МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА
ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

Міністерство енергетики та вугільної промисловості оголошує конкурс на заміщення посади Інформаційного аналіста.

23.06.2017 | 15:17

 

 

Конкурс на залучення Інформаційного аналіста

 

Міністерство енергетики та вугільної промисловості оголошує конкурс на заміщення посади Інформаційного аналіста.

 

Інформаційний аналіст працюватиме в межах Технічного завдання та має забезпечувати аналіз масиву секторальної інформації, підготовку інформаційних та презентаційних матеріалів за напрямами реформування ПЕК, а також підготовку пропозицій з питань інформування ключових стейкхолдерів та українського суспільства з питань реформування енергетичного сектора.

 

Інформаційний аналіст має відповідати наступним вимогам:

·       Освіта: вища з питань інженерних або соціальних наук або за спорідненими науками;

·       Досвід опрацювання великих обсягів інформації, аналізу та підготовки матеріалів за результатами опрацювання;

·       Володіння навичками підготовки високоякісних презентаційних матеріалів;

·       Досвід розміщення інформаційних матеріалів на медійних ресурсах вважатиметься перевагою;

·       Вільне володіння українською та англійською мовами;

·       Стандартні навички роботи з комп’ютером (MS Office, включаючи MS Word, Excel та PowerPoint) та спеціальні навички (володіння поширеними професійними інструментами обробки зображень, тексту та відео).

 

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України цим запрошує прийнятних спеціалістів надати докладне резюме (двома мовамиукраїнською та англійською) із описом кваліфікації та досвіду роботи до 21.07.2017 за електронними адресами: oleksandr.ponomarenko@mev.gov.ua, vitaliy.kushnirov@mev.gov.ua та min.energy.ifo@gmail.com.

 

Відбір Інформаційного аналіста здійснюватиметься відповідно до процедури відбору індивідуальних консультантів, встановленої у документі Світового банку "Посібник: відбір та наймання консультантів позичальниками за позиками МБРР та МАР та грантами Світового банку", який датований січнем 2011 р. (оновлений у липні 2014 року).

 

Для отримання додаткової інформації прохання звертатись до керівника Групи координації проекту Толмачова Д.В.: tolmachov.dmitry@gmail.com.

 

 

 

Subject: Tender for position of Informational Analyst

 

The Ministry of Energy and Coal Industry is inviting pretenders for replacement of position of Informational Analyst.

Informational Analyst will work under the Terms of Reference and, particularly, will provide analysis the array of the sectoral information, preparation of information and presentation materials by the areas of reforming the energy sector, and preparation of proposals for informing key stakeholders and Ukrainian society on the energy sector reform.

The Assistant shall meet the following requirements:

·       Higher education in engineering or social sciences or in other related sciences;

·       Experience in processing large volumes of information, analysis and preparation of materials at the base of processing;

·       Skills for preparing high-quality presentation materials;

·       Experience in placement information material on media resources would be an asset;

·       Fluent English and Ukrainian;

·       Standard computer skills (MS Office, including MS Word, Excel and PowerPoint) and special skills (common professional tools for processing image, text and video).

 

The Ministry is asking appropriate candidates to submit CVs (both in Ukrainian and English) with description of working experience till July 21, 2017 by e-mails: oleksandr.ponomarenko@mev.gov.ua, vitaliy.kushnirov@mev.gov.ua, and min.energy.ifo@gmail.com.

 

The evaluation of Informational Analyst will be done according to Individual Consultants Selection method indicated in World Bank’s Guidelines: Selection and Employment of Consultants under IBRD Loans and IDA Credits and Grants by World Bank Borrowers dated January 2011 (revised July 2014).

 

For clarifications please contact D.Tolmachov, the Head of the Project Coordination Unit:

tolmachov.dmitry@gmail.com.

 

 

 

версія для друку