МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

Оголошення для виявлення кандидатури організатора аукціону з продажу майна Державного підприємства "Дзержинськвантажтранс"

26.10.2016 | 08:21

 

 

Найменування: Державне підприємство «Дзержинськвантажтранс»;

Місцезнаходження: 85205, Донецька область, м. Торецьк, вул. Історична,9;

Профіль діяльності підприємства: перевезення вантажів залізничним транспортом;

Орган управління: Міністерство енергетики та вугільної промисловості України.

 

Ухвалою Господарського суду Донецької області від 04.09.2009 порушено провадження у справі № 45/179Б про банкрутство Державного підприємства «Дзержинськвантажтранс».

Постановою Господарського суду Донецької області від 26.02.2013 у справі №45/179Б Державне підприємство "Дзержинськвантажтранс", м. Дзержинськ (ЄДРПОУ  34686338) визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру.

 

Ліквідатором банкрута призначено арбітражного керуючого Пашкову Тетяну Юріївну (ідент. номер 2373705201, Треньова,3-В кв. 55 м. Донецьк), свідоцтво № 999, видане 16.05.13 р. Міністерством юстиції України.

 

Характеристика майна, продаж якого буде здійснюватись на аукціоні:

Будівлі, споруди, рухомий склад, залізничні колії, транспортні засоби, дебіторська заборгованість та інше майно.

 

Більш детально з технічним станом майна, продаж якого здійснюватиметься на аукціоні, можна ознайомитись безпосередньо на території ДП «Дзержинськвантажтранс» за адресою: Донецька область, м. Торецьк, вул. Історична,9.

 

Вимоги до організатора аукціону:

- мати право на проведення торгів;

- мати досвід проведення аукціонів не менше трьох років;

- запропонована сума винагороди є найменшою.

 

Організатором аукціону не може бути заінтересована особа стосовно боржника, кредиторів та замовника аукціону.

Претенденти подають замовнику аукціону наступні документи:

- заяву, у якій зазначаються повне найменування/прізвище, ім’я та по батькові; код згідно з ЄДРПОУ/ реєстраційний номер облікової картки платника податків (або відомості про серію та номер паспорта - для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті); організаційно-правова форма; місцезнаходження юридичної особи/місце проживання; номер телефону та інші засоби зв'язку; прізвище, ім'я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків (або відомості про серію та номер паспорта – для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) особи, яка уповноважена представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами і має право вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори, а також пропозиції щодо суми винагороди за проведення аукціону;

- засвідчені в установленому порядку копії установчих документів (за наявності), відповідно до яких заявник має право проводити аукціони;

- довідку, підписану заявником (керівником заявника), що містить перелік проведених заявником аукціонів, для підтвердження його досвіду з організації аукціонів.

 

Кінцевий термін прийняття від кандидатур заяв та документів, що підтверджують їх відповідність встановленим вимогам: 30 (тридцять) днів з дня розміщення оголошення на офіційному веб-сайті Міненерговугілля України.

 

Поштова адреса, за якою подається заява та відповідні документи:

 

Державне підприємство «ДЗЕРЖИНСЬКВАНТАЖТРАНС»

Адреса ліквідатора: 85205, Донецька область, м. Торецьк, вул. Історична,9.

 

Контактні телефони для довідок: тел. (6247) 4-28-33.

Електронна адреса: pashkova_tatyana@mail.ru

 

Замовник аукціону: Ліквідатор ДП «Дзержинськвантажтранс» Пашкова Тетяна Юріївна.

версія для друку