МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА
ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

Загальні збори акціонерів Укрнафти переобрали наглядову раду та взяли до відома результати роботи менеджменту

22.05.2017 | 08:26

 

 

19 травня 2017 р., м. Київ Вчора відбулись загальні збори акціонерів ПАТ «Укрнафта».

На загальних зборах товариства було прийнято наступні рішення:

1. Загальні збори акціонерів переобрали наглядову раду товариства. До складу нової наглядової ради увійшли: Андрій Коболєв, Юрій Вітренко, Сергій Коновець, Ярослав Теклюк, Поліна Загнітко та Костянтин Пожидаєввід НАК «Нафтогаз України»; Володимир Ємцев, Максим Юхименко, Владислав Лазоренко, Уріел Цві Лейбер, Марія Піттавід міноритарних акціонерів. Строк повноважень членів наглядової ради – до наступних річних зборів. Головою наглядової ради переобрано Андрія Коболєва.

2. Загальні збори акціонерів припинили повноваження попереднього складу ревізійної комісії та обрали нову комісію у складі: Олена Коротчук – Голова, члени - Андрій Тахтай, Едуард Шевченко, Ольга Андріяшина, Денис Повольнов.

3. Акціонери взяли до відома результати роботи правління товариства за 2015–2016 роки у зв’язку з неможливістю здійснення повноцінної перевірки фінансово-господарської діяльності Укрнафти ревізійною комісією через відсутність кворуму. Після переобрання ревізійної комісії Нафтогаз має намір направити вимогу про проведення нею  спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Укрнафти за 2015-2016 роки, після чого ініціювати скликання загальних зборів акціонерів з внесенням до порядку денного питання оцінки роботи правління товариства в цей період.

4. У зв’язку з відсутністю чистого прибутку Укрнафти за 2015–2016 роки акціонери прийняли рішення дивіденди за цей період не нараховувати.

Нафтогазу належить 50%+1 акція Укрнафти. Останні загальні збори акціонерів товариства відбулись 22 липня 2015 року.

 

Департамент з корпоративних комунікацій
Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України»

 

версія для друку