МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

Постонова КМУ №1098 від 30.09.2009 р. "Про приєднання України до Ініціативи щодо забезпечення прозорості у видобувних галузях "

11.05.2018 | 15:35

                             

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 

 

П О С Т А Н О В А

  від 30 вересня 2009 р. N 1098

Київ

 

Про приєднання України до Ініціативи щодо забезпечення прозорості у видобувних галузях

 

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

           N 825 ( 825-2011-п ) від 03.08.2011

           N 230 ( 230-2012-п ) від 12.03.2012 }

 

 

З метою  удосконалення  методів   управління   у   видобувних

галузях,  поліпшення  інвестиційного клімату в державі,  посилення

боротьби   з   корупцією,   забезпечення   участі   громадянського

суспільства у    контролі    за    повнотою   надходження   коштів

до державного    бюджету    від    діяльності,    пов'язаної     з

видобутком корисних    копалин,    Кабінет    Міністрів    України

п о с т а н о в л я є:

 

1. Схвалити та оприлюднити Заяву Кабінету  Міністрів  України

про  приєднання  до  Ініціативи  щодо  забезпечення  прозорості  у

видобувних галузях, що додається.

 

2. Установити, що:

 

Міністр  енергетики  та  вугільної промисловості є за посадою

Уповноваженим  Кабінету  Міністрів  України  з  питань  реалізації

Ініціативи  щодо  забезпечення  прозорості  у  видобувних  галузях

(далі   -   Уповноважений  Кабінету  Міністрів  України  з  питань

реалізації  Ініціативи);  {  Абзац  другий  пункту  2  із змінами,

внесеними  згідно  з  Постановою  КМ  N  230  (  230-2012-п  ) від

12.03.2012 }

 

пріоритетними у   реалізації   Ініціативи   в    Україні    є

нафтовидобувна та газовидобувна галузі.

 

3.  Утворити робочу групу з питань реалізації Ініціативи щодо

забезпечення прозорості у видобувних галузях (далі - робоча група)

на  чолі  з  Уповноваженим  Кабінету  Міністрів  України  з питань

реалізації  Ініціативи   у   складі   представників   Міністерства

енергетики  та вугільної промисловості,  Міністерства економічного

розвитку і торгівлі,  Міністерства фінансів, Міністерства юстиції,

Міністерства закордонних справ, Міністерства екології та природних

ресурсів,  Державної податкової служби,  Державної митної  служби,

Державної  казначейської  служби,  Державної фінансової інспекції,

Національної  комісії  регулювання  електроенергетики,  Державного

агентства   з  управління  державними  корпоративними  правами  та

майном, Рахункової палати (за згодою).

{  Пункт  3  в  редакції  Постанови  КМ  N  825 ( 825-2011-п ) від

03.08.2011 }

 

4. Уповноваженому  Кабінету  Міністрів   України   з   питань

реалізації Ініціативи:

 

надіслати копію   Заяви   Кабінету   Міністрів   України  про

приєднання до Ініціативи щодо забезпечення прозорості у видобувних

галузях  (далі  -  Ініціатива)  та  цієї постанови до Міжнародного

секретаріату Ініціативи;

 

затвердити персональний склад робочої групи;

 

налагодити діалог з підприємствами всіх  форм  власності,  що

провадять  діяльність  з  видобутку  корисних  копалин (насамперед

нафти і газу),  та громадськими організаціями,  заінтересованими у

реалізації   Ініціативи,   або   об'єднаннями   таких  громадських

організацій  та  підписати  у  разі  доцільності   меморандум   із

зазначеними   підприємствами  та  громадськими  організаціями  (їх

об'єднаннями) щодо реалізації Ініціативи;

 

забезпечити утворення багатосторонньої групи  заінтересованих

осіб  (далі  -  багатостороння  група)  із  залученням  до  неї на

паритетних  засадах   представників   органів   державної   влади,

підприємств, що провадять діяльність з видобутку корисних копалин,

та   громадських   організацій,   заінтересованих   у   реалізації

Ініціативи;

 

вжити заходів    до    утворення    постійно   функціонуючого

Секретаріату багатосторонньої групи.

 

5. Робочій групі:

 

розробити проект   робочого   плану   реалізації   Ініціативи

відповідно  до  її  критеріїв  із  зазначенням  у  ньому  цільових

показників,  графіка  (строків)  реалізації,  оцінки   потенційних

стримуючих  факторів  та обсягу фінансування;  погодити зазначений

проект з багатосторонньою групою та подати  його  на  затвердження

Кабінету Міністрів України;

 

провести аналіз   законодавства  України  з  метою  належного

нормативно-правового забезпечення реалізації Ініціативи та у  разі

потреби розробити проекти відповідних актів законодавства;

 

підготувати пропозиції     щодо    фінансування    реалізації

Ініціативи,  у  тому  числі  розглянути  питання  про   можливість

залучення  допомоги  міжнародних  фінансових  інституцій  (зокрема

трастового фонду Світового банку) та іноземних держав.

 

 

Прем'єр-міністр України                           Ю.ТИМОШЕНКО

 

Інд. 37

 

 

СХВАЛЕНО

                             постановою Кабінету Міністрів України

                                 від 30 вересня 2009 р. N 1098
 

ЗАЯВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

          про приєднання до Ініціативи щодо забезпечення

                 прозорості у видобувних галузях

 

 

Кабінет Міністрів   України   заявляє   про   свою  підтримку

реалізації в Україні Ініціативи  щодо  забезпечення  прозорості  у

видобувних  галузях,  проголошеної  у жовтні 2002 р.  на Світовому

саміті стабільного розвитку.

 

Кабінет Міністрів України поділяє  принципи  Ініціативи  щодо

забезпечення   прозорості   у  видобувних  галузях  і  вважає,  що

реалізація зазначеної Ініціативи сприятиме  удосконаленню  методів

управління  у видобувних галузях України,  поліпшить інвестиційний

клімат  у  державі,  сприятиме  більш   ефективному   використанню

природних  ресурсів  та  підтвердить  наміри  Уряду  України  щодо

рішучої боротьби з корупцією.

 

Кабінет Міністрів  України  окремо  зазначає,  що  реалізація

Ініціативи, у тому числі в газовій галузі, стане одним з елементів

прозорості у роботі газотранспортної системи України.

 

Кабінет Міністрів   України   підтверджує   свою   готовність

співпрацювати   з   громадянським   суспільством   і   видобувними

компаніями в рамках реалізації Ініціативи та  закликає  відповідні

компанії   та  громадські  організації  до  співробітництва  у  її

реалізації.

 

Кабінет  Міністрів  України  призначив Міністра енергетики та

вугільної  промисловості  своїм  Уповноваженим з питань реалізації

Ініціативи  щодо  забезпечення  прозорості  у  видобувних галузях.

Кабінет  Міністрів України до 30 червня 2010 р. затвердить робочий

план   реалізації   Ініціативи,   який   відповідатиме  необхідним

критеріям,  та  забезпечить  його  прийняття  після консультацій з

відповідними  компаніями  та  громадськими  організаціями. { Абзац

п'ятий  із  змінами,  внесеними  згідно  з  Постановою  КМ  N  230

( 230-2012-п ) від 12.03.2012 }

 

 

версія для друку