МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА
ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

Екологічний стан в зоні спостереження ВП ЗАЕС за червень 2016 року

12.07.2016 | 11:30

 

 

У червні 2016 року еколого-хімічною лабораторією служби охорони навколишнього середовища ВП ЗАЕС виконано 330 хімічних аналізу проб води ставка-охолоджувача та Каховського водосховища в контрольних точках відбору проб.

Точки відбору проб:

- точка №1 - вода ставка-охолоджувача в районі розташування шандори;

- точка №3 - вода Каховського водосховища 500 м нижче за течією на виході з фарватеру;

- точка №4 - вода Каховського водосховища 500 м вище за течією на виході з фарватеру;

- точка №7 - вода скидного каналу Запорізької ТЕС - підживлення ставка-охолоджувача;

- точка №19 - вода Каховського водосховища вище за течією від розташування енергокомплексу ЗАЕС-ЗаТЕС в районі ЛЕП.

 

Гідрохімічні показники якості води в контрольованих точках

 

№ з/п

Контрольований

показник

Од. фіз. вел.

Затверджена до скиду концентрація

Точка відбору

№1

№3

№4

№7

№19

1

Температура

°C

не >3 °C к.ф.

30,7

26,0

25,5

27,5

23,3

2

рН

од. рН

6,5-8,5

8,5

8,4

8,4

8,4

8,4

3

Жорсткість заг.

мгекв/дм3

___

4,4

4,1

4,1

4,3

4,2

4

Жорсткість карб.

мгекв/дм3

___

3,3

3,2

3,2

3,3

3,2

5

Лужність заг.

мгекв/дм3

___

3,3

3,2

3,2

3,3

3,2

6

Розчинений кисень

мг/дм3

не <6,0

6,7

7,0

7,0

6,9

7,1

7

БПК5

мгО2/дм3

2,6800

2,68

2,71

2,72

2,72

2,72

8

ХПК

мгО2/дм3

24,7000

24,6

25,9

25,6

26,0

25,4

9

АПАВ

мг/дм3

0,0360

0,036

0,034

0,034

0,036

0,035

10

Прозорість

см

___

>31

>31

>31

>31

>31

11

Натрій

мг/дм3

25,4000

24,8

24,3

24,3

24,8

24,4

12

Калій

мг/дм3

5,2000

4,7

4,7

4,6

4,7

4,5

13

Кальцій

мг/дм3

56,1000

56,1

52,1

50,1

54,2

50,1

14

Магній

мг/дм3

20,0000

18,86

18,24

19,46

18,82

20,06

15

Залізо заг.

мг/дм3

0,1800

0,18

0,18

0,17

0,19

0,18

16

Мідь

мг/дм3

0,0100

0,01

0,0067

0,0067

0,0082

0,007

17

Марганець

мг/дм3

0,0190

0,018

0,018

0,018

0,02

0,018

18

Цинк

мг/дм3

0,0440

0,044

0,044

0,044

0,045

0,044

19

Кобальт

мг/дм3

___

<0,0025

<0,0025

<0,0025

<0,0025

<0,0025

20

Нікель

мг/дм3

0,0097

0,0095

0,0058

0,006

0,007

0,0058

21

Кадмій

мг/дм3

___

<0,0002

<0,0002

<0,0002

<0,0002

<0,0002

22

Свинець

мг/дм3

0,002

<0,002

<0,002

<0,002

<0,002

<0,002

23

Фториди

мг/дм3

___

0,31

0,29

0,29

0,31

0,29

24

Нітрити

мг/дм3

0,032

<0,03

<0,03

<0,03

<0,03

<0,03

25

Нітрати

мг/дм3

2,13

1,2

1,1

1,1

1,4

1,5

26

Азот амонійний

мг/дм3

0,300

0,3

0,28

0,29

0,3

0,29

27

Хлориди

мг/дм3

34,40

33,9

32,2

32,3

33,1

33,5

28

Сульфати

мг/дм3

61,000

60,9

54,8

54,7

56,6

55,3

29

Фосфати

мг/дм3

0,31

0,29

0,28

0,28

0,3

0,29

30

Нафтопродукти

мг/дм3

0,022

0,021

0,021

0,021

0,022

0,02

31

Завислі речовини

мг/дм3

3,88

<5,0

<5,0

<5,0

<5,0

<5,0

32

Сухий залишок

мг/дм3

403,000

402

383

383

396

386

33

Морфолін

мг/дм3

0,125

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

0,32

 

За результатами екологічного моніторингу можна зробити наступні висновки:

 

1. Екологічний стан водних об'єктів у зоні розташування ВП ЗАЕС відповідає сезонним показникам.

2. Продувка ставка-охолоджувача здійснюється відповідно до вимог природоохоронного законодавства.

3. Перевищень хімічних показників у воді ставка-охолоджувача вище затверджених до скидання концентрацій і в Каховському водосховищі вище розрахункової очікуваної концентрації в контрольному створі не виявлено.

4. Безперервна продувка ставка-охолоджувача забезпечує стабільний хімічний склад води ставка-охолоджувача ВП ЗАЕС і при скиданні в Каховське водосховище задовольняє вимогам якості води, що висуваються до води водойм рибогосподарського призначення.

5. Хімічний контроль води ставка-охолоджувача та Каховського водосховища дозволив встановити, що в червні 2016 року скидання продувних вод в Каховське водосховище не чинило негативного впливу на зміну хімічного складу і якість води прилеглої акваторії Каховського водосховища.

 

 

 

Довідка: Радіаційний фон в районі розташування Запорізької атомної електростанції відповідає природним значенням і на 11 липня становить 8 - 12 мкР/год. Надходження радіоактивних речовин у навколишнє середовище не перевищує встановлених допустимих значень.

Запорізька АЕС - найбільший енергетичний об'єкт в Україні та Європі з встановленою потужністю 6000 МВт. На ЗАЕС експлуатуються 6 енергоблоків потужністю 1 млн. кВт кожен. Перший енергоблок був введений в експлуатацію в 1984 році, другий - в 1985 р., третій - в 1986 р., четвертий - в 1987 р., п'ятий - в 1989 р., шостий - у 1995 році. Починаючи з 1984 року, внесок Запорізької АЕС в енергетику країни зріс з 2 до 22%.

 

версія для друку