МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА
ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

Аналітична довідка про стан радіаційної безпеки АЕС НАЕК "Енергоатом" за квітень 2017 року

16.05.2017 | 09:51

 

 

Аналітична довідка про стан радіаційної безпеки на АЕС НАЕК “Енергоатом” за квітень 2017р.

 

1.    Газо-аерозольні викиди

1.1 Середньодобові викиди ІРГ (інертні радіоактивні гази), ГБк/добу

 

АЕС

1-й тиждень

2-й тиждень

3-й тиждень

4-й тиждень

Місяць

ЗАЕС

79

80

79

81

80

РАЕС

89

88

85

86

87

ЮУ АЕС

65

47

52

40

51

ХАЕС

31

34

34

35

34

 

Реальні рівні газових викидів інертних радіоактивних газів у навколишнє середовище протягом квітня місяця у відсотковому відношенні до допустимих  добових  викидів  склали:  по ЗАЕС – 0,12 %,  по РАЕС – 0,13 %,  по ЮУАЕС – 0,12      %, по ХАЕС – 0,07 %.

Протягом звітного місяця 2017 р. перевищень адміністративно-технологічних та контрольних рівнів газо-аерозольних викидів ІРГ атомними станціями НАЕК “Енергоатом” у навколишнє середовище не зареєстровано. 

 

1.2 Середньодобові викиди радіонуклідів  йоду, кБк/добу 

 

АЕС

1-й тиждень

2-й тиждень

3-й тиждень

4-й тиждень

Місяць

ЗАЕС

225

383

238

311

289

РАЕС

95

1181

1631

193

775

ЮУ АЕС

199

1409

98

712

605

ХАЕС

14

15

15

15

15

 

Реальні рівні газо-аерозольних викидів радіонуклідів йоду у навколишнє середовище протягом квітня місяця у відсотковому відношенні до допустимих добових викидів склали: по ЗАЕС – 0,01 %, по РАЕС  – 0,01 %, по ЮУАЕС –  0,02  %, по ХАЕС – <  0,01  %.

Протягом звітного місяця 2017 р. перевищень адміністративно-технологічних та контрольних рівнів газо-аерозольних викидів радіонуклідів йоду атомними станціями НАЕК “Енергоатом” у навколишнє середовище не зареєстровано. 

 

1.3 Середньодобові викиди ДІН (довго існуючі нукліди), кБк/добу;  місячний викид реперних радіонуклідів Cs-137 та Co-60, кБк/міс

 

АЕС

1-й тижд.

2-й тижд.

3-й тижд.

4-й тижд.

Місяць

Sb - акт.

Sb/доба

Cs-137*

Co-60*

ЗАЕС

879

1061

702

637

820

-

-

РАЕС

403

505

392

351

413

-

-

ЮУ АЕС

186

163

138

152

160

-

-

ХАЕС

29

51

29

29

35

-

-

 

* - інформація про вміст ізотопів 137Cs та 60Со буде  наведена у остаточному звіті за квітень після 10 .05.17

 

 

Реальні рівні газових викидів довгоіснуючих радіонуклідів у навколишнє середовище протягом квітня місяця у відсотковому відношенні до допустимих добових викидів склали: по ЗАЕС – 0,04 %, по РАЕС – 0,11 %, по ЮУАЕС – 0,02 %, по ХАЕС –   < 0,01  %.

 

 

2.    Сумарна активність водного скиду за тиждень (кБк), сумарний об‘єм (м3) та активність скиду реперних радіонуклідів за місяць, кБк/міс

 

АЕС

1-й тижд.

2-й тижд.

3-й тижд.

4-й тижд.

Місяць

Sb - акт.

Об’єм, м3

Cs-137*

Co-60*

ЗАЕС

11250

11350

8610

7390

226424

-

-

РАЕС

1290

1890

4197

2080

1066000

-

-

ЮУАЕС

391

3570

1320

-**

9600

-

-

ХАЕС

2220

1739

888

1370

1680

-

-

 

* - інформація про вміст ізотопів 137Cs та 60Со буде  наведена у остаточному звіті за квітень після 10 .05.17

** - за звітний тиждень водних скидів на ЮУАЕС не було

 

Протягом квітня місяця на АЕС Компанії не зафіксовано перевищень допустимих, контрольних та адміністративно-технологічних рівнів водних скидів радіоактивних речовин у навколишнє середовище.

 

Висновок. Протягом квітня місяця 2017 р. перевищень допустимих, контрольних та адміністративно-технологічних рівнів викидів та скидів радіоактивних речовин атомними станціями НАЕК “Енергоатом” у навколишнє середовище не зареєстровано. 

 

В цілому радіаційні параметри, що характеризують роботу АЕС у квітні місяці 2017 року, не перевищували нормативних значень, а радіаційний захист персоналу та населення забезпечувалися на достатньому рівні. 

 

версія для друку