МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА
ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

Протокол № 3 - 2016 засідання Правління Громадської ради при Міністерстві енергетики та вугільної промисловості України

12.10.2016 | 14:52

 

 

ПРОТОКОЛ № 3 - 2016

засідання Правління Громадської ради при Міністерстві енергетики та вугільної промисловості України

 

07 жовтня  2016 року

м. Київ, вул. Хрещатик,34

 

ПРИСУТНІ:

Члени Правління Громадської ради при Міненерговугілля:

Поташник С.І.,Татаринов А.А.,  Ніколаєнко В.М., Ковальчук Ю.Г., Григоровський В.В., Яцкевич С.В.

Члени Громадської ради:  Ананенко О.М.,Дупак О.С., Григорук І.А.

 

ЗАПРОШЕНІ:

Лабоженко Д.Б. - заступник Міністра енергетики та вугільної промисловості України – керівник апарату 

Пержинська С.Л. - директор Департаменту бюджетного фінансування та звітності

Угрюмова С.С. - директор Департаменту економіки та фінансів

Дудка Г.І. - начальник відділу взаємодії із засобами ЗМІ та зв’язків з громадськістю

Кушніров  В.А. -  начальник відділу взаємодії з міжнародними фінансовими організаціями

Усачов О.М. - начальник управління охорони праці, промислової безпеки, фізичного та цивільного захисту

Плачков Г.І.- начальник управління атомно-промислового комплексу

Кужель П.С.- начальник відділу реалізації програм реструктуризації та проектно-технічного супроводу ліквідації підприємств Департаменту вугільно-промислового комплексу

 

Питання для розгляду

 

1.        «Обговорення Проекту Державного бюджету України на  2017 рік».

2.        Різне

 

Голова ГР при Міненерговугілля С.І.Поташник привітав присутніх, проінформував про наявність кворуму, оголосив питання порядку денного, відкрив засідання та надав слово керівнику Секретаріату ГР Яцкевичу С.В.

 

СЛУХАЛИ Яцкевича С.В., який  зачитав  доручення Прем’єр-Міністра України В.Гройсмана (додаток №1) щодо  необхідності  залучення   громадськості до формування та реалізації державної політики з метою підвищення якості державних рішень. Повідомив, що на виконання цього документу Секретаріатом ГР підготовлено Окреме доручення та зауважив, що тема сьогоднішнього засідання – теж виконання даного доручення.

СЛУХАЛИ Лабоженка Д.Б., який відзначив співпрацю з громадськими радами, як єдиний цивілізований дієвий механізм, націлений на результативну, професійну співпрацю. Зауважив, що Міністерство розраховує на фахову допомогу членів Громадської  ради у вирішенні  проблемних  питань для  покращення стану галузі. Д. Лабоженко  також зазначив, що  Проект Державного бюджету на 2017 рік ставить за мету здійснити заплановані реформи в енергетиці. Зокрема, передбачені для Міністерства видатки дозволять розпочати реальну реструктуризацію вугільних шахт. Заступник Міністра   наголосив, що співпраця з  Громадською радою є важливою для Міністерства. Залучення фахівців від громадськості до обговорення проекту Державного бюджету сприяє забезпеченню відкритості бюджетного процесу.

СЛУХАЛИ С.Угрюмову, яка  поінформувала про заплановані бюджетні видатки для Міненерговугілля, а також про 9 напрацьованих Міністерством програм, які планується  реалізувати в межах цих видатків. Держбюджет 2017 року, на  думку представників Міністерства, дозволить  здійснити заплановані заходи з реформування та модернізації в енергетиці. Передбачено достатньо коштів на реструктуризацію підприємств вугільної галузі. На важливість реструктуризації була звернена  особлива увага оскільки затримка впровадження програм реструктуризації призводить до неефективного використання бюджетних коштів.

Також Проект Державного бюджету на 2017 рік передбачає  достатній обсяг коштів для підтримки державних шахт, що дасть можливість вчасно виплачувати заробітну плату шахтарям.

СЛУХАЛИ Татаринова А.А. щодо ситуації у вугільній галузі. Зокрема  він обгрунтував необхідність збільшення фінансування  на собівартість вугілля, запропонував внести до переліку захищених статей  бюджету статтю, яка стосується реструктуризації підприємств вугільної галузі, щоб унеможливити перерозподіл цих коштів  (додаток №2).

СЛУХАЛИ Ніколаєнка В.М., який  запропонував залучати ГР до розгляду проекту бюджету якомога раніше  - на початку бюджетного процесу, на етапі формування цільових програм. «В бюджеті 2017 року немає нічого, що сприяло б розвитку   нафтопереробної галузі.Необхідно передбачити в цільовій програмі "Прикладні наукові та науково - технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням, підготовка наукових кадрів та фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури у сфері паливно-енергетичного комплексу й вугільної промисловості" розробку стратегії розвитку (відродження) нафтопереробної промисловості України» - зазначив він. Зауважив, що на сьогоднішній день внести якісь зміни  в проект Бюджету запізно і майже не реально. Разом з тим  бажано і стратегічно важливо щоб ця  пропозиція була  врахована хоча б при  формуванні Бюджету на  2018 рік.

СЛУХАЛИ Григоровського В.В. з пропозицією взяти до відома інформацію представників Міненерговугілля щодо передбачених в проекті Бюджету обсягах та напрямах використання коштів.

СЛУХАЛИ Ковальчук Ю.Г. запропонував надавати інформацію  для обговорення на засіданнях  ГР не менш ніж за 15 днів і в повному обсязі.

СЛУХАЛИ Григорука І.А., який зауважив, що при обговоренні проекту Бюджету на 2017 працівниками Міністерства було надано тільки зведену таблицю з відображенням загальних сум в динаміці за минулий, поточний та 2017 періоди. Зазначив, що при спробі розглянути розшифровку складових статей проекту Бюджету на 2017, були незрозумілі загальні кінцеві суми в статтях бюджету по галузях.  Відсутність бюджетних паспортів унеможливило детально розглянути обгрунтування виділених коштів передбачених проектом Бюджету на 2017 рік по кожній із програм та галузі в цілому.

У обговоренні взяли участь: Пержинська С.Л., Плачков Г.І., Кужель П.С., Татаринов А.А., Ковальчук Ю.Г., Поташник С.І., Яцкевич С.В., Кушніров  В.А., Ніколаєнко В.М., Григоровський В.В., Григорук І.А.

 

СЛУХАЛИ Яцкевича С.В., який запропонував:

·            всім хто брав участь у обговоренні проекту Державного бюджету України на  2017 рік, сформулювати свої виступи, пропозиції та  зауваження і  надати Секретаріату для включення до протоколу та підготовки рішення засідання до 14.00 год. 10 жовтня.

·            доручити робочій групі у складі Поташника С.І., Татаринова А.А., Яцкевича С.В., Ніколаєнка В.М. опрацювати надану головами комісій інформацію та підготувати рішення засідання.

·          доручити Голові ГР Поташнику С.І. підписати рішення засідання.

Голосували  одноголосно надати доручення Голові ГР Поташнику С.І. підписати рішення засідання.

Ухвалили: Доручити Голові ГР Поташнику С.І. підписати рішення засідання.

 

Рішення

Правління  Громадської Ради при Міненерговугілля за результатами розгляду проекту Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" за участі офіційних представників Міністерства

1.        Інформацію директора Департаменту економіки та фінансів Угрюмової С.С. взяти до відома.

2.        Додатково опрацювати наступні питання:

·            Внести до переліку захищених статей Бюджету «Фінансування реструктуризації підприємств вугільної галузі», що не дасть можливість при переглядах та корегуванні Держбюджету 2017 року перерозподілити ці кошти на інші заходи.

·            Збільшити загальний обсяг фінансування на вирішення проблемних питань вугільної галузі з метою працевлаштування робітників тих об’єктів вугільної галузі, які припинять функціонування.

3.        Першочергово потребує вирішення фінансування таких бюджетних програмам вугільної галузі:

·            КПКВК 1101110 «Державна підтримка вугледобувних підприємств на часткове покриття витрат із собівартості готової товарної вугільної продукції». Передбачено видатки на 2017 рік в обсязі 1000,0млн.грн.

Підпунктом 6.4. пункту 6 «Реформа вугільної галузі» розділу XII «Реформа енергетики та енергонезалежність» Коаліційної угоди, ратифікованої Верховною Радою України VIII скликання передбачено здійснення оптимізація державної підтримки вугільної галузі з метою проведення ефективної реструктуризації галузі (ліквідація та консервація шахт), забезпечення самоокупності видобутку вугілля та скорочення до 2020 року державної підтримки до мінімального обсягу (тільки для цілей водовідливу та захисту навколишнього середовища) шляхом розробки відповідного Закону України.

З урахуванням підвищення на 13,5% базової ціни 1 тонни товарної вугільної продукції, що постачається на енергетику, мінімально необхідний обсяг держпідтримки за розрахунками фахівців складає 2912, 0 млн. гривень.

·            КПКВК 1101530 «Державна підтримка будівництва шахти № 10 Нововолинська». З урахуванням фактичного стану будівництва, існуючого технічного та людського потенціалу підрядних організацій, на продовження будівництва шахти у 2017 році необхідно 450,0 млн. грн.

Передбачення фінансування  - 20,0 млн. грн. дозволить здійснювати лише утримання комплексу у безаварійному режимі.

4.        Розглянути можливість:

·            фінансування об’єктів відкритого видобутку вугілля з метою зменшення вартості вугілля та вартості електроенергії і т.п.

·            Передбачити заходи та фінансування з відродження нафтопереробної галузі з впровадженням сучасних технологій;

·            Передбачити проведення відповідної експертизи та енергоаудиту підприємств Міненерговугілля  та зменшення операційних витрат, передбачити впровадження  сучасних технологій з використанням «скидного» тепла електростанцій;

·            Передбачити в статтях бюджету на 2017р. кошти на установку теплових насосів поряд з атомними електростанціями для використання води "після охолодження" при температурі до 600 для генерації електроенергії;

·            Передбачити на підприємствах міністерства заміну світильників ДРЛ на вітчизняні енергоефективні;

·            Розглянути та вирішити питання боргів за спожиті енергоносії по усіх галузях економіки України, особливо, що стосується  штрафних санкції та пені; 

·            Вирішити питання фінансування проблемних питань атомно-промислового комплексу на напрямках безпеки функціонування АЕС, створення фонду виведення АЕС з робочого циклу, будівництва ЦСВЯП і т.п.

·            Визначитись щодо проблем реконструкції ТЕС з метою збільшення регулюючого діапазону роботи, вирішення екологічних питань, виконання вимог  ENTSO і т.д.

·            Додатково опрацювати питання розвитку газодобувної галузі та газотранспортної системи;

·            Розглянути питання вартості енергоносіїв та розробити систему їх зменшення  для споживачів, особливо пенсіонерів.

5.        Крім того необхідно:

·            Надати повну «розшифровку» складових статей Бюджету на 2017 рік з метою їх повного аналізу для уточнення сьогоденних потреб;

·            Залучати Громадську раду до розгляду питань, пов'язаних з бюджетним процесом, на стадії підготовки відповідних пропозицій до їх направлення на розгляд та погодження до Кабінету Міністрів України, Мінекономрозвитку та Мінфіну;

·            При коригуванні проекту Бюджету на 2017 рік внести до проекту зміни щодо передбачення видатків на розробку проекту третьої редакції Енергетичної стратегії України. Збільшити фінансування розробки Енергетичної Стратегії;

·            Департаменту економіки та фінансів надати Громадській раді інформацію про стан виконання бюджетних програм за попередній  рік та причини їх невиконання;

·            Надавати матеріали проекту Бюджету для розгляду за 2 місяці до його подання до Верховної ради України;

·            Галузевим департаментам та Департаменту стратегії розвитку ПЕК і інвестиційної політики заздалегідь залучати відповідні комісії Громадської ради до роботи над Бюджетом;

·            Надавати інформацію щодо інтеграції законодавства України та відповідних стандартів до законодавства та вимог ЕС.

 

2. Різне

 

СЛУХАЛИ  Поташника С.І. з пропозицією призначити наступне засідання Громадської ради з розгляду питань підготовки до проходження осінньо-зимового періоду (ОЗП)  на 11 листопада п.р.

 

СЛУХАЛИ  Яцкевича С.В., який   запропонував  головам комісій ГР до 14 жовтня п.р. надати  Секретаріату ГР інформацію щодо складу своїх комісій, плани роботи комісій на 4 квартал 2016 року  та пропозиції до плану роботи ГР на 2017 рік.

Ухвалили: головам комісій ГР до 14 жовтня п.р. надати  інформацію про склад комісій, плани роботи комісій на 4 квартал 2016 року  та пропозиції до плану роботи ГР на 2017 рік. 

 

СЛУХАЛИ  Яцкевича С.В., який розповів   про підготовку до професійного свята Дня енергетика та  запропонував заступникам Голови ГР - головам комісій визначитись з  кандидатурами для нагородження, підготувати та надати відповідні документи заздалегідь. Крім того, запропонував на подання звання «Заслуженого енергетика України» надати кандидатуру  Ковальчука Ю.Г. - заступника Голови ГР - голову комісії з питань енергоефективності та поновлюваної енергетики, професора Академії енергетики України. 

УХВАЛИЛИ: надати кандидатуру  Ковальчука Ю.Г. для відзначення державною нагородою «Заслужений енергетик України».

 

 

Голова Громадської ради    
Герой України                                                                                  С.І.Поташник 

 

Керівник Секретаріату                                                                       С.В.Яцкевич

 

Секретар                                                                                              Л.В.Любарець

 

 

Додаток №2

до протоколу №3-2016

 

Пропозиції до проекту Закону України

«Про Державний бюджет України на 2017 рік»

по вугільній галузі

 

Першочергово потребує вирішення фінансування таких бюджетних програмам вугільної галузі:

1.         КПКВК 1101110 «Державна підтримка вугледобувних підприємств на часткове покриття витрат із собівартості готової товарної вугільної продукції». Передбачено видатки на 2017 рік в обсязі 1000,0млн.грн.

Підпунктом 6.4. пункту 6 «Реформа вугільної галузі» розділу XII «Реформа енергетики та енергонезалежність» Коаліційної угоди, ратифікованої Верховною Радою України VIII скликання передбачено здійснення оптимізація державної підтримки вугільної галузі з метою проведення ефективної реструктуризації галузі (ліквідація та консервація шахт), забезпечення самоокупності видобутку вугілля та скорочення до 2020 року державної підтримки до мінімального обсягу (тільки для цілей водовідливу та захисту навколишнього середовища) шляхом розробки відповідного Закону України.

З урахуванням підвищення на 13,5% базової ціни 1 тонни товарної вугільної продукції, що постачається на енергетику, мінімально необхідний обсяг держпідтримки за розрахунками фахівців складає 2912, 0 млн. гривень.

 

2.         КПКВК 1101530 «Державна підтримка будівництва шахти № 10 Нововолинська».

З урахуванням фактичного стану будівництва, існуючого технічного та людського потенціалу підрядних організацій, на продовження будівництва шахти у 2017 році необхідно 450,0 млн. грн.

Передбачення фінансування  - 20,0 млн. грн. дозволить здійснювати лише утримання комплексу у безаварійному режимі.

 

 

 

Перший заступник Голови ГР- голова комісії

з питань вугільно- торф’яного комплексу -                                     А.Татаринов

 

 

версія для друку