугілля  щодо забезпечення національної економіки вітчизняним вугіллям, розробки перспективних родовищ бурого вугілля та торфу»

 

слухали:

Владиченка О.О., який поінформував про вкрай незадовільний стан державного сектору  вугільної галузі України, окреслив головні проблемні питання та можливі шляхи подолання негативних тенденцій. 

За його словами, для  забезпечення беззбиткової роботи  державні шахти  на добу повинні видобувати  близько 18-20 тисяч тонн вугілля, а зараз видобувають – 10-11 тисяч тонн.  Але для виведення вугільної галузі на рівень беззбитковості необхідна реорганізація роботи шахт, модернізація та технічне переоснащення, введення в дію нових лав та ін.

Владиченко О.О. нагадав, що  у 2016 році була підготовлена Програма, яка  передбачала створення Національної вугільної компанії. Ця  Програма вчасно не була підтримана, що призвело до ще більших збитків у вугільній галузі.

На сьогодні не вирішені питання добудови шахти «Нововолинська» № 10, погашення заборгованості по заробітній платі та ще багато інших питань, підкреслив він (повний виступ у аудіозапису).

Федотова М.О., який коротко ознайомив членів ГР із задачами, які поставлені перед Директоратом, створеним в межах реформи державного управління, зазначив, що головне завдання, це – формування державної політики щодо забезпечення енергетичної незалежності, визначення головних проблем вугільної галузі та їх розв’язання через урядові рішення у відповідності до Енергетичної стратегії до 2035 року.

Також окреслив напрямки вирішення  існуючих проблем: виділення коштів на модернізацію перспективних шахт, добудову шахти "Нововолинська № 10", cтворення умов для приватних інвестицій та внесення змін до Кодексу про надра. Щодо торфодобувної промисловості Федотов М.О. наголосив на необхідності  розроблення державних документів, а також внесення змін до законодавства щодо спрощення відведення земельних ділянок для видобутку торфу (Додаток №2).

Татаринова А.А., який зазначив, що  стан справ на державних вугледобувних підприємствах більш ніж критичний. Галузь стрімко скорочує обсяги видобутку вугілля. Починаючи з 2015 року – по мільйону тонн вугілля щорічно. У 2018 році видобуток вугілля складе не більш ніж 4 млн. тонн.

Різко скорочуються робочі місця, очисні та підготовчі вибої на багатьох шахтах не забезпечені гірничою технікою, матеріалами та обладнанням.

Державна підтримка на технічне переоснащення вугледобувних підприємств відсутня, собівартість вугільної продукції зростає, борги з заробітної плати збільшуються.

Міністерство не має чіткої програми підтримки, а тим паче розвитку державних шахт. Ні одна з запланованих програм так і не була реалізована.

Галузь терміново потребує втручання Уряду.

Яцкевича С.В., який зазначив, що з метою вирішення паливної кризи в Україні вкрай необхідно:

терміново відпрацювати із відповідними країнами (перш за все Німеччиною,Чехією) питання відновлення роботи Олександрійського буровугільного басейну (промислові запаси до 5 млрд.тонн), виробництва буровугільних брикетів, впровадження прямого спалювання бурого вугілля на ТЕС та ТЕЦ.

За достатніх обсягах виробництва всі місцеві організації (школи, оселі, лікарні та ін.) можна перевести на власний енергоносій. Вартість тепла і електроенергії значно зменшиться, знизяться тарифи і для населення, і для  промисловості (Додаток №3).

Куцан Ю.Г., який констатував, що на даний час вугільна галузь України позбавлена наукового супроводу. Жоден із провідних інститутів НАН України не отримує відповідного фінансування і не залучається до вирішення проблемних питань.

Зупинити процес «вмирання» галузі можливо тільки за умови консолідації  зусиль науковців і виробничників.

У обговоренні взяли:

Поташник С.І., Михайлов М.П., Білуха Ю.М., Дунаєвська Н.І., Куцан Ю.Г.

За результатами обговорення  першого питання 

вирішили:

1. Інформацію директора Департаменту вугільно-промислового комплексу Міненерговугілля Владиченка О.О. та генерального директора   Директорату викопних видів палива  Міненерговугілля Федотова  М.О. «Про поточні та перспективні плани Міненерговугілля  щодо забезпечення національної економіки вітчизняним вугіллям, розробки перспективних родовищ бурого вугілля та торфу» взяти до відома.

2. Визнати, що керівництво Міненерговугілля протягом останніх 4-х років так і не спромоглося розробити та реалізувати дієву  та зрозумілу шахтарям програму стабілізації та розвитку вугільної промисловості України, що призвело до стрімкого падіння видобутку вугілля, скорочення робочих місць та відтоку працівників.

3. Рекомендувати  Міненерговугілля:

а) разом з науковцями, фахівцями-практиками та експертами вугільної галузі  проаналізувати критичний стан  вугледобувних підприємств та запропонувати негайні  та ефективні заходи  по відновленню  втрачених робочих місць на шахтах, оптимізації структури управління галуззю та скороченню витрат на виробництво товарної продукції.

б) відновити науковий супровід вугільної галузі. Враховуючи виняткову актуальність проблем відродження галузі провести нараду з профільними установами НАН України з метою визначення та впровадження нових технологій видобутку вугілля. У поточних планах Міністерства передбачити на договірних засадах залучення наукових установ НАН України до вирішення проблемних питань вугільної промисловості.

в) для забезпечення розвитку торф’яної галузі України розробити проект стратегічного  середньострокового (3-5 років) документу, який відображатиме цілісну державну політику щодо функціонування та її розвитку і врахує вирішення поточних проблем ресурсного та економічного характеру.

г) провести аналіз економічних, технологічних, бюджетних можливостей добудови шахти №10 «Нововолинська» та оцінити можливості, соціальні наслідки згортання або ліквідації проекту. Проаналізувати альтернативні варіанти реалізації проектів її добудови, а саме - відновлення достатнього державного фінансування, залучення недержавних інвестицій, приватизація.

Голосували  «за» одноголосно.

 

II. З другого питання  порядку денного «Кібернетична безпека об’єктів критичної інфраструктури електроенергетичної галузі»

слухали:

Мохора В.В. - член-кореспондента  НАН України, директора Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова (далі – Інститут)).

Доповідач звернув увагу присутніх, що 9 травня 2018 року вступив в силу Закон України «Про основні засади забезпечення кібербезпеки України», яким зокрема визначено обов’язковість кібербезпеки і кіберзахисту об’єктів критичної інфраструктури, до яких можуть бути віднесені підприємства, установи та організації незалежно від форм власності, які, зокрема, провадять діяльність та надають послуги у галузях енергетики, (та) або у сферах забезпечення населення, зокрема у сферах централізованого постачання електроенергії та газу.

Особлива увага присутніх була звернена на те, що відповідальність за забезпечення кіберзахисту об’єктів критичної інфраструктури покладається на власників та (або) керівників підприємств, установ та організацій, віднесених до об’єктів критичної інфраструктури.

Доповідач також повідомив, що згідно рішення Загальних зборів Відділення фізико-технічних проблем енергетики НАН України від 25.04.2018р. започатковано створення Міжвідомчої науково-координаційної та експертної ради з кібербезпеки енергетики, базовою організацією якої визначено Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова.

Метою створення Ради є, зокрема, підвищення якості прийняття нормотворчих, організаційних та організаційно - технічних рішень, які передбачають взаємодію експертних середовищ енергетики і фахівців з кібербезпеки. На даний час іде процес формування складу Ради, до якої запрошуються представники Міненерговугілля, НКРЕКП, Держспецзвязку, СБУ, МВД, НАНУ, а також фахівці підприємств енергетики.

У якості механізму взаємодії експертів енергетичної галузі з фахівцями інших уповноважених державних органів доповідач запропонував визначити при Громадській раді при Міненерговугілля відповідну Експертну групу з правами окремої секції Міжвідомчої наукової-координаційної та експертної ради НАНУ  з кібербезпеки енергетики (повний виступ у аудіозапису).

Бакалинського О.О., який озвучив презентацію Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України «Сучасний стан та основні напрямки розвитку системи кіберзахисту України» (Додаток №4). Акцентував увагу на  заходах протидії кіберзлочинності, основних вимогах проведення незалежного аудиту інформаційної безпеки та ін.

Чепурду Г.А., який в цілому підтримав пропозицію попередніх доповідачів щодо створення при Громадській раді робочої групи з питань кібербезпеки. Однак, підкреслив, що працювати в цьому напрямку потрібно за участі висококваліфікованих фахівців та  спеціалістів. 

Галагана С.В., який зазначив важливість питання кібербезпеки для підприємств «НЕК «Укренерго»,  як об’єктів критичної інфраструктури, що транспортують електричну енергію по всій території України   у режимі дистанційного управління. Висловив зацікавленість у співпраці щодо розробки заходів контролю та попередження можливої кіберзагрози.

У обговоренні взяли участь:

Ковальчук Ю.Г., Рябцев Г.Л., Поташник С.І., Куцан Ю.Г.,Татаринов А.А., Яцкевич С.В., Бойчун О.Ю., Буцьо З.Ю.

За результатами обговорення  другого питання 

вирішили:

1. Інформацію директора Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова Мохора В.В. та заступника директора департаменту Адміністрації Держспецзв'язку Бакалинського О.О. взяти до відома

 2. Враховуючи надзвичайну важливість  цього питання запропонувати Міненерговугілля разом з Інститутом проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова, Державною службою спеціального зв’язку та захисту інформації України та за участі членів Громадської ради при Міненерговугілля створити Експертну групу з кібербезпеки критичної інфраструктури електроенергетичної галузі.

Голосували  «за» одноголосно.

 

III. З третього питання  порядку денного «Різне»

слухали:

Дунаєвську Н.І., яка  поінформувала, що  науковцями Інституту вугільних енерготехнологій НАН України розроблені та впроваджуються   технологічні рішення переведення енергоблоків ТЕС з антрациту на газове вугілля (Трипільська ТЕС) та інші види палива. Для Зміївськоі ТЕС розроблено суміш антрациту і газового вугілля, де заміщено 35% антрациту, проведено відповідні випробування та сертифікацію. Також розробляються технологічні рішення щодо можливості переведення енергоблоків з антрациту частково на біомасу та ін.  Разом з тим Наталія Іванівна зазначила, що технологічні рішення українських науковців дешевші і вже впроваджені на багатьох теплових електростанціях України.

Також Дунаєвська Н.І. інформувала про роботу «Наукові основи та технології заміщення антрациту на теплових електростанціях» виконану науковцями Інституту вугільних енерготехнологій НАН України та представлену на Державну премію України в галузі науки і техніки.

Розповіла про кінетичні характеристики палив, про  технології спалювання в існуючих антрацитових котлоагрегатах імпортних палив з непроектними характеристиками, сумішей антрациту з газовим вугіллям та біомасою, про їх впровадження на Зміївській, Трипільській, Слов’янській, Криворізькій, Миронівській ТЕС, на Дарницькій, Чернігівській, Сумській ТЕЦ та ін.

вирішили:

Підтримати  висунення роботи фахівців Інституту вугільних енерготехнологій «Наукові основи та технології заміщення антрациту на теплових електростанціях» на Державну премію України  в галузу науки та техніки та направити відповідний лист в Комітет  Державних премій України 

Голосували  «за» одноголосно.

слухали:

Яцкевича С.В., який  поінформував про підготовку звіту про роботу Громадської ради у 2016-2018 роках, строк  повноважень якої вичерпується у серпні п.р. Звернувся до голів комісій ГР з проханням підготувати відповідні звіти та надати їх Секретаріату до 1 липня п.р.

Крім того, Станіслав Володимирович повідомив, що  на рішення спільного засідання  громадських рад при Міненерговугілля та при НКРЕКП  від 06.03.2018 та 28.03.2018 рр. Міністерством надані відповіді. Зокрема інформацію надіслали: Департамент вугільно - промислового комплексу та Департамент стратегії розвитку ПЕК та інвестиційної політики.

вирішили:

Інформацію Яцкевича С.В. взяти до відома.

слухали:

Бакуліна О.Ю., який  повідомив, що з 01 червня 2018 року втрачає чинність постанова Уряду № 187, яка регулювала ціну газу для побутових споживачів.

Висловив думку, що НАК «Нафтогаз України» не буде продавати газ постачальникам по регульованим цінам. У зв’язку з цим, побутові споживачі зобов’язані укласти договори з постачальниками за новими - вільними цінами.

У разі відсутності такого договору з новою ціною, споживач зобов’язаний самостійно припинити використання газу.

Якщо споживач цього не зробить, це буде вважатися несанкціонованим відбором газу з газорозподільної системи..

Крім того Бакулін  О.Ю. повідомив, що  у НКРЕКП  розпочала роботу робоча група з проблемних питань обліку природного газу побутових споживачів.

З метою уникнення непорозумінь потрібно підготувати офіційний лист про включення Бакуліна О.Ю. до складу робочої групи.

Водночас Бакулін  О.Ю. зазначив, що залишається не вирішеною критична  ситуація із запровадженням добового балансування на ринку природного газу  з 01 серпня 2018 року.

вирішили:

1.Інформацію Бакуліна О.Ю. взяти до відома.

2. Делегувати Бакуліна О.Ю. до складу робочої групи НКРЕКП.

Голосували  «за» одноголосно.

слухали:

Пастушенка О.Д. який поінформував про необхідність розробки Концепції Державної програми «Забезпечення соціально-культурних закладів, які належать до комунальної власності відповідних територіальних громад, а також населення паливом, електроенергією, газом та іншими енергоносіями на 2019-2025 роки» (далі – Концепція) та запропонував членам Громадської ради та членам Експертної групи ГР, як професійним енергетикам залучитися до цієї роботи (повний виступ у аудіозапису).

У обговоренні взяли участь:

Поташник С.І., , Татаринов А.А., Куцан Ю.Г, Яцкевич С.В.,Буцьо З.Ю. 

вирішили:

1.Інформацію Пастушенка О.Д. взяти до відома.

2.Рекомендувати членам Громадської ради та членам Експертної групи ГР у разі зацікавленості  взяти  участь у розробці Концепції зазначеної Державної програми у індивідуальному порядку.

Голосували  «за» одноголосно.

 

 

Голова Громадської ради    

Герой України                                                                                                   С.І.Поташник 

 

Керівник Секретаріату                                                                                    С.В.Яцкевич

 

Секретар                                                                                                            Л.В.Любарець

 

версія для друку