МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА
ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

Протокол № 7 - 2017 засідання Громадської ради при Міністерстві енергетики та вугільної промисловості України

31.01.2017 | 15:05

 

 

ПРОТОКОЛ № 7-2017

 

спільного засідання Правління

Громадської ради при Міністерстві енергетики та вугільної промисловості України
та Президії Громадської ради при НКРЕКП

 

19 січня  2017 року                           м. Київ, вул. Хрещатик,34

 

 

 

ПРИСУТНІ:

 

Члени Правління Громадської ради при Міненерговугілля:

Поташник С.І.,Татаринов А.А., Шевченко О.О., Яцкевич С.В., Коровкін В.О.,

Куцан Ю.Г.

 

Члени Президії Громадської ради при НКРЕКП:

Котко В.Г., Конєченков А.Є., Меркушов В.Т.

Члени Експертної комісії Громадської ради: Улітіч Ю.І., Бондаренко В.Д.,

Члени Громадської ради при Міненерговугілля: Кондратенко О.В., Сапєгін С.В. Сосюкін Л.М., Буцьо З.Ю.

Представники Міненерговугілля: Буславець О.А., ВладиченкоО.О., Плачков Г.І., Рудика Д.О., Пономаренко О.В., Дудка Г.І., Шевцова Т.Ю.,Чайковська О.Б.

 

Запрошені:

Національний інститут стратегічних досліджень: Суходоля О.М.

Президент «СІГРЕ-Україна»: Светелік О.Д.

ГО «Всеукраїнська Рада ветеранів праці енергетики України:

Томаш З.П., Бондаренко О.М., Смирнов І.Х.

Секретаріат Кабінету Міністрів: Гуцуляк О. Я., Косенко К.С.

Офіс  реформ Кабінету Міністрів: Ященко А. Є.

Асоціації газовидобувних компані:Опімах Р. Є.

Стратегічна група радників з підтримки реформ: Карел Хірман

Група РПР: Шумейко А.В.

Громадська мережа «ОПОРА»: Кузнєцов Д.

Часопис «Термінал» (НТЦ «Псіхєя): Опухла П.

 

 

Питання для обговорення

1.                 Про проект Енергетичної стратегії України до 2035 року.

2.                  Про проект Середньострокового плану дій Уряду до 2020року.

3.                 Різне.

 

На початку засідання Поташник С.І. - Голова ГР при Міненерговугілля та     Котко В.Г. - Голова ГР при НКРЕКП привітали присутніх та побажали плідної та продуктивної роботи за затвердженим порядком денним.

 

В обговоренні першого питання взяли участь:

 

Поташник С.І. коротко проінформував присутніх, що сьогоднішнє спільне засідання Правління Громадської ради при Міністерстві енергетики та вугільної промисловості України та Президії Громадської ради при НКРЕКП підготовлене, в першу чергу, на виконання стислих термінів доручень Кабміну та Міністерства щодо попереднього розгляду проекту Енергетичної стратегії України до 2035 року.

 

Суходоля О.М. поінформував присутніх про основні відмінності та пріоритети оновленої Енергетичної стратегії України до 2035 року у порівнянні з попередньою редакцією. Зауважив на нагальну необхідність ретельного доопрацювання та прийняття проекту Стратегії, як - стислого, чіткого, фахового документа, дороговказу для розвитку енергетики держави. 

 

Буславець О. А.- директор Департаменту електроенергетичного комплексу зазначила, що в проекті Стратегії окреслено основні цілі та визначено вектор розвитку галузі в цілому.

Водночас звернула увагу на необхідності доопрацювання проекту, зокрема чітко окреслити шляхи та необхідні ресурси для досягнення визначених цілей.  «В Енергетичній стратегії України ми повинні побачити чітку дорожню карту виконання завдань, які дозволять досягнути  поставлених цілей», - наголосила вона.

 

Котко В.Г  доповів  про переваги та недоліки проекту Стратегії (текст додається)

 

Куцан Ю.Г. зупинився на основних, на його думку, та вкрай важливих для енергетики питаннях, недоліках проекту Стратегії та шляхах її удосконалення (текст додається)

 

Коровкін В.О. озвучив  перелік пропозицій до розділу  атомно-промислового комплексу (текст додається)

 

Конєченков А.Є. зауважив на необхідності збільшення долі використання відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) та впровадження енергоефективних технологій (текст додається).

 

Пономаренко О.В.- директор Департаменту стратегії розвитку ПЕК та інвестиційної політики доповів про подальші кроки щодо  доопрацювання проекту Енергетичної стратегії України до 20135 року.

 

У обговоренні також взяли участь Татаринов А.А., Яцкевич С.В., Сосюкін Л.М., Буцьо З.Ю.,

 

 У своїх виступах вони звертали увагу, зокрема, на необхідність редагування документа, впорядкування термінів, коротшого та більш чіткого викладу, а також винесення розділу, який містить аналіз стану енергетичної галузі, в додаток до документа.

(Доповіді, виступи, репліки - в аудіо запису та у додатку до протоколу).

 

ВИРІШИЛИ:

1. Звернутися до усіх членів Громадської ради при Міненерговугілля з пропозицією  до 24.01.2016 року надати (за наявності) зауваження та пропозиції до проекту Енергетичної стратегії України до 2035 року.

2. Утворити робочу групу у складі: Поташник С.І., Татаринов А.А., Буцьо З.Ю., Куцан Ю.Г., Яцкевич С.В., Котко В.Г., Конєченков А.Є. для опрацювання пропозицій і зауважень висловлених, як на   спільному засіданні, так і наданих членами Громадської ради до проекту Стратегії та до 25.01.2017 року узагальнені пропозиції направити Міненерговугілля для врахування при доопрацюванні документу.

 

Голосували

«за» -9; «проти» -0; «утримався»-0.

 

З обговорення другого питання слухали:

 

 Рудика Д.О - заступника директора Департаменту інформаційних технологій та аналітичного забезпечення, який презентував основні положення Проекту Середньострокового плану пріоритетних дій Уряду до 2020 року, наголосивши, що план включає три основні розділи, які стосуються енергетичної сфери: досягнення енергетичної незалежності, впровадження Третього енергетичного пакета та реформування вугільної промисловості.

Крім цього, визначено низку заходів щодо розвитку відновлювальної енергетики. Серед окреслених у плані на 2017 рік завданьприйняття Енергетичної стратегії до 2035 року, Закону України «Про ринок електричної енергії», розробка та затвердження Державної цільової економічної програми розвитку атомно-промислового комплексу України до 2020 року, робота над реструктуризацією вугільних підприємств, створенням централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива та інші.

Також поінформував, що по кожному заходу готуються та оприлюднюються звіти, які є у відкритому доступі.

 

Яцкевича С.В., який зокрема запропонував: «Враховуючи необхідність зменшення тарифів та цін на продукцію ПЕК (зменшення цін на електричну енергію та тепло для споживачів) доцільно вирішити питання здешевлення цін на первинні енергоресурси (вугілля і т.п.). та підготувати обґрунтовані пропозиції щодо видобутку вугілля «відкритим» способом, насамперед  розроблення родовищ бурого вугілля, які знаходяться в центрі України. При цьому вартість первинних ресурсів може зменшитися у 2 рази»,- зазначив він.

 

Татаринова А.А. щодо  розділу «Реформа вугільної галузі», який тільки за останні 2 роки зазнав значних корегувань.

У 2016 році Міненерговугіллям було розроблено та погоджено заінтересованими органами та установами проект Розпорядження  Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції Державної цільової  економічної програми реформування вугільної промисловості на період до 2020 року»

Проект Розпорядження  з матеріалами було надано на розгляд Уряду, проте з невизначених причин його не розглянуто.

Іншим документом(Програмою дій Уряду  на 2016 рік) було задекларовано створення до кінця 2016 року Національної вугільної компанії, що передбачало оптимізацію структури управління галуззю, а також покращення технічного та фінансового стану вугільних підприємств. Захід не реалізовано.

У поданому документі цей захід планується здійснити вже у 2017 році, без викладення причин переносу.

В решті решт Міністерству необхідно визначитися з пріоритетними заходами щодо проведення реформ у вугільній галузі, а не декларувати кожен рік нові проекти.

 

Владиченка О.О., директора Департаменту вугільно-промислового комплексу, який  поінформував про перспективи розвитку вугільної галузі.

 

У обговоренні також взяли участь Коровкін В.О., Куцан Ю.Г., Ященко А.Є., Дудка Г.І.

 

ВИРІШИЛИ:

1.                  Підтримати дії Уряду щодо впровадження середньострокового планування своєї роботи та обговорення цих планів з громадськістю.

2.                  Запропонувати Міністерству енергетики та вугільної промисловості України провести додаткове обговорення окремих розділів проекту середньострокового плану пріоритетних дій Уряду до 2020року з відповідними експертами для корегування (уточнення) окремих положень, що стосуються Міненерговугілля.

 

Голосували

«за» -9; «проти» -0; «утримався»-0.

 

З третього питання слухали:

 

Яцкевича С.В., який коротко поінформував про «Стратегію розвитку високотехнологічних галузей до 2025 року і заходи щодо її реалізації», та вніс наступні пропозиції: 

·                      активізувати роботу щодо розробки та впровадження новітніх технологій спалювання та використання вугілля за «чистими» технологіями інститутами  НАН України і галузевими організаціями

·                     розпочати роботу щодо виробництва в Україні сучасного обладнання для систем захисту та  протиаварійної автоматики електричних мереж всіх класів напруги (а не тільки купувати  у фірмах Simens, Альстом тощо).

 

Поташника С.І. з інформацією про План заходів з відзначення Дня Соборності України - 98-ї річниці Акта злуки Української Народної Республіки і Західної   Народної Республіки. Він вніс пропозицію рекомендувати представникам громадських організацій Міненерговугілля взяти участь у цих заходах. На  інформаційних ресурсах громадських організацій  розмістити матеріали  про важливість цієї події в житті нашого народу.

Для більш широкого розголосу та участі у цих заходах  - надати інформаційні матеріали представникам ГО «Всеукраїнська рада ветеранів праці енергетики» та ін. організаціям громадянського суспільства

 

 

 

Голова Громадської ради, Герой України           

 

Голова Громадської ради при НКРЕКП:

 

 

 

С.І.Поташник

 

В.Г. Котко

 

 

 

ДОДАТКИ Пропозиції до  Енергетичної стратегії України до 2035 року.

 

 

версія для друку