МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА
ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

Аналітична довідка про стан радіаційної безпеки на АЕС НАЕК "Енергоатом" за березень 2017 р.

12.04.2017 | 11:23

 

 

 

1.    Викиди

 

1.1  Середньодобові викиди ІРГ (інертні радіоактивні гази), ГБк/добу

 

АЕС

1-й тиждень

2-й тиждень

3-й тиждень

4-й тиждень

Місяць

ЗАЕС

84

82

80

80

82

РАЕС

97

94

99

92

96

ЮУ АЕС

40

42

40

46

42

ХАЕС

33

31

31

34

32

 

Реальні рівні газо-аерозольних рівнів викидів інертних радіоактивних газів у навколишнє середовище протягом березня місяця у відсотковому відношенні до допустимих  добових  викидів  склали:  по ЗАЕС – 0,12 %, по РАЕС – 0,14 %, по ЮУАЕС –  0,10 %, по ХАЕС – 0,07  %.

Протягом звітного місяця 2017 р. перевищень адміністративно-технологічних та контрольних рівнів газо-аерозольних викидів ІРГ атомними станціями НАЕК “Енергоатом” у навколишнє середовище не зареєстровано. 

 

 

1.2 Середньодобові викиди радіонуклідів  йоду, кБк/добу

 

АЕС

1-й тиждень

2-й тиждень

3-й тиждень

4-й тиждень

Місяць

ЗАЕС

238

235

228

226

232

РАЕС

51

65

88

57

65

ЮУ АЕС

94

82

65

70

78

ХАЕС

15

14

14

14

14

 

Реальні рівні газо-аерозольних викидів радіонуклідів йоду у навколишнє середовище протягом березня місяця у відсотковому відношенні до допустимих добових викидів склали: по ЗАЕС – < 0,01 %, по РАЕС – < 0,01 %, по ЮУАЕС –          < 0,01 %, по ХАЕС – <  0,01  %.

 

Протягом звітного місяця 2017 р. перевищень адміністративно-технологічних та контрольних рівнів газо-аерозольних викидів радіонуклідів йоду атомними станціями НАЕК “Енергоатом” у навколишнє середовище не зареєстровано. 

 

 

1.3 Середньодобові викиди ДІН (довго існуючі нукліди), кБк/добу;  місячний викид реперних радіонуклідів Cs-137 та Co-60, кБк/міс

 

АЕС

1-й  тижд.

2-й тижд.

3-й  тижд.

4-й тижд.

Місяць

Sb - акт.

Sb/доба

Cs-137*

Co-60*

ЗАЕС

896

1160

828

932

954

-

-

РАЕС

358

350

237

290

309

-

-

ЮУ АЕС

138

121

145

140

136

-

-

ХАЕС

29

27

27

28

28

-

-

 

* - інформація про вміст ізотопів 137Cs та 60Со буде  наведена у остаточному звіті за березень після 10 .04.2017

 

Реальні рівні газових викидів довгоіснуючих радіонуклідів у навколишнє середовище протягом березня місяця у відсотковому відношенні до допустимих добових викидів склали: по ЗАЕС – 0,04 %, по РАЕС – 0,08 %, по ЮУАЕС – 0,02 %,  ХАЕС – <  0,01  %.

 

 

2.    Сумарна активність скиду за тиждень (кБк), сумарний об‘єм (м3) та активність скиду реперних радіонуклідів за місяць, кБк/міс

 

АЕС

1-й  тижд.

2-й тижд.

3-й  тижд.

4-й тижд.

Місяць

Sb - акт.

Об’єм, м3

Cs-137 *

Co-60 *

ЗАЕС

8910

8810

11180

11500

245587

-

-

РАЕС

1620

1360

872

1032

519000

-

-

ЮУ АЕС

-*

-*

565

 -*

1000

-

-

ХАЕС

2035

1702

1887

1776

2000

-

-

 

* - інформація про вміст ізотопів 137Cs та 60Со буде  наведена у остаточному звіті за березень після 10 .04.2017

** - за звітний тиждень водних скидів на ЮУАЕС не було

 

Протягом березня місяця на АЕС Компанії не зафіксовано перевищень допустимих, контрольних та адміністративно-технологічних рівнів водних скидів радіоактивних речовин у навколишнє середовище.

 

 

Висновок. Протягом березня місяця 2017 р. перевищень допустимих, контрольних та адміністративно-технологічних рівнів викидів та скидів радіоактивних речовин атомними станціями НАЕК “Енергоатом” у навколишнє середовище не зареєстровано. 

 

В цілому радіаційні параметри, що характеризують роботу АЕС у березні місяці 2017 року, не перевищували нормативних значень, а радіаційний захист персоналу та населення забезпечувалися на достатньому рівні. Експлуатація АЕС за останні роки не викликала ніяких екологічних змін, які б свідчили про погіршення стану навколишнього середовища у районі їх розташування порівняно з попередніми роками.

 

 

 

версія для друку