МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

Екологічний стан в зоні спостереження ВП ЗАЕС за жовтень 2016 року

10.11.2016 | 15:11

 

У жовтні 2016 року еколого-хімічною лабораторією служби охорони навколишнього середовища ВП ЗАЕС виконано 330 хімічних аналізу проб води ставка-охолоджувача та Каховського водосховища в контрольних точках відбору проб

 

Точки відбору проб:

- точка №1 - вода ставка-охолоджувача в районі розташування шандори;

- точка №3 - вода Каховського водосховища 500 м нижче за течією на виході з фарватеру;

- точка №4 - вода Каховського водосховища 500 м вище за течією на виході з фарватеру;

- точка №7 - вода скидного каналу Запорізької ТЕС - підживлення ставка-охолоджувача;

- точка №19 - вода Каховського водосховища вище за течією від розташування енергокомплексу ЗАЕС-ЗаТЕС в районі ЛЕП.

 

Гідрохімічні показники якості води в контрольованих точках

 

№ з/п

Контрольований

показник

Од. фіз. вел.

Затверджена до скиду концентрація

Точка відбору

№1

№3

№4

№7

№19

1

Температура

°C

не >3 °C к.ф.

23,3

14,6

13,6

17,0

12,9

2

рН

од. рН

6,5-8,5

8,2

8,2

8,3

8,2

8,3

3

Жорсткість заг.

мгекв/дм3

___

4,3

4,1

4,1

4,2

4,1

4

Жорсткість карб.

мгекв/дм3

___

3,3

3,1

3,1

3,1

3,1

5

Лужність заг.

мгекв/дм3

___

3,3

3,1

3,1

3,1

3,1

6

Розчинений кисень

мг/дм3

не <6,0

7,1

7,5

7,6

7,4

7,6

7

БПК5

мгО2/дм3

2,6800

2,67

2,73

2,75

2,75

2,73

8

ХПК

мгО2/дм3

24,7000

24,6

26,8

26,6

26,5

26,5

9

АПАВ

мг/дм3

0,0360

0,036

0,035

0,035

0,036

0,036

10

Прозорість

см

___

>31

>31

>31

>31

>31

11

Натрій

мг/дм3

25,4000

25,2

24,6

24,5

25,2

24,4

12

Калій

мг/дм3

5,2000

5,1

4,6

4,6

4,9

4,4

13

Кальцій

мг/дм3

56,1000

54,5

52,2

52,2

54,2

52,8

14

Магній

мг/дм3

20,0000

19,2

17,6

17,6

18,2

17,8

15

Залізо заг.

мг/дм3

0,1800

0,18

0,19

0,18

0,2

0,19

16

Мідь

мг/дм3

0,0100

0,01

0,0066

0,0068

0,0071

0,0063

17

Марганець

мг/дм3

0,0190

0,019

0,019

0,019

0,019

0,019

18

Цинк

мг/дм3

0,0440

0,044

0,044

0,044

0,045

0,044

19

Кобальт

мг/дм3

___

<0,0025

<0,0025

<0,0025

<0,0025

<0,0025

20

Нікель

мг/дм3

0,0097

0,0095

0,0061

0,0062

0,0067

0,0061

21

Кадмій

мг/дм3

___

<0,0002

<0,0002

<0,0002

<0,0002

<0,0002

22

Свинець

мг/дм3

0,002

<0,002

<0,002

<0,002

<0,002

<0,002

23

Фториди

мг/дм3

___

0,29

0,29

0,3

0,31

0,3

24

Нітрити

мг/дм3

0,032

0,032

<0,03

<0,03

<0,03

<0,03

25

Нітрати

мг/дм3

3,77

2,84

2,85

2,92

2,98

2,75

26

Азот амонійний

мг/дм3

0,3000

0,29

0,27

0,28

0,29

0,28

27

Хлориди

мг/дм3

34,40

33,8

36,8

36,45

39,4

37,0

28

Сульфати

мг/дм3

61,000

59,85

50,5

50,95

57,35

51,7

29

Фосфати

мг/дм3

0,40

0,37

0,34

0,34

0,38

0,33

30

Нафтопродукти

мг/дм3

0,022

0,022

0,022

0,021

0,023

0,022

31

Завислі речовини

мг/дм3

3,22

<5,0

<5,0

<5,0

<5,0

<5,0

32

Сухий залишок

мг/дм3

403,000

402

379

379

392

380

33

Морфолін

мг/дм3

0,125

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

0,3

 

За результатами екологічного моніторингу можна зробити наступні висновки:

 

1. Екологічний стан водних об'єктів у зоні розташування ВП ЗАЕС відповідає сезонним показникам.

2. Продувка ставка-охолоджувача здійснюється відповідно до вимог природоохоронного законодавства.

3. Перевищень хімічних показників у воді ставка-охолоджувача вище затверджених до скидання концентрацій і в Каховському водосховищі вище розрахункової очікуваної концентрації в контрольному створі не виявлено.

4. Безперервна продувка ставка-охолоджувача забезпечує стабільний хімічний склад води ставка-охолоджувача ВП ЗАЕС і при скиданні в Каховське водосховище задовольняє вимогам якості води, що висуваються до води водойм рибогосподарського призначення.

5. Хімічний контроль води ставка-охолоджувача та Каховського водосховища дозволив встановити, що в жовтні 2016 року скидання продувних вод в Каховське водосховище не чинило негативного впливу на зміну хімічного складу і якість води прилеглої акваторії Каховського водосховища.

 

 

 

Довідка: Радіаційний фон в районі розташування Запорізької атомної електростанції відповідає природним значенням і на 10 листопада становить 8 - 12 мкР/год. Надходження радіоактивних речовин у навколишнє середовище не перевищує встановлених допустимих значень.

Запорізька АЕС - найбільший енергетичний об'єкт в Україні та Європі з встановленою потужністю 6000 МВт. На ЗАЕС експлуатуються 6 енергоблоків потужністю 1 млн. кВт кожен. Перший енергоблок був введений в експлуатацію в 1984 році, другий - в 1985 р., третій - в 1986 р., четвертий - в 1987 р., п'ятий - в 1989 р., шостий - у 1995 році. Починаючи з 1984 року, внесок Запорізької АЕС в енергетику країни зріс з 2 до 22%.

 

версія для друку