МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА
ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

Довідка про стан радіаційної безпеки на АЕС НАЕК “Енергоатом” за січень 2018 р.

17.05.2018 | 14:18

 

 

1.            Газо-аерозольні викиди радіоактивних речовин

1.1 Середньодобові викиди ІРГ (інертні радіоактивні гази), ГБк/добу

АЕС

1-й тиждень

2-й тиждень

3-й тиждень

4-й тиждень

5-й тиждень

Місяць

ЗАЕС

97

94

88

100

90

94

РАЕС

111

105

105

102

95

104

ЮУ АЕС

45

40

37

50

48

44

ХАЕС

35

34

33

34

33

34

 

Реальні рівні газових викидів інертних радіоактивних газів у навколишнє середовище протягом січня місяця у відсотковому відношенні до допустимих  добових  викидів  склали:  по ЗАЕС – 0,14 %,  по РАЕС – 0,16 %,  по ЮУАЕС – 0,10  %, по ХАЕС – 0,07 %.

Як свідчить наведена інформація, у січні місяці реальні рівні радіоактивних газо-аерозольних викидів ІРГ у навколишнє середовище були значно нижчі встановлених для кожної АЕС допустимих рівнів і у відсотковому відношенні від них не перевищили 0,16  % (РАЕС).    

Протягом звітного місяця 2018 р. перевищень адміністративно-технологічних та контрольних рівнів газо-аерозольних викидів ІРГ атомними станціями НАЕК “Енергоатом” у навколишнє середовище не зареєстровано

 

1.2 Середньодобові викиди радіонуклідів  йоду, кБк/добу 

АЕС

1-й тиждень

2-й тиждень

3-й тиждень

4-й тиждень

5-й тиждень

Місяць

ЗАЕС

248

248

236

277

497

313

РАЕС

52

52

53

191

74

84

ЮУ АЕС

69

61

81

69

66

69

ХАЕС

16

15

15

16

15

15

 

Реальні рівні газо-аерозольних викидів радіонуклідів йоду у навколишнє середовище протягом січня місяця у відсотковому відношенні до допустимих добових викидів склали: по ЗАЕС – 0,01 %, по РАЕС – < 0,01 %, по ЮУАЕС –  < 0,01 %, по ХАЕС – <  0,01  %.  

Як свідчить наведена інформація, у січні місяці реальні рівні радіоактивних газо-аерозольних викидів йоду у навколишнє середовище були значно нижчі встановлених для кожної АЕС допустимих рівнів і у відсотковому відношенні від них не перевищили 0,01  %.   

Протягом звітного періоду 2018 р. перевищень адміністративно-технологічних та контрольних рівнів газо-аерозольних викидів радіонуклідів йоду атомними станціями НАЕК “Енергоатом” у навколишнє середовище не зареєстровано

 

1.3 Середньодобові викиди ДІН (довго існуючі нукліди), кБк/добумісячний викид реперних радіонуклідів Cs-137 та Co-60, кБк/міс

АЕС

1-й тижд.

2-й тижд.

3-й тижд.

4-й тижд.

5-й тижд.

Місяць

Sb - акт.

Sb/доба

Cs-137

Co-60

ЗАЕС

794

653

482

460

704

566

476

447

РАЕС

274

262

238

233

228

247

423

250

ЮУ АЕС

122

156

135

113

103

126

76

253

ХАЕС

72

29

91

59

29

59

433

18

 

Реальні рівні газо-аерозольних викидів довгоіснуючих радіонуклідів у навколишнє середовище протягом січня місяця у відсотковому відношенні до допустимих добових викидів склали: по ЗАЕС – 0,03 %, по РАЕС – 0,07 %, по ЮУАЕС – 0,02 %, по ХАЕС – < 0,01  %.

Як свідчить наведена інформація, у січні місяці  газо-аерозольні викиди довгоіснуючих радіонуклідів у навколишнє середовище були значно нижчі допустимих рівнів і у відсотковому відношенні від них не перевищили 0,07 % (РАЕС).

 Протягом звітного періоду 2018 р. перевищень адміністративно-технологічних та контрольних рівнів газо-аерозольних викидів довго існуючих нуклідів атомними станціями НАЕК “Енергоатом” у навколишнє середовище не зареєстровано

 

1.            Сумарна активність скиду за тиждень (кБк), сумарний об‘єм3) та активність скиду реперних радіонуклідів за місяць, кБк/міс

 

АЕС

1-й
тижд.

2-й
тижд.

3-й
тижд.

4-й
тижд.

5-й
тижд.

Місяць

Sb - акт.

Об’єм, м3

Cs-137

Co-60

ЗАЕС

9600

9700

11580

11000

9610

285140

3339

3514

РАЕС

4070

1282

1049

2182

3981

661000

5460

953

ЮУАЕС

-*

-*

510

-*

-*

750

54

56

ХАЕС

2368

3071

4329

4033

3071

4090

1042

614

** -  протягом цих  тижнів на ЮУАЕС водних скидів у ставок-охолоджувач не було

 

Рівні рідких скидів реперних радіонуклідів (цезій-137 та кобальт-60) у навколишнє середовище протягом січня місяця були також значно нижчими допустимих річних скидів і по відношенню до них склали:

·                     137Cs по ЗАЕС – <  0,01  %; РАЕС – 0,01 %, ЮУАЕС – < 0,01  %, ХАЕС – < 0,01 %;

·                     60Со по ЗАЕС – < 0,01  %, РАЕС – <  0,01  %, ЮУАЕС – < 0,01  %, ХАЕС – < 0,01 %.

Протягом січня місяця на АЕС Компанії не зафіксовано перевищень контрольних та адміністративно-технологічних рівнів водних скидів радіоактивних речовин у навколишнє середовище.

 

Висновок. Протягом січня місяця 2018 р. перевищень адміністративно-технологічних та контрольних рівнів викидів і скидів радіоактивних речовин атомними станціями НАЕК “Енергоатом” у навколишнє середовище не зареєстровано

В цілому радіаційні параметри, що характеризують роботу АЕС у січні місяці 2018 року, не перевищували нормативних значень, а радіаційний захист персоналу та населення забезпечувалися на достатньому рівні.

 

 

версія для друку