МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

Оголошення для визначення кандидатури організатора аукціону з продажу майна Державного підприємства "Вугілля України"

03.11.2017 | 14:33

 

 

Оголошення для визначення кандидатури організатора аукціону з продажу майна
ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ВУГІЛЛЯ УКРАЇНИ»

 

 

Інформація про боржника:

 

Найменування: ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВУГІЛЛЯ УКРАЇНИ»,

код ЄДРПОУ 32709929;

 

Місцезнаходження: 01601, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, буд. 4;

Профіль діяльності підприємства: оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами;

Орган управління: Міністерство енергетики та вугільної промисловості України.

Постановою Господарського суду міста Києва від 17.05.2017 у справі № 910/12918/15 визнано ДП «ВУГІЛЛЯ УКРАЇНИ» (код ЄДРПОУ 32709929) банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру, призначено ліквідатором арбітражного керуючого Козловську Діану Валеріївну.

 

Характеристика майна боржника, продаж якого здійснюватиметься на аукціоні:

рухоме майно, яке включено до ліквідаційної маси ДП «ВУГІЛЛЯ УКРАЇНИ»:

·                  дебіторська заборгованість;

·                  обладнання, інструменти, пристрої, інвентар, меблі, тощо.

 

Вимоги до організатора аукціону:

·                  мати право на проведення торгів;

·                  мати досвід проведення аукціонів не менше трьох років;

·                  запропонована ним сума винагороди є найменшою.

Організатором аукціону не може бути заінтересована особа стосовно боржника, кредиторів та замовника аукціону.

 

Претенденти подають замовнику аукціону наступні документи:

·                  заяву, у якій зазначаються повне найменування/прізвище, ім’я та по батькові; код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків (або відомості про серію та номер паспорта - для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті); організаційно-правова форма; місцезнаходження юридичної особи/місце проживання; номер телефону та інші засоби зв'язку; прізвище, ім'я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків (або відомості про серію та номер паспорта - для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) особи, яка уповноважена представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами і має право вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори, а також пропозиції щодо суми винагороди за проведення аукціону;

·                  засвідчені в установленому порядку копії установчих документів (за наявності) , відповідно до яких заявник має право проводити аукціони;

·                  довідку, підписану заявником (керівником заявника), що містить перелік проведених заявником аукціонів, для підтвердження його досвіду з організації аукціонів.

 

Кінцевий термін прийняття від кандидатур заяв та документів, що підтверджують їх відповідність встановленим вимогам:

заяви приймаються протягом 25 (двадцяти п’яти) днів після дня виходу даного оголошення.

 

Поштова адреса, за якою подається заява та відповідні документи:

01004 м. Київ, вул. Льва Толстого, 3, оф. 309.

 

Контактний телефон для довідок: (044) 594-25-64, (067) 959-37-78.

 

Замовник аукціону: Ліквідатор ДП «ВУГІЛЛЯ УКРАЇНИ» арбітражний керуючий Козловська Діана Валеріївна, відповідно до постанови Господарського суду міста Києва від 17.05.2017 р. у справі № 910/12918/15 про банкрутство ДП «ВУГІЛЛЯ УКРАЇНИ».

 

версія для друку