МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА
ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

Протокол № 4 - 2016 засідання Громадської ради при Міністерстві енергетики та вугільної промисловості України

02.11.2016 | 14:46

 

ПРОТОКОЛ № 4(ГР) - 2016

засідання Громадської ради при Міністерстві енергетики та вугільної промисловості України

 

28 жовтня  2016 року

м. Київ, вул. Хрещатик,34

 

ПРИСУТНІ: Члени Громадської ради при Міненерговугілля  (додаток №1)

ЗАПРОШЕНІ від Міненерговугілля:

Карп Г.В. - Перший заступник Міністра

Буславець О.А. - директор Департаменту електроенергетичного  комплексу

Угрюмова С.С. - директор Департаменту економіки та фінансів

Дудка Г.І. - начальник відділу взаємодії із ЗМІ та зв’язків з громадськістю

Шевцова Т.Ю. - головний спеціаліст відділу взаємодії із засобами масової інформації

Рамазанов В.А. – начальник відділу моніторингу та аналітики нафтогазових ринків Департаменту нафтогазового комплексу

Левчук Т.І. - начальник відділу трудової та соціальної політики

Цехмістер Д.П. – начальник відділу енергомеханічного забезпечення та торфодобувних підприємств

Вялик Ю.О. – начальник відділу економічного супроводу інвестиційних проектів в нафтогазовому комплексі

 

Питання для обговорення

 

1.                  Інформація Міненерговугілля про «Принципи формування тарифів на житлово-комунальні послуги, опалення, природний газ, електроенергію, водопостачання, а також урядові заходи із спрощення порядку надання  населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житво-комунальних послуг, підтримки енергозбереження».

Доповідачі:

Карп Г.В. - Перший заступник Міністра

Буславець О.А. -  директор Департаменту електроенергетичного комплексу

Угрюмова С.С. - директор Департаменту економіки та фінансів

2.                  Різне.

На початку засідання Голова ГР при Міненерговугілля С.І.Поташник привітав присутніх, проінформував про наявність кворуму, оголосив питання порядку денного, представив присутнім Першого заступника Міністра Карп Галину Василівну та надав їй слово для доповіді.

 

СЛУХАЛИ

Карп Г.В., яка  розповіла про основні напрацювання у співпраці з представниками різних галузей економіки для пошуку можливостей зниження складової ринкових цін, про напрямки роботи Міністерства з вирішення цих питань. Крім того, перший заступник Міністра наголосила, що Міненерговугілля вживає низку заходів щодо залучення інвестицій в енергетичну галузь для розвитку підприємств ПЕК, що дасть можливість збільшувати сировинну базу та зміцнювати енергетичну незалежність (повна доповідь  в додатку №2).

Буславець О.А. - директор Департаменту електроенергетичного  комплексу поінформувала, що Міненерговугілля розробило проект Прогнозного балансу електроенергії ОЕС України на 2017 рік. У документі, за її словами, збільшено частку виробітку електроенергії атомною генерацією, що позитивно вплине на рівень оптової ринкової ціни на електроенергію при її формуванні НКРЕКП. У балансі враховано прогнозний рівень споживання, можливості генерацій, розвиток економіки.

Ольга Буславець запевнила, що Міненерговугілля з свого боку робить усе необхідне, щоб прогнозний баланс насамперед враховував інтереси споживачів та можливості щодо зниження тарифів на електроенергію.

Також директор Департаменту поінформувала, що  на сьогодні запаси вугілля на складах становлять 1900 тис. тонн. За умови сталого постачання Укрзалізницею вугілля ніяких проблем в осінньо-зимовий період 2016/2017 років на ТЕС та ТЕЦ не виникне. «Міненерговугілля і особисто Міністр Ігор Насалик доклали максимум зусиль для налагодження перевезень вугілля, навіть у напрямках, які належать до сфери відповідальності інших органів» - наголосила О. Буславець.

Щодо запобігання надзвичайним ситуаціям в ОЕС України Ольга Буславець повідомила, що 20 вересня 2016 року було проведено галузеве протиаварійне тренування, метою якого було відпрацювання взаємодії між оперативно-диспетчерським та експлуатаційним персоналом галузі в режимі запобігання та оперативної ліквідації надзвичайних ситуацій та аварій..

Результати, одержані під час протиаварійного тренування, підтвердили фаховість оперативно-диспетчерського персоналу підприємств електроенергетичної галузі України та готовність забезпечувати надійну роботу енергосистеми. «Загальна оцінка підсумків протиаварійного тренування – «добре». Недоліки, які були встановлені за результатами тренування, незначні та не є системними», - наголосила директор Департаменту.

Угрюмова С.С. - директор Департаменту економіки та фінансів повідомила, що при Кабінеті Міністрів України створена міжвідомча робоча група  для вирішення невідкладних питань з надання субсидій населенню з виїздом на місця. До її складу входять представники різних міністерств, Адміністрації Президента, експерт Світового банку та ін. Засідання комісії проводяться1-2 рази на тиждень. «Вже відбулися поїздки до Харківської та Одеської обл., про результати доповідають в Кабмін, питання вирішуються оперативно» - зазначила вона.

Рамазанов В.А.- начальник відділу моніторингу та аналітики нафтогазових ринків Департаменту нафтогазового комплексу поінформував щодо ціни на газ. Зокрема зазначив, що при Мінекономрозвитку утворено робочу групу з обґрунтування ціни на газ та щоквартального їх перегляду.

Карп Г.В. внесла пропозицію делегувати до цієї робочої групи представника від Громадської ради при Міненерговугілля.

 

Взяли участь  у обговоренні інформації Міністерства та звернулися з запитами до запрошених: Григоровський В.В.,Ковальчук Ю.Г., Куцан Ю.Г., Овдієнко О.В., Татаринов А.А.,Поташник С.І.,Шевченко О.О.,Нагаєвський Д.І., Яцкевич С.В.,  Косянчук Л.В., Сидоров Д.В.,Коровкін В.О., Рябцев Г.Л.

Григоровський В.В. зауважив, що питання, запропоноване для розгляду на сьогоднішньому засіданні, сформульоване некоректно. До компетенції Міненерговугілля не відноситься питання формування тарифів на житлово-комунальні послуги, опалення, природний газ, електроенергію, водопостачання, а також порядку надання населенню субсидій.

Більш доцільним було б сформулювати питання для розгляду таким чином:"Обгрунтованість формування собівартості первинних та вторинних енергоресурсів, які видобуваються, закуповуються або виробляються на підприємствах паливно-енергетичного комплексу".

В цьому контексті важливим є питання щодо структури генерації електроенергії, зокрема пропорції ядерної, теплової, гідро- та відновлюваної електроенергії в електричному балансі. А показники балансу повинні базуватися на прогнозах стану економіки України на відповідний рік.".

Рябцев Г.Л. звернув увагу на розбіжність даних моніторингу Міненерговугілля та НЕК "Укренерго" про запаси вугілля на ТЕС і ТЕЦ. На думку члена ГР, натепер у Міненерговугілля відсутні можливості для об'єктивного щоденного моніторингу цих запасів по всіх об'єктах теплової генерації. Суттєві похибки у визначенні наявних обсягів вугілля можуть призвести до необ'єктивної оцінки керівництвом держави ситуації з проходженням опалювального сезону.

Учасники засідання також порушили важливі питання щодо прозорості формування НКРЕКП тарифів та оприлюднення відповідних розрахунків, щодо повноважень Міненерговугілля та підпорядкування підприємств нафтогазового комплексу, собівартості газу власного видобування, перспектив вугільної галузі,  готовності паливно-енергетичного комплексу до зими тощо.

Відповідаючи на питання деяких членів Громадської ради  Карп Г.В. запевнила, що на вузькі фахові питання спеціалісти Міністерства нададуть письмові відповіді.

В одночас Перший заступник Міністра Карп Г.В. запропонувала провести низку нарад з представниками Громадської ради за напрямками роботи ПЕК, на яких обговорити питання щодо підвищення ефективності роботи електроенергетичного, нафтогазового, атомно-промислового комплексу та вугільного комплексів.

 

Ухвалили:

1. Взяти до відома інформацію надану фахівцями Міністерства щодо принципів формування тарифів на житлово-комунальні послуги, опалення, природний газ, електроенергію, водопостачання, а також урядові заходи із спрощення порядку надання  населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житво-комунальних послуг, підтримки енергозбереження.

2. На  пропозицію  Першого заступника Міністра Карп Г.В. делегувати до  складу робочої групи з обґрунтування ціни на газ при Мінекономрозвитку члена Громадської ради  Бакуліна О.Ю.

Голосували  «за» -26; «проти» -0; «утримався»-0.

2.         Різне.

СЛУХАЛИ 

·                     Поташника С.І., який запропонував, зважаючи на  велику кількість питань та отриманої інформації  стосовно  стану готовності ПЕК до проходження ОЗП, а також те, що 24.10.2016р. відбулось засідання Колегії з відповідного питання, заплановане на 11.11.2016р. засідання Громадської ради перенести на 15.12.2016р.

 

Ухвалили:

1. Провести  засідання ГР з розгляду «Стану проходження підприємствами  ПЕК ОЗП 2016-2017 рр». 15.12.2016р.

2. Членам ГР до 10.12.2016р. надати пропозиції, зауваження та оцінку проходження підприємствами ПЕК ОЗП.

 

Голосували

«за» -26; «проти» -0; «утримався»-0.

 

СЛУХАЛИ 

·                     Яцкевича С.В., який зачитав  звернення члена Громадської ради Бойчуна О.В. та голови комісії ГР з питань міжнародного співробітництва Шевченка О.О. з  рекомендацією включити   випускника Дипломатичної академії України громадянина Польщі Лапановського Мечислава до складу Експертної комісії Громадської ради при Міненерговугілля України.

·                      

Ухвалили: включити випускника Дипломатичної академії України Лапановського Мечислава до складу Експертної комісії Громадської ради.

Голосували

«за» -26; «проти» -0; «утримався»-0.

 

СЛУХАЛИ 

·                     Дудку Г.І., яка поінформувала, що в журналі «Вісник» буде введено рубрику «Експертна думка» та запропонувала надавати свою професійну оцінку тим чи іншим актуальним ситуаціям в паливно-енергетичному комплексі України.

Ухвалили: інформацію взяти до відома.

 

 

Голова Громадської ради    
Герой України                                                                                            С.І.Поташник 

 

Керівник Секретаріату                                                                    С.В.Яцкевич

 

Секретар                                                                                         Л.В.Любарець

 

 

Додатки

 

версія для друку