МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

Екологічний стан в зоні спостереження ВП ЗАЕС за жовтень 2017 року

14.11.2017 | 16:02

 

 

У жовтні 2017року еколого-хімічною лабораторією служби охорони навколишнього середовища ВП ЗАЕС виконано 330 хімічних аналізу проб води ставка-охолоджувача та Каховського водосховища в контрольних точках відбору проб.

Точки відбору проб:

- точка №1 - вода ставка-охолоджувача в районі розташування шандори;

- точка №3 - вода Каховського водосховища 500 м нижче за течією на виході з фарватеру;

- точка №4 - вода Каховського водосховища 500 м вище за течією на виході з фарватеру;

- точка №7 - вода скидного каналу Запорізької ТЕС - підживлення ставка-охолоджувача;

- точка №19 - вода Каховського водосховища вище за течією від розташування енергокомплексу ЗАЕС-ЗаТЕС в районі ЛЕП.

 

Гідрохімічні показники якості води в контрольованих точках

 

Контрольований

показник

Од. фіз. вел.

Затверджена до скиду концентрація

Точка відбору

№1

№3

№4

№7

№19

Температура

°C

не >3 °C к.ф.

23,7

13,5

13,5

19,0

13,0

рН

од. рН

6,5-8,5

8,4

8,3

8,3

8,3

8,4

Жорсткість заг.

мгекв/дм3

___

7,1

7,5

7,5

7,4

7,6

Жорсткість карб.

мгекв/дм3

___

2,68

2,76

2,76

2,77

2,74

Лужність заг.

мгекв/дм3

___

24,7

24,5

24,4

25,3

24,5

Розчинений кисень

мг/дм3

не <6,0

0,036

0,035

0,035

0,036

0,036

БПК5

мгО2/дм3

2,68

>31

>31

>31

>31

>31

ХПК

мгО2/дм3

24,7

25,3

23,5

23,5

24,4

23,7

АПАВ

мг/дм3

0,036

5,0

5,0

4,9

4,9

4,8

Прозорість

см

___

56,1

52,2

52,1

54,1

51,1

Натрій

мг/дм3

25,4

18,25

19,43

19,46

19,46

20,07

Калій

мг/дм3

5,2

0,18

0,18

0,17

0,19

0,18

Кальцій

мг/дм3

56,1

0,01

0,0068

0,0066

0,0087

0,0064

Магній

мг/дм3

20,0

0,019

0,019

0,018

0,02

0,019

Залізо заг.

мг/дм3

0,18

0,044

0,044

0,044

0,045

0,044

Мідь

мг/дм3

0,0100

0,0094

0,0057

0,0055

0,0068

0,0054

Марганець

мг/дм3

0,019

<0,002

<0,002

<0,002

<0,002

<0,002

Цинк

мг/дм3

0,044

<0,03

<0,03

<0,03

<0,03

<0,03

Кобальт

мг/дм3

___

1,76

1,7

1,66

1,78

1,66

Нікель

мг/дм3

0,0097

0,3

0,28

0,29

0,31

0,29

Кадмій

мг/дм3

___

34,2

38,5

38,7

38,9

38,5

Свинець

мг/дм3

0,002

60,5

54,5

54,5

57,3

55,2

Фториди

мг/дм3

___

0,28

0,3

0,3

0,34

0,31

Нітрити

мг/дм3

0,032

23,7

13,5

13,5

19,0

13,0

Нітрати

мг/дм3

2,25

8,4

8,3

8,3

8,3

8,4

Азот амонійний

мг/дм3

0,30

7,1

7,5

7,5

7,4

7,6

Хлориди

мг/дм3

34,40

2,68

2,76

2,76

2,77

2,74

Сульфати

мг/дм3

61,00

24,7

24,5

24,4

25,3

24,5

Фосфати

мг/дм3

0,27

0,036

0,035

0,035

0,036

0,036

Нафтопродукти

мг/дм3

0,022

0,021

0,019

0,019

0,019

0,02

Завислі речовини

мг/дм3

3,82

<5,0

<5,0

<5,0

<5,0

<5,0

Сухий залишок

мг/дм3

403,0

403

384

384

397

385

Морфолін

мг/дм3

0,125

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

0,28

Запах, присмак

бал

0

0

0

0

0

0

Плаваючі домішки

відс

відс

отс

отс

отс

отс

отс

 

 

За результатами гідрохімічних досліджень можна зробити висновки:

За результатами гідрохімічних досліджень можна зробити висновки:

1. Продування ставка-охолоджувача здійснюється відповідно до вимог природоохоронного законодавства.

2. Перевищення вмісту хімічних речовин у воді ставка-охолоджувача вище затверджених до скидання не виявлено.

3. Температура води в контрольних точках при скиданні продувних вод зі ставка-охолоджувача в Каховське водосховище не перевищує допустиму (не більше 30° С у порівнянні з природною температурою Каховського водосховища).

4. Хімічний склад води, що скидається зі ставка-охолоджувача майже повністю ідентичний складу води Каховського водосховища. Продування забезпечує стабільний хімічний склад води ставка-охолоджувача ВП ЗАЕС і при скиданні в Каховське водосховище задовольняє вимогам до якості води, що пред'являється до води водойм рибогосподарського призначення.

5. Хімічний контроль, який був проведений в жовтні 2017р. дозволив встановити, що в скидання продувних вод в Каховське водосховище не робить негативного впливу на зміну хімічного складу і якості води прилеглої акваторії Каховського водосховища.

 

 

Довідка: радіаційний фон в районі розміщення Запорізької атомної електростанції відповідає природним значенням і на 14 листопада становить 8 - 12 мкР/год. Надходження радіоактивних речовин у навколишнє середовище не перевищують встановлених допустимих значень.

 

версія для друку