МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

Оголошення для визначення кандидатури організатора аукціону з продажу майна Державного підприємства "Аграрний цех "Саксаганський"

04.12.2017 | 16:42

 

 

Інформація про боржника:

Найменування: ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «Аграрний цех «Саксаганський», код ЄДРПОУ 36595392;

Місцезнаходження: 53173, Дніпропетровська обл., Софіївський район, село Марївка (Ордо-Василівська с/р), вулиця Центральна, будинок 1.

Профіль діяльності підприємствах розведення великої рогатої худоби молочних порід;

Орган управління: Міністерство енергетики та вугільної промисловості України.

Постановою господарського суду Дніпропетровської області від 16.05.2017 у справі № 34/5005/6065/2011 визнано ДП «Аграрний цех «Саксаганський» (код ЄДРПОУ 36595392) банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру, призначено ліквідатором Сокола Олексія Юрійовича.

 

Характеристика майна боржника, продаж якого здійснюватиметься на аукціоні: рухоме та нерухоме майно, яке включено до ліквідаційної маси ДП «Аграрний цех «Саксаганський»:

·                  об’єкти нерухомості (будівлі та споруди);

·                  об’єкти недобудованої нерухомості;

·                  транспортні засоби;

·                  обладнання, інструменти, пристрої, інвентар, меблі, тощо.

 

Вимоги до організатора аукціону:

·                  мати право на проведення торгів;

·                  мати досвід проведення аукціонів не менше трьох років;

·                  запропонована найменша сума винагороди;

Організатором аукціону не може бути заінтересована особа стосовно боржника, кредиторів та замовника аукціону.

 

Претенденти подають замовнику аукціону наступні документи:

·                  заяву, у якій зазначаються повне найменування/п різ вище, ім’я та по батькові; код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків (або відомості про серію та номер паспорта - для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті); організаційно - правова форма; місцезнаходження юридичної особи/місце проживання; номер телефону та інші засоби зв'язку; прізвище, ім’я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків (або відомості про серію та номер паспорта - для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) особи, яка уповноважена представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами і має право вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори, а також пропозиції щодо суми винагороди за проведення аукціону;

·                  засвідчені в установленому порядку копії установчих документів (за наявності),відповідно до яких заявник має право проводити аукціони;

·                  довідку, підписану заявником (керівником заявника), що містить перелік проведених заявником аукціонів, для підтвердження його досвіду з організації аукціонів.

 

Кінцевий термін прийняття від кандидатур заяв та документів, що підтверджують їх відповідність встановленим вимогам:

заяви приймаються протягом (10) десяти днів після дня виходу даного оголошення.

 

Поштова адреса, за якою подається заява та відповідні документи:

а/с 189, м.Дніпро, 49000.

 

Контактний телефон для довідок: 067-566-89-23.

 

Замовник аукціону: Ліквідатор ДП «Аграрний цех «Саксаганський» Сокол Олексій Юрійович, відповідно до постанови господарського суду Дніпропетровської області від 16.05.2017 у справі № 34/5005/6065/2011.

версія для друку