МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА
ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ УКРАЇНИ

Оголошення про проведення конкурсного відбору на посаду незалежного члена наглядової ради Державного підприємства "Національна енергетична компанія "Укренерго"

02.01.2018 | 09:46

 

 

Оголошення про проведення конкурсного відбору
на посаду
незалежного члена наглядової ради
Державного підприємства «Національна енергетична компанія «Укренерго»

 

 

Міненерговугілля відповідно до Порядку проведення конкурсного відбору кандидатів на посаду незалежного члена наглядової ради державного унітарного підприємства та їх призначення, а також проведення конкурсного відбору кандидатів на посаду незалежного члена наглядової ради господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належить державі, що пропонуються суб’єктом управління об’єктами державної власності до обрання на посаду незалежних членів наглядової ради, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.03.2017 № 142, та наказу Міненерговугілля від 18.12.2017 № 752 «Про конкурсний відбір на посаду незалежного члена наглядової ради ДП «Національна енергетична компанія «Укренерго» оголошується конкурсний відбір на посади чотирьох незалежних членів наглядової ради Державного підприємства «Національна енергетична компанія «Укренерго» відповідно до перелічених нижче компетенцій, а також вимог до претендентів.

 

Найменування товариства: Державне підприємство «Національна енергетична компанія «Укренерго» (далі - ДП «НЕК «Укренерго»)

 

Місцезнаходження товариства: 01032, м. Київ, вул. С. Петлюри, будинок 25

 

Основні напрями діяльності ДП «НЕК «Укренерго»:

ДП «НЕК «Укренерго» було створено відповідно до наказу Міністерства енергетики України від 15 квітня 1998 року № 54 на базі державного підприємства «Національний диспетчерський центр електроенергетики України» з приєднанням реорганізованого державного підприємства «Державна електрична компанія «Укрелектропередача», як енергетична компанія з функціями оперативно-технологічного управління Об’єднаною енергосистемою України (ОЕС) та передачі електроенергії магістральними електромережами від генерації до регіональних електромереж енергопостачальних компаній (обленерго). ДП «НЕК «Укренерго» здійснює транспортування електроенергії до 4-х країн Євросоюзу, міждержавні перетоки електроенергії між ОЕС України та енергосистемами 3-х країн СНД. У складі Компанії функціонує 8 регіональних енергосистем, що охоплює всю територію України, та працює  біля 10 тис співробітників. Також до складу входить високотехнологічне обладнання 137-ми підстанцій надвисокої напруги 220-750 кВ загальною встановленою потужністю понад 78 тис МВА та понад 21 тис км магістральних та міждержавних електроліній надвисокої напруги 220-750 кВ. Магістральними електромережами ДП «НЕК «Укренерго» щорічно передається понад 110 млрд кВтгод електроенергії.

 

ДП «НЕК «Укренерго» буде функціонувати у якості регульованого державою підприємства. ДП «НЕК «Укренерго» має підготувати плани по розвитку електроенергетичної мережі, а також подавати такі плани та пропозиції щодо тарифу (розроблених на основі затратного або стимулюючого методу) для затвердження НКРЕКП згідно енергетичних директив ЄС. ДП «НЕК «Укренерго» керується у своїй діяльності правовими та регуляторними вимогами та енергетичними правовими нормами Європейського Союзу та рекомендаціями Організації з Економічного Співробітництва та Розвитку щодо корпоративного управління для підприємств з державною власністю.

 

Основними напрямами діяльності ДП «НЕК «Укренерго» є виконання функцій оператора системи передачі та виконання функцій з управління та експлуатації магістральними мережами, зокрема:

 

§     здійснення централізованого диспетчерського (оперативно-технологічного) управління ОЕС України та організація обміну інформації з оператором ринку, з учасниками ринку, операторами систем передачі суміжних країн, об’єднанням ENTSO-E та Енергетичним Співтовариством в обсягах та у порядку, визначених правилами ринку, кодексом системи передачі, кодексом комерційного обліку та іншими нормативно-правовими актами;

§     планування режимів роботи ОЕС України відповідно до правил ринку та кодексу системи передачі;

§     вдосконалення і розвиток ринку електричної енергії України, балансуючого ринку та ринку допоміжних послуг;

§     забезпечення ефективного оперативно-технологічного обслуговування та ремонту магістральних та міждержавних електричних мереж, зменшення витрат матеріальних ресурсів та втрат електричної енергії в електромережах та роботи ринку допоміжних послуг та придбання допоміжних послуг з метою дотримання стандартів операційної безпеки об’єднаної енергетичної системи України;

§     участь у здійсненні оперативного моніторингу руху палива (вугілля, природного газу, топкового мазуту) на теплових електростанціях енергогенеруючих компаній та у вдосконаленні моделі прогнозного балансу електроенергії, палива та витрат генеруючих компаній ТЕС в міру здійснення ринкових перетворень;

§     участь у розробленні прогнозних балансів електроенергії, палива та витрат генеруючих компаній ТЕС (річні, квартальні та місячні), підготовка до затвердження,   забезпечення моніторингу виконання та підготовка висновків і пропозицій щодо їх оптимізації;

§     формування та проведення єдиної технічної політики з розвитку та впровадження телекомунікаційної мережі, каналів передачі даних, систем релейного захисту та протиаварійної автоматики, автоматизованих систем диспетчерського та технологічного управління, систем обліку та контролю показників якості електричної енергії;

§     забезпечення паралельної роботи ОЕС України з енергосистемами інших держав та інтеграція ОЕС України до ENTSO-E.

 

Необхідні компетенції членів Наглядової ради ДП «НЕК «Укренерго»:

1)            Регуляторна політика конкурентного ринку енергії

2)            Операційна ефективність

3)            Стратегія та розвиток бізнесу

4)            Фінанси та аудит

5)            Управління мережею електропередачі

6)            Керування ризиками

7)            Комплаєнс та корпоративне управління.

 

Для кожної посади незалежного члена наглядової ради передбачений окремий набір компетенцій. Обрання незалежних членів наглядової ради здійснюється з дотриманням принципів прозорості, об’єктивності, публічності результатів формування, незалежності, різноманітності сфер компетенції та наборів професійних навичок членів наглядової ради. При цьому не допускається обрання двох незалежних членів наглядової ради з однаковим набором компетенцій. Кожен кандидат може подати заяву із зазначенням конкретної компетенції члена наглядової ради, відповідно до переліку, наведеного вище. Кандидат, що має компетенції, які передбачені для двох чи більше посад незалежних членів наглядової ради, зазначає у заяві, щодо яких саме компетенцій члена наглядової ради від подає заяву.

 

Вимоги до претендентів на посади незалежних членів Наглядової ради ДП «НЕК «Укренерго»:

Кількісний склад наглядової ради ДП «НЕК «Укренерго» становить сім членів, четверо з яких повинні відповідати критеріям незалежності та вимогам, встановленим законодавством, інші члени наглядової ради номінуються з боку держави.

Обов’язкові вимоги:

-     вища освіта, зокрема в галузі інженерних наук, таких галузей знань як «електроенергетика», «фінанси», «економіка», «енергетика», «право», «бізнес-адміністрування» (МВА) бажано;

-    загальний трудовий стаж не менше 10 років; досвід не менше 3 років на вищих керівних посадах (генерального директора, голови або члена правління, голови або члена наглядової ради (ради директорів) або стаж державної служби на керівних посадах не менше 5 років;

-    володіння українською та/або англійською мовою;

-    відповідність вимогам до незалежних членів, визначених  Законом України «Про управління об’єктами державної власності», вимогам стосовно незалежних директорів, визначених Законом України «Про акціонерні товариства», вимогам до незалежних членів наглядових рад, затвердженим Кабінетом Міністрів України;

-        Кандидат на позицію незалежного члена наглядової ради не має бути та не був протягом попередніх п’яти років засновником, акціонером (учасником), керівником, членом наглядової ради, працівником чи представником ДП «НЕК «Укренерго» або іншого суб’єкта господарювання, що здійснює діяльність на тому самому або суміжних ринках виробництва, передачі, розподілу та постачання електричної енергії в Україні, або членом наглядової ради чи іншою посадовою особою операторів систем передачі суміжних з Україною держав, іншого суб’єкта господарювання, що здійснює/здійснював діяльність з виробництва та/або постачання природного газу;

-        Кандидат на позицію незалежного члена наглядової ради не має бути та не був протягом попередніх двох років афілійованою особою (в значенні, наданому цьому терміну в Законі України «Про акціонерні товариства»)
ДП «НЕК «Укренерго», іншого суб’єкта господарювання, що оперує/оперував електроенергетичною системою України, або здійснює/здійснював діяльність у сфері виробництва, розподілу або постачання електричної енергії в Україні, іншого суб’єкта господарювання, що здійснює/здійснював діяльність з виробництва та/або постачання природного газу, його акціонера або його дочірнього підприємства, філії, представництва, іншого відокремленого підрозділу або їх посадових осіб;

-        Кандидат на позицію незалежного члена наглядової ради не отримує й не отримував протягом останніх пяти років від ДП «НЕК «Укренерго», іншого суб’єкта господарювання, що оперує/оперував електроенергетичною системою України, іншого суб’єкта господарювання, що здійснює/здійснював діяльність з виробництва та/або постачання природного газу, його дочірнього підприємства, філії, представництва або іншого відокремленого підрозділу будь-які доходи, крім доходів у вигляді винагороди за виконання функцій члена наглядової ради; не є власником корпоративних прав ДП «НЕК «Укренерго» та/або іншого суб’єкта господарювання, згаданого вище (самостійно або разом з афілійованими особами) й не представляє інтереси такого власника;

-        Кандидат на позицію незалежного члена наглядової ради не є аудитором ДП «НЕК «Укренерго», іншого суб’єкта господарювання, що оперує/оперував електроенергетичною системою України, іншого суб’єкта господарювання, що здійснює/здійснював діяльність з виробництва та/або постачання природного газу, й не був ним протягом певного періоду за останні три роки, що передували його призначенню (обранню) до наглядової ради; не бере участь в аудиті товариства, її дочірнього підприємства, філії, представництва або іншого відокремленого підрозділу як аудитор, який працює у складі аудиторської організації, й не брав участь у такому аудиті протягом певного періоду за останні три роки, що передували його призначенню (обранню) до наглядової ради;

-        Кандидат на позицію незалежного члена наглядової ради не має та не мав протягом останнього року господарські або цивільно-правові відносини з ДП «НЕК «Укренерго», іншим суб’єктом господарювання, що оперує/оперував електроенергетичною системою України, іншого суб’єкта господарювання, що здійснює/здійснював діяльність з виробництва та/або постачання природного газу, його дочірнім підприємством, філією, представництвом або іншим відокремленим підрозділом безпосередньо чи як акціонер (учасник), керівник або член виконавчого органу об’єкта господарювання, яке має або мало такі зв’язки;

-        Кандидат на позицію незалежного члена наглядової ради має бути в змозі приділяти достатню кількість свого робочого часу для участі у роботі наглядової ради ДП «НЕК «Укренерго» та не бути одночасно членом наглядової ради або керівного органу понад пяти юридичних осіб.

 

 

Додаткові вимоги:

-        розуміння законодавчо-нормативних актів, що регулюють сферу діяльності компанії; обізнаність з енергетичним сектором України та умовами бізнес-середовища компанії; знання ринку електроенергетики, тенденцій та перспектив розвитку галузі;

-        розуміння законодавчо-нормативних актів, що регулюють енергетичний ринок країн Європейського Союзу, включаючи анбандлінг, розуміння особливостей та специфіки роботи міжнародного ринку електроенергетики, глобальних тенденцій та перспектив розвитку;

 

Очікувані функції членів наглядової ради ДП «НЕК «Укренерго»:

Наглядова рада може утворювати постійні та тимчасові комітети. У складі наглядової ради обов'язково утворюються такі постійні комітети, як комітет з питань аудиту, комітет з призначень і визначення винагороди посадовим особам. Кожен член наглядової ради виконуватиме такі функції:

 

Розробка та контроль впровадження стратегії

§     Консультування у процесі розробки та затвердження  стратегій компанії, що базуються на доказовому аналізі, нагляд за процесом трансформації бізнесу для досягнення цілі розвитку конкурентного електроенергетичного ринку та затвердження ключових організаційних змін.

§     Моніторинг виконання стратегії ДП «НЕК «Укренерго», що досягається у тому числі шляхом затвердження короткострокового плану дій, функціональних стратегій та узгодження пріоритетів запропонованих менеджментом компанії.

§     Впровадження політик та процедур в сфері управління ризиками.

§     Погодження проекту стратегії, річного фінансового плану ДП «НЕК «Укренерго» та звіту про його виконання, а також рішень, пов’язаних з господарською діяльністю ДП «НЕК «Укренерго»;

§     Затвердження річного бюджету та бізнес-плану компанії, а також нагляд за основними капітальними витратами, придбанням та відчуженням майна, згідно затвердженого регулятором 10-ти річного плану розвитку мережі та адаптованих під це тарифів.

§     Визначення показників оцінки ефективності роботи менеджменту компанії та регулярний моніторинг досягнення цілей, направлених на реалізацію стратегії, та вчасне вжиття необхідних заходів.

 

Корпоративне управління

§     Забезпечення публічної довіри та прозорості керування ДП «НЕК «Укренерго».

§     Впровадження найкращих світових стандартів корпоративного управління для ДП «НЕК «Укренерго» щодо корпоративного управління для підприємств з державною власністю.

§     Моніторинг якості дотримання стандартів корпоративного управління та регулярна оцінка роботи з метою підвищення ефективності діяльності компанії, та впровадження необхідних змін.

 

Контроль діяльності керівництва компанії:

§     Забезпечення пошуку та найму вищого керівництва (правління) ДП «НЕК «Укренерго», спрямованого та здатного реалізувати стратегію компанії, ефективно керувати бізнесом, забезпечити досягнення затверджених цілей та впроваджувати необхідні організаційні зміни.

§     Здійснення регулярної оцінки ефективності роботи вищого керівництва, та, за необхідності, проведення ротації або звільнення керівників; формування кадрового резерву на ключові позиції в компанії.

§     Прийняття рішення про рівень компенсації вищого керівництва, застосування схеми заохочень та річних виплат за результатами оцінки ефективності та досягнення щорічних особистих цілей та цілей компанії.

§     Сприяння забезпеченню менеджментом ДП «НЕК «Укренерго» фінансової стійкості компанії в кризових умовах.

§     Забезпечення роботи керівництва компанії у площині публічної довіри, прозорості, недискримінаційного доступу до електроенергетичної інфраструктури згідно з нормативно-правовою базою України та ЄС.

 

Узгодження інтересів:

§     Забезпечити відповідність дій та мотивації вищого керівництва компанії найкращим практикам корпоративного управління, інтересам держави та народу України.

§     Впровадження кращих стандартів етики та запобігання потенційних конфліктів інтересів серед керівництва, членів правління, наглядової ради, включаючи неправомірне використання корпоративних активів, зловживання в операціях з пов'язаними сторонами та ін.

 

Аудит та контроль:

§     Сприяння впровадженню ефективної системи вчасної та достовірної звітності у відповідності до теперішніх та майбутніх стандартів бухгалтерського обліку незалежного аудиту, повному та прозорому розкриттю інформації згідно енергетичних стандартів та принципів України, ЄС та кращих світових практик, у тому числі нагляд за проведенням регулярного незалежного аудиту.

§     обрання незалежного аудитора для компанії та визначення умов договору, що укладається з ним, встановлення розміру оплати його послуг.

§     Формування підрозділу внутрішнього аудиту та контроль його діяльності.

§     Сприяння впровадженню належних систем контролю, зокрема систем управління ризиками, фінансового та операційного контролю, кібербезпеки, стійкості бізнесу, а також дотримання нормативно-правової бази, в рамках якої працює компанія (комплаєнс), відповідно до законодавства України, нормативно-правової бази ЄС та кращих світових практик.

§     Забезпечення публічної довіри за рахунок відповідної системи керування компанією та захисту прав споживачів з урахуванням кращих світових практик.

 

Прозорість та розкриття інформації:

§     Забезпечення прозорості, нагляд за процесом розкриття інформації та якості комунікацій з боку компанії, згідно принципів конкурентного ринку, нормативно-правової бази України та ЄС та з урахуванням  кращих світових практик.

 

Для участі в конкурсному відборі претендент особисто подає та/або надсилає електронною поштою:

§     заяву про участь у конкурсному відборі на ім’я голови комісії з конкурсного відбору незалежних членів наглядової ради ДП «НЕК «Укренерго» Насалика І.С.

 

Заява має містити відомості про претендента (прізвище, ім’я, по батькові претендента – повністю, адреса реєстрації претендента, контактний номер телефону, адреса електронної пошти), назву однієї чи кількох компетенцій (із переліку компетенцій членів наглядової ради, наведених в оголошенні), щодо яких подається заява, погодження/непогодження щодо розголошення документів, поданих претендентами, після завершення конкурсного відбору, присутність представників засобів масової інформації та громадськості (зразок додається).

 

Разом із заявою:

 

- копію документа, що посвідчує особу, копію трудової книжки (за наявності) або документів, що підтверджують наявність досвіду роботи, копію документа про повну вищу освіту за відповідною спеціальністю або підтвердження здобуття такої освіти від вищого навчального закладу;

- біографічну довідку (резюме);

- згоду на обробку персональних даних (додається);

- рекомендації (за наявності);

- заяву щодо відповідності критеріям незалежності члена наглядової ради ДП «НЕК «Укренерго» (додається);

- мотиваційний лист щодо виконання функцій члена наглядової ради ДП «НЕК «Укренерго» (складається у довільній формі українською / англійською мовою обсягом не більше двох сторінок та має містити обґрунтування зацікавленістю даною вакансією);

- інформацію щодо членства в інших наглядових радах (у разі якщо є членом наглядових рад).

 

Аудійована фінансова звітність ДП «НЕК «Укренерго» за 2016 рік додається

 

Відповідальність за недостовірність документів несе претендент.

 

Заяви та документи щодо участі у конкурсному відборі приймаються до 02 березня 2018 року

 

Заяви та документи приймаються з понеділка по четвер з 08.30 до 17.30, у п’ятницю – з 08.30 до 16.15, за винятком святкових днів, за адресою: Міненерговугілля, 01601, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 4, каб. 504а

 

Заяви та документи надсилаються на електронну пошту: svitlana.kovalenko@mev.gov.ua

 

Номер телефону та адреса електронної пошти для довідок: (044) 594-65-33, konkursNR@mev.gov.ua

 

Конкурсний відбір відбудеться за адресою: Міненерговугілля, 01601, м. Київ, вул. Хрещатик, 30.

 

У разі виникнення розбіжностей щодо тлумачення або застосування положень цього Оголошення переважну силу матиме текст українською мовою.

 

версія для друку