МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА
ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

Аналітична довідка про стан радіаційної безпеки АЕС НАЕК "Енергоатом" за червень 2017 року

26.07.2017 | 14:35
 
Довідка
про стан радіаційної безпеки на АЕС НАЕК “Енергоатом” за червень 2017 р.

 

1.    Викиди

1.1 Середньодобові викиди ІРГ (інертні радіоактивні гази), ГБк/добу

АЕС

1-й тиждень

2-й тиждень

3-й тиждень

4-й тиждень

Місяць

ЗАЕС

85

86

84

83

85

РАЕС

88

99

93

92

93

ЮУ АЕС

37

37

40

39

38

ХАЕС

33

32

31

32

32

Реальні рівні газових викидів інертних радіоактивних газів у навколишнє середовище протягом червня місяця у відсотковому відношенні до допустимих  добових  викидів  склали:  по ЗАЕС – 0,12 %,  по РАЕС – 0,14 %,  по ЮУАЕС – 0,09 %, по ХАЕС – 0,07 %.

Протягом звітного місяця 2017 р. перевищень адміністративно-технологічних та контрольних рівнів газо-аерозольних викидів ІРГ атомними станціями НАЕК “Енергоатом” у навколишнє середовище не зареєстровано. 

 

1.2 Середньодобові викиди радіонуклідів  йоду, кБк/добу

 

АЕС

1-й тиждень

2-й тиждень

3-й тиждень

4-й тиждень

Місяць

ЗАЕС

238

240

240

239

239

РАЕС

61

65

64

88

70

ЮУ АЕС

127

89

126

86

107

ХАЕС

16

16

15

15

16

 

Реальні рівні газо-аерозольних викидів радіонуклідів йоду у навколишнє середовище протягом червня місяця у відсотковому відношенні до допустимих добових викидів склали: по ЗАЕС – < 0,01 %, по РАЕС – 0,01 %, по ЮУАЕС – <  0,01 %, по ХАЕС – < 0,01 %.

Протягом звітного місяця 2017 р. перевищень адміністративно-технологічних та контрольних рівнів газо-аерозольних викидів радіонуклідів йоду атомними станціями НАЕК “Енергоатом” у навколишнє середовище не зареєстровано. 

 

 

1.3 Середньодобові викиди ДІН (довго існуючі нукліди), кБк/добу;  місячний викид реперних радіонуклідів Cs-137 та Co-60, кБк/міс

АЕС

1-й тижб.

2-й тижд.

3-й тижд.

4-й тижд.

Місяць

Sb - акт.

Sb/доба

Cs-137*

Co-60*

ЗАЕС

977

876

718

809

845

-

-

РАЕС

260

250

238

307

264

-

-

ЮУ АЕС

140

121

119

121

125

-

-

ХАЕС

30

31

29

30

30

-

-

 

* - інформація про вміст ізотопів 137Cs та 60Со буде  наведена у остаточному звіті за червень після 10.07 .2017

Реальні рівні газових викидів довгоіснуючих радіонуклідів у навколишнє середовище протягом червня місяця у відсотковому відношенні до допустимих добових викидів склали: по ЗАЕС – 0,04 %, по РАЕС – 0,07 %, по ЮУАЕС – 0,02 %, по ХАЕС –   < 0,01  %.

 

 

2.    Сумарна активність скиду за тиждень (кБк), сумарний об‘єм (м3) та активність скиду реперних радіонуклідів за місяць, кБк/міс

3.     

АЕС

1-й тижд.

2-й тижд.

3-й тижд.

4-й тижд.

Місяць

Sb - акт.

Об’єм, м3

Cs-137*

Co-60*

ЗАЕС

9860

9350

8960

11860

256032

-

-

РАЕС

9104

11575

10370

10165

1369000

-

-

ЮУАЕС

3710

465

-**

-**

8000

-

-

ХАЕС

1407

1458

1443

1628

1604

-

-

 

* - інформація про вміст  ізотопів 137Cs та 60Со буде  наведена у остаточному звіті за червень після 10.07 .2017

** - протягом цих тижнів на ЮУАЕС водних скидів у ставок-охолоджувач не було

                         

Протягом червня місяця на АЕС Компанії не зафіксовано перевищень допустимих, контрольних та адміністративно-технологічних рівнів водних скидів радіоактивних речовин у навколишнє середовище.

 

Висновок. Протягом червня місяця 2017 р. перевищень допустимих, контрольних та адміністративно-технологічних рівнів викидів та скидів радіоактивних речовин атомними станціями НАЕК “Енергоатом” у навколишнє середовище не зареєстровано. 

В цілому радіаційні параметри, що характеризують роботу АЕС у червні місяці 2017 року, не перевищували нормативних значень, а радіаційний захист персоналу та населення забезпечувалися на достатньому рівні. Експлуатація АЕС за останні роки не викликала ніяких екологічних змін, які б свідчили про погіршення стану навколишнього середовища у районі їх розташування порівняно з попередніми роками.

 

версія для друку