МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

Оголошення для виявлення кандидатури організатора аукціону з продажу майна Державного відкритого акціонерного товариства "Луганськвуглересурси"

21.07.2016 | 09:41

 

 

Інформація про боржника:

 

 

Найменування: Державне відкрите акціонерне товариство «Луганськвуглересурси» (ДВАТ «Луганськвуглересурси»).

Місцезнаходження: 02088, м. Київ, вул. Дяченко, буд.20-В, кВ. 35.

Профіль діяльності підприємства: діяльність в галузі реалізації вугільної продукції на внутрішньому та зовнішньому ринках; посередницькі консалтингові та науково-технічні послуги. Основні види діяльності за КВЕД 51.51.0 ОПТОВА ТОРГІВЛЯ ПАЛИВОМ (основний); 51.7 ІНШІ ВИДИ ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ. З 2008 року підприємство не веде діяльності.

 

Орган управління: Міністерство енергетики та вугільної промисловості України.

Постановою господарського суду Луганської області від 15.05.2008 року по справі № 12/68 б Державне відкрите акціонерне товариство «Луганськвуглересурси» ідентифікаційний код 24180449, м. Луганськ, вул. Леніна, буд.38, визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру.

Ухвалою господарського суду Луганської області від 12.08.2008 року по справі № 12/68 б ліквідатором банкрута призначено арбітражного керуючого Бугулян О.А. (Ліцензія серія АБ № 271707 від 21.02.2006 р., Ліцензія серія АГ № 594774  від 21.02.2011 р., Свідоцтво про право здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) № 1090, видане Міністерством юстиції України 17.06.2013 року).

 

Характеристика майна, продаж якого буде здійснюватись на аукціоні:

Дебіторська заборгованість ДВАТ «Луганськвуглересурси», яка виникла протягом 1997 -2011 років. Накази господарських судів передано на виконання до відділів державної виконавчої служби.

Більш детально з переліком дебіторів та підставами виникнення заборгованості можливо ознайомитись за телефонами: (095) 687 99 12 ; (050) 475 16 54 або надіславши запит на електронну адресу: elenabugulyan@yandex.ua

 

Вимоги до організатора аукціону:

-                      мати право на проведення торгів;

-                      мати досвід проведення аукціонів не менше трьох років;

-                      запропонована сума винагороди є найменшою.

 

Організатором аукціону не може бути заінтересована особа стосовно боржника, кредиторів та замовника аукціону.

 

Претенденти подають замовнику аукціону наступні документи:

 

- заяву, у якій зазначаються повне найменування/прізвище, ім’я та по батькові; код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків (або відомості про серію та номер паспорта - для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті); організаційно-правова форма; місцезнаходження юридичної особи/місце проживання; номер телефону та інші засоби зв'язку; прізвище, ім'я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків (або відомості про серію та номер паспорта – для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) особи, яка уповноважена представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами і має право вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори, а також пропозиції щодо суми винагороди за проведення аукціону;

 - засвідчені в установленому порядку копії установчих документів (за наявності), відповідно до яких заявник має право проводити аукціони;

- довідку, підписану заявником (керівником заявника), що містить перелік проведених заявником аукціонів, для підтвердження його досвіду з організації аукціонів.

 

Кінцевий термін прийняття від кандидатур заяв та документів, що підтверджують їх відповідність встановленим вимогам: 10 (десять) днів з дня розміщення оголошення на офіційному веб-сайті Міненерговугілля України.

 

 Поштова адреса, за якою подається заява та відповідні документи:

04073, м. Київ, а/с 49. Арбітражний керуючий Бугулян Олена Анатоліївна

 

 Контактні телефони для довідок: тел. (095) 687 99 12 ; (050) 475 16 54.

Електронна адреса: elenabugulyan@yandex.ua

 

 Замовник аукціону: Ліквідатор ДВАТ «Луганськвуглересурси» Бугулян Олена Анатоліївна.

 

 

 

версія для друку