МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА
ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

Протокол № 2 - 2016 засідання Громадської ради при Міністерстві енергетики та вугільної промисловості України

30.09.2016 | 09:27

 

 

ПРОТОКОЛ № 2 - 2016

засідання Громадської ради при Міністерстві енергетики та вугільної промисловості України

 

22 вересня  2016 року

м. Київ, вул. Хрещатик,34

 

ПРИСУТНІ: Члени Громадської ради при Міненерговугілля  (додаток №1)

                 

ЗАПРОШЕНІ:

Шевцова Т.Ю. - головний спеціаліст відділу взаємодії із засобами масової інформації

Сумський Д.М. - член Експертної комісії, Голова Правління Проектно-дослідницького інституту «Енергоінжпроект»

Томаш З.П.  - заступник Голови Правління ГО «Всеукраїнська Рада ветеранів праці енергетики»

 

Питання для обговорення

 

«Вирішення організаційних питань та обговорення  плану  роботи  ГР

на IV квартал 2016 року»

 

Голова ГР при Міненерговугілля С.І.Поташник привітав присутніх з початком роботи нового складу ГР, проінформував про наявність кворуму, оголосив питання порядку денного та відкрив засідання.

С.І.Поташник зачитав Наказ Міністерства від  22.08.2016 №534  про Громадську раду та озвучив затверджений склад Громадської ради.

 

СЛУХАЛИ С.І.Поташника, який, аналізуючи досвід роботи попереднього складу Громадської ради, запропонував  обрати  на посаду першого заступника Голови ГР при Міненерговугілля Татаринова А.А.

 

Інших кандидатур не пропонувалось.

 

Голосували щодо обрання першим заступником Голови Громадської ради при Міністерстві енергетики та вугільної промисловості України

Татаринова А.А.

 «за» -28; «проти» -0; «утримався»-0.

Ухвалили: обрати першим заступником Голови Громадської ради при Міністерстві енергетики та вугільної промисловості України Татаринова А.А.

 

СЛУХАЛИ Татаринова А.А., який  запропонував залишити у  структурі ГР  чотири галузеві комісії за основними напрямками  діяльності Міністерства, а саме: 

з   питань електроенергетичного комплексу,

з  питань ядерно-промислового комплексу,

з  питань нафтогазового комплексу,

з  питань вугільно- торфяного комплексу. 

Необхідна комісія з  питань науково-технічного розвитку ПЕК, а також є потреба у створенні нової комісії  з питань енергоефективності, зазначив він.

Та зауважив, що  Секретаріат та Експертна комісія теж мають бути у структурі  ГР.

Голова Громадської ради  С.І. Поташник запропонував ввести   в структуру  ГР комісію з питань європейської інтеграції.

Бойчун О.В. вніс пропозицію змінити назву комісії з питань європейської інтеграції  на – «Комісія з питань міжнародного співробітництва та євроінтеграції».

 

У обговоренні взяли участь: Григоровський В.В., Бойчун О.В., Ковальчук Ю.Г., Буцьо З.Ю. Татаринов А.А., Поташник С.І., Шевченко О.О., Нагаєвський Д.І., Яцкевич С.В.,Куцан Ю.Г.

Голосували щодо кількості комісій та їх назв:

1.        з   питань електроенергетичного комплексу,

2.        з  питань ядерно-промислового комплексу,

3.          з  питань нафтогазового комплексу,

4.          з  питань вугільно- торфяного комплексу 

5.          з  питань науково-технічного розвитку ПЕК

6.          з питань міжнародного співробітництва

7.          з питань енергоефективност та поновлюваної енергетики.

 

«за» -28; «проти» -0; «утримався»-0.

Ухвалили: кількість комісій та їх назви одноголосно (додаток №2).

 

СЛУХАЛИ Татаринова А.А., який нагадав, що  відповідно до Положення про ГР голови комісій є  заступниками Голови Громадської ради і за посадами входять до складу Правління ГР. Також Татаринов А.А. запропонував ввести до складу Правління ГР голову Секретаріату та голову Експертної комісії. Зауважив, що для цього необхідно внести зміни до Регламенту .

 

Обрання голів комісій, голови Експертної групи, керівника Секретаріату ГР.

СЛУХАЛИ Голову ГР при Міненерговугілля С.І.Поташника, який запропонував Головою комісії з   питань електроенергетичного комплексу обрати  Григоровського  Віталія Володимировича.

 

Інших кандидатур не пропонувалось.

Голосували щодо обрання Головою комісії з   питань електроенергетичного комплексу  Григоровського Віталія Володимировича

«за» -28; «проти» -0; «утримався»-0.

 

Ухвалили: обрати Головою комісії з   питань електроенергетичного комплексу  Григоровського  Віталія Володимировича. 

 

СЛУХАЛИ С.І.Поташника, який запропонував Головою комісії з  питань ядерно-промислового комплексу обрати Коровкіна Володимира Олександровича

 

Інших кандидатур не пропонувалось.

 

Голосували щодо обрання Головою комісії з  питань ядерно-промислового комплексу Коровкіна Володимира Олександровича

«за» -28; «проти» -0; «утримався»-0.

 

Ухвалили: обрати Головою комісії з  питань ядерно-промислового комплексу Коровкіна Володимира Олександровича

 

СЛУХАЛИ С.І.Поташника, який запропонував Головою комісії з  питань нафтогазового комплексу обрати Ніколаєнка Валерія Миколайовича

 

Член Громадської ради Бакулін Олег Юрійович запропонував свою кандидатуру  на посаду Голови комісії з  питань нафтогазового комплексу.

 

Голосували щодо обрання Головою комісії з  питань нафтогазового комплексу   Ніколаєнка Валерія Миколайович

 «за» -25; «проти» -2; «утримався»-1.

 

Ухвалили: обрати Головою комісії з  питань нафтогазового комплексу Ніколаєнка Валерія Миколайович

 

СЛУХАЛИ С.І.Поташника, який запропонував Головою комісії з  питань вугільно- торфяного комплексу обрати Татаринова Анатолія Арефійовича

 

Інших кандидатур не пропонувалось.

 

Голосували щодо обрання Головою комісії з  питань вугільно- торфяного комплексу Татаринова Анатолія Арефійовича

 «за» -28; «проти» -0; «утримався»-0.

 

Ухвалили: обрати Головою комісії з  питань вугільно- торфяного комплексу Татаринова Анатолія Арефійовича

 

СЛУХАЛИ С.І.Поташника, який запропонував Головою комісії з  питань науково-технічного розвитку ПЕК обрати Куцана Юлія Григоровича

 

Інших кандидатур не пропонувалось.

 

Голосували щодо обрання Головою комісії з  питань науково-технічного розвитку ПЕК Куцана Юлія Григоровича

 

. «за» -28; «проти» -0; «утримався»-0.

 

Ухвалили: обрати Головою комісії з  питань науково-технічного розвитку ПЕК Куцана Юлія Григоровича

 

СЛУХАЛИ С.І.Поташника, який запропонував Головою комісії з  питань енергоефективності та поновлюваної енергетики обрати Ковальчука Юрія Георгійовича

 

Інших кандидатур не пропонувалось.

 

Голосували щодо обрання Головою комісії з питань енергоефективності та поновлюваної енергетики Ковальчука Юрія Георгійовича

 

«за» -28; «проти» -0; «утримався»-0.

 

Ухвалили: обрати Головою комісії з  питань енергоефективності та поновлюваної енергетики Ковальчука Юрія Георгійовича

 

СЛУХАЛИ С.І.Поташника, який запропонував Головою комісії з  питань міжнародного співробітництва обрати Шевченка Олега Олександровича

 

Інших кандидатур не пропонувалось.

 

Голосували щодо обрання Головою комісії з питань міжнародного співробітництва Шевченка Олега Олександровича

 «за» -28; «проти» -0; «утримався»-0.

 

Ухвалили: обрати Головою комісії з  питань міжнародного співробітництва Шевченка  Олега Олександровича

 

СЛУХАЛИ Татаринова А.А. який запропонував обрати керівником Експертної  групи ГР Склярова Віталія Федоровича.

Інших кандидатур не пропонувалось.

Нагаєвський Д.І. зауважив, що Скляров В.Ф. не є членом  ГР, тому може брати участь у засіданнях ГР та Правління ГР тільки з дорадчим голосом.

Голосували щодо обрання керівником Експертної  групи з  дорадчим голосом  Склярова Віталія Федоровича.

. «за» -28; «проти» -0; «утримався»-0.

 

Ухвалили: обрати керівником Експертної  групи з  дорадчим голосом  Склярова Віталія Федоровича.

 СЛУХАЛИ Татаринова А.А. який запропонував обрати керівником Секретаріату ГР  Яцкевича Станіслава Володимировича

Інших кандидатур не пропонувалось.

Голосували щодо обрання керівником Секретаріату ГР Яцкевича Станіслава Володимировича

 «за» -28; «проти» -0; «утримався»-0.

Ухвалили: обрати керівником Секретаріату  Яцкевича Станіслава Володимировича

 

Про Правління ГР

СЛУХАЛИ Голову ГР при Міненерговугілля С.І.Поташника, який довів обраний склад Правління ГР:

 

Перший заступник Голови ГР - голова комісії ГР з  питань вугільно- торфяного комплексу  - Татаринов Анатолій Арефійович

 

Заступники Голови ГР  - голови комісій ГР

·                     з   питань електроенергетичного комплексу- Григоровський Віталій Володимирович 

·                     з питань ядерно-промислового комплексу - Коровкін Володимир Олександрович

·                     з  питань науково-технічного розвитку ПЕК - Куцан Юлій Григорович

·                     з  питань нафтогазового комплексу- Ніколаєнко Валерій Миколайович

·                     з  питань міжнародного співробітництва Шевченко  Олег Олександрович

·                     з питань енергоефективності – Ковальчук Юрій Георгійович

·                     керівник Експертної  групи – Скляров Віталій Федорович з  правом дорадчого голосому 

·                     керівник Секретаріату – Яцкевич Станіслав Володимирович

 

Про план роботи Громадської ради на  IV квартал 2016 р. та 2017рік.

СЛУХАЛИ Татаринова А.А., який  запропонував членам ГР визначитись та повідомити головам комісій про своє бажання брати участь у тій чи іншій комісії. До наступного засідання ГР сформувати склад комісій,  вибрати заступників, підготувати проекти планів роботи комісій до кінця поточного року  для включення  в план роботи ГР на IV квартал 2016 року та на 2017 рік. Крім того Татаринов А.А. запропонував відредагувати Положення про ГР у відповідності до змін внесених у Постанову №996 та Регламент ГР.

Бакулін О.Ю. висловив бажання відредагувати Положення про ГР та Регламент ГР.

 

Яцкевич С.В. запропонував головам комісій розглянути (використати)план роботи ГР попереднього складу, внести свої пропозиції. Нагадав присутнім, що невдовзі потрібно буде звітувати про роботу виконану у IV кварталі 2016 року.

Пропозиції до звіту надати не пізніше 01.12.2016 року.

Запропонував головам комісій підготувати пропозиції та надати проекти планів  роботи комісій на 2017 рік до 15.12.2016 року.

 

Татаринов А.А. акцентував увагу голів комісій на необхідність відповідального підходу до заходів, які  проводитимуться. Зокрема -  організацію, попередню  підготовку, проведення заходу, підготовку рішення.

 

Григоровський В.В. запропонував встановити термін формування комісій та надання планів роботи комісій.

 

С.І.Поташник запропонував надати плани комісій до наступного засідання ГР.

 

Ухвалили: термін формування комісій – до 01.10.2016року

термін падання планів роботи комісій - до наступного засідання ГР.

 

Різне.

С.І.Поташник запропонував провести наступне засідання у першій половині жовтня п.р після засідання колегії з питань підготовки підприємств ПЕК до осінньо-зимового періоду (ОЗП), яке заплановане на 6 жовтня п.р. Голова ГР звернувся до присутніх з проханням підготувати пропозиції та запитання до фахівців Міністерства з цього питання.

Бойчун О.В. повідомив, що за ініціативи ряду громадських рад, планується поновити проведення засідань Ради голів громадських рад при органах виконавчої влади. Засідання передбачене  у Кабінеті Міністрів України 30.09.2016. Запропонував підтримати цю ініціативу, звернутись до Секретаріату Кабміну  та теж взяти участь у засіданні.

 

Дупак О.С. запропонував до початку проведення засідання ГР з питань ОЗП обговорити звіт з цього питання Міністра енергетики та вугільної промисловості України Насалика І.С. на засіданні Кабміну.

Сапєгін С.В. подякував попередньому складу ГР за довіру в співпраці з НТЦ «Псіхея», видавника  журналу «Нефтяное обозрение Терминал». Звернувся з    пропозицією поновити  НТЦ «Псіхея» статус офіційного органу з надання інформаційно-аналітичної підтримки новому складу ГР.

 

Голосували щодо поновлення  НТЦ «Псіхея» статусу офіційного органу з надання інформаційно-аналітичної підтримки новому ГР.

 «за» -28; «проти» -0; «утримався»-0.

 

Ухвалили:  залучати фахівців  НТЦ «Псіхея» для надання інформаційно-аналітичної, організаційної та ін. підтримки за необхідності.

 

 

Голова Громадської ради    

Герой України                                                             С.І.Поташник 

 

Керівник Секретаріату                                     С.В.Яцкевич

 

Секретар                                                          Л.В.Любарець

 

 

 

версія для друку