МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення прозорості у видобувних галузях"

11.05.2018 | 15:37

http://zakonst.rada.gov.ua/images/gerb.gif

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення прозорості у видобувних галузях

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 32, ст.307)

 

З метою збільшення прозорості видобувних галузей, впровадження міжнародних стандартів звітності, удосконалення системи управління природними ресурсами, покращення інвестиційного клімату в Україні, впровадження стандартів Ініціативи щодо забезпечення прозорості у видобувних галузях, а також реалізації Коаліційної угоди

, Ініціативи "Партнерство "Відкритий уряд" Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Кодексі України про надра (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 36, ст. 340):

1) статтю 8 доповнити пунктом 15-2 такого змісту:

"15-2) публікація та поширення інформації про загальнодержавні та місцеві податки і збори та інші платежі, у тому числі контекстної інформації (загального огляду) по видобувних галузях, для збільшення прозорості видобувних галузей у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України";

2) статтю 11 доповнити частиною другою такого змісту:

"Органи, що здійснюють державне управління у галузі геологічного вивчення, використання і охорони надр, зобов’язані надавати та публікувати інформацію про стан геологічного вивчення, використання і охорони надр в обсязі, необхідному для забезпечення прозорості у видобувних галузях, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України";

3) частину другу статті 24 доповнити пунктом 4-1 такого змісту:

"4-1) надавати та оприлюднювати інформацію про загальнодержавні та місцеві податки і збори, інші платежі, а також про виробничу (господарську) діяльність, необхідну для забезпечення прозорості у видобувних галузях, відповідно до порядку, затвердженого Кабінетом Міністрів України".

2. У Законі України "Про нафту і газ" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 50, ст. 262):

1) статтю 5 доповнити абзацом вісімнадцятим такого змісту:

"додержання стандартів і вимог, необхідних для забезпечення прозорості у видобувних галузях";

2) частину другу статті 20 доповнити абзацом шостим такого змісту:

"надавати та оприлюднювати інформацію про загальнодержавні та місцеві податки і збори, інші платежі, а також про виробничу (господарську) діяльність, необхідну для забезпечення прозорості у видобувних галузях, відповідно до порядку, затвердженого Кабінетом Міністрів України".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом двох місяців з дня набрання чинності цим Законом затвердити порядок забезпечення прозорості у видобувних галузях, забезпечивши перехід на звітування надрокористувачів в Україні відповідно до міжнародних стандартів звітності.

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ 
16 червня 2015 року 
№ 521-VIII

 

 

версія для друку