МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА
ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ УКРАЇНИ

Наказ Міненерговугілля України № 416 від 30.06.2016р.

01.07.2016 | 13:45

 

 

МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА

ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

 

30.06.2016                                        м. Київ                                               416

 

Про результати засідання

Колегії Міненерговугілля

України від 09.06.2016

 

 

За результатами засідання колегії Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 09.06.2016 (протокол №1)

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Узяти до безумовного виконання рішення колегії Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 09.06.2016 з питань:

«Про стан справ у вугільній промисловості»;

«Про стан промислової безпеки та охорони праці на підприємствах вугільної промисловості»;

«Про нагородження».

 

2.  Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Міністр                                               І. Насалик

 

 

РІШЕННЯ КОЛЕГІЇ

 

Міністерства енергетики та вугільної промисловості України

 

09.06.2016                                            № 1                                                   м. Київ

 

«Про стан справ у вугільній промисловості»

 

«Про стан промислової безпеки та охорони праці на підприємствах вугільної промисловості»

 

Розглянувши показники роботи галузі за 5 місяців 2016 року та заслухавши звіти керівників державних вугледобувних підприємств щодо виконання виробничих програм у поточному році, Колегія відмічає існування ряду негативних тенденцій, які призводять до зниження ефективності діяльності підприємств вугільної галузі.

Невиконання завдання із видобутку вугілля стало хронічним на більшості шахт, підприємствами, які підпорядковані Міненерговугілля при встановленому плановому завданні з видобутку вугілля 2 894,8 тис. тонн фактично видобуто 2 575,6 тис. тонн,  що становить 89,0 % завдання і на 1,7 % менше показника аналогічного періоду минулого року.

Також відбувається постійне падіння обсягів проведення розкриваючих та підготовчих виробок, не виконуються програми введення нових лав. Так, при плані 19,2 км фактично проведено 15,5 км розкривних і підготовчих гірничих виробок, що становить 80,8% завдання і становить 92,7% показника відповідного періоду минулого року.

В галузі втрачено контроль за використанням наявних виробничих потужностей, станом реалізації вугільної та використанням коштів, отриманих в результаті господарської діяльності підприємств галузі.

Відсутня системна робота по зменшенню витрат на виробництво продукції, що призвело до зростання збитків підприємств, підпорядкованих Міненерговугілля. У результаті від виробництва товарної вугільної продукції у поточному році вугледобувними підприємствами отримано 1,5 млрд. грн. збитків.

Виявлено серйозні прорахунки у напрацюванні практичних заходів по реструктуризації галузі, що проявилося у затягуванні робіт із ліквідації вугледобувних підприємств.

З метою запобігання розвитку негативних явищ, дія яких може призвести до виникнення деструктивних змін у вугільній галузі, наслідком яких цілком ймовірним постає подальше падіння вуглевидобутку, що вкрай негативно відіб'ється на стані забезпечення потреб країни в енергоносіях,

 

 

КОЛЕГІЯ ВИРІШИЛА:

 

1. Взяти до відома звіти керівників державних підприємств «Шахтоуправління «Південнодонбаське №1» (Грачов Є.І.), «Шахта «Південнодонбаська №3 ім. М.С. Сургая» (Одинцов Д.О.), «Красноармійськвугілля» (Станіславюк Ю.Г.), «Лисичанськвугілля» (Перепелиця Б.О.), «Первомайськвугілля» (Фролов А.О.), «Львіввугілля» (Дяченко А.П.), «Укрвуглеякість» (Вільчинський В.О.) про результати роботи підприємств вугільної галузі у 2016 році.

 

2. Заступнику Міністра енергетики та вугільної промисловості Светеліку О.Д., заступнику Міністра енергетики та вугільної промисловості – керівнику апарату Лабоженку Д.Б., департаменту вугільно-промислового комплексу (Корзуну А.В.), департаменту економіки та фінансів (Угрюмовій С.С.), управлінню охорони праці, промислової безпеки, фізичного та цивільного захисту (Усачову О.М.), департаменту внутрішнього аудиту (Дубенко Н.В.) відповідно до розподілу функціональних обов’язків, всебічно проаналізувати результати роботи галузі у 2016 році, виявити причини, що стримують розвиток позитивних тенденцій, намітити шляхи їх усунення, дати принципову оцінку фактам бездіяльності окремих посадових осіб, за результатами вжити дієвих заходів щодо усунення недоліків та, при необхідності, надати відповідні пропозиції Міністру.

                                               термін –  до 01.07.2016

3. Заступнику Міністра енергетики та вугільної промисловості Светеліку О.Д., департаменту вугільно-промислового комплексу (Корзуну А.В.):

підготувати пропозиції щодо складу Робочої групи з підготовки основних техніко-економічних показників проекту Державної цільової економічної програми реформування та розвитку вугільної промисловості на період до 2020 року з включенням до її складу фахівців вугільної галузі, галузевих профспілок, місцевих органів виконавчої влади, проектних та наукових інститутів;

підготувати  необхідні матеріали щодо обгрунтування необхідності та отримання додаткових обсягів фінансування за бюджетною програмою державної підтримки вугледобувних підприємств на часткове покриття витрат із собівартості готової товарної вугільної продукції в обсязі 1 млрд. грн., як це передбачено проектом Закону України № 4744 від 01.06.2016 р. народного депутата України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік».

                                               термін –  до 01.08.2016

4. Заступнику Міністра енергетики та вугільної промисловості Светеліку О.Д., департаменту вугільно-промислового комплексу (Корзуну А.В.), департаменту економіки та фінансів (Угрюмовій С.С.) запровадити системний моніторинг за станом виплати заробітної плати працівникам вугільних підприємств, погашення заборгованості з неї, ефективним та цільовим використанням бюджетних та власних коштів, а також реалізацією вугільної продукції та придбанням обладнання, матеріалів і послуг за власні кошти та цінами на них.

                                               термін – постійно

5. Заступнику Міністра енергетики та вугільної промисловості Светеліку О.Д., ДП «Регіональні електричні мережі» (Котляренку В.Г.), ДП «Держвуглепостач» (Плюнгіну А.В.), департаменту вугільно-промислового комплексу (Корзуну А.В.), департаменту електроенергетичного комплексу (Буславець О.А.) разом з керівниками вугледобувних підприємств терміново опрацювати питання щодо пошуку шляхів розв’язання проблем не платежів за електроенергію, погашення заборгованості за неї, та підготувати відповідні пропозиції.

6. Заступнику Міністра енергетики та вугільної промисловості Светеліку О.Д., заступнику Міністра енергетики та вугільної промисловості – керівнику апарату Лабоженку Д.Б., департаменту вугільно-промислового комплексу (Корзуну А.В.) запровадити жорсткий контроль та попередити керівників підприємств вугільної промисловості про їх персональну відповідальність за виконання законодавчих і нормативних актів, а також розпорядчих документів Міністерства про їх персональну відповідальність за дотримання  вимог фінансової дисципліни.

                                               термін – постійно

7. Управлінню охорони праці, промислової безпеки, фізичного та цивільного захисту (Усачову О.М.), департаменту вугільно-промислового комплексу (Корзуну А.В.)  детально проаналізувати стан охорони праці та промислової безпеки на підприємствах вугільної промисловості, розробити конкретні заходи щодо їх поліпшення, а також  підготувати матеріали для розгляду цих питань на відповідній розширеній нараді за участю галузевих профспілок та органів державного нагляду у цій сфері.

Забезпечити контроль за виконанням вугледобувними підприємствами вимог пункту 10.26 галузевої угоди між Міністерством вугільної промисловості, іншими державними органами, власниками (об’єднаннями власників), що діють у вугільної галузі, і всеукраїнськими профспілками вугільної галузі від 03.07.2001 (реєстраційний номер у Міністерстві праці та соціальної політики України   № 71 від 07.08.2001) у частині спрямування не менше 3 % коштів, отриманих від реалізації вугільної продукції, на придбання засобів індивідуального та колективного захисту шахтарів.

                                               термін – постійно

8. Департаменту корпоративних та майнових відносин (Кальніченко В.А.), департаменту вугільно-промислового комплексу (Корзуну А.В.) з метою оптимізації структури підприємств вугільної галузі, посилення комплексного контролю якості вугілля та продуктів його збагачення, вжити необхідних заходів щодо передачі з балансу ДП «Укрвуглеякість» на баланс ДП «Держвуглепостач» обладнання хімічної лабораторії «Південнодонбасська» Випробувального центру ДП «Вуглеякість», а також інше майно, що стосується проведення випробувань вугільної продукції, а також опрацювати питання та при необхідності  надати пропозиції щодо реорганізації ДП «Укрвуглеякість» шляхом його приєднання до ДП «Держвуглепостач».

                                               термін –  до 01.07.2016

9. Департаменту вугільно-промислового комплексу (Корзуну А.В.) провести інвентаризацію проектів ліквідації вугільних підприємств та переглянути технічні рішення зазначених проектів, приділивши увагу здешевленню їх вартості.

                                               термін –  до 01.08.2016

10. Керівникам державних вугільних підприємств та самостійних шахт:

10.1. Терміново заслухати звіти керівників шахт, на яких не виконано встановлені обсяги вуглевидобутку. За результатами звітів рекомендувати розглянути питання щодо притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у незадовільній організації робіт з видобутку та відвантаження  вугілля, проведення гірничих виробок та у разі необхідності вжити відповідних заходів.

                                               термін –  до 01.07.2016

10.2. Розробити організаційно-технічні заходи щодо надолуження відставання від програми проведення розкривних і підготовчих виробок з ефективним використанням технічного та людського потенціалів. Забезпечити безумовне виконання сумісних графіків підготовки та відпрацювання лав, виключивши розрив в термінах відпрацювання та введення в експлуатацію нових очисних вибоїв.

термін –  до 01.07.2016

10.3. Розглянути результати фінансово-господарської діяльності підприємств в період з 01.01.2016 по 01.06.2016 та вжити заходів щодо оптимізації чисельності, особливо працівників поверхні та упорядкування фонду оплати праці.

                                               термін – 01.07.2016

10.4. Посилити контроль за використанням фінансових, матеріальних і трудових ресурсів на підвідомчих підприємствах, взяти під особистий контроль витрати невиробничого характеру.

                                               термін – постійно

10.5. Забезпечити на підприємствах проведення позапланової інвентаризації основних фондів, з метою визначення можливості максимального залучення гірничошахтного обладнання для укомплектування очисних, прохідницьких вибоїв та технологічних комплексів шахт.

                                               термін – постійно

10.6. Проаналізувати режим роботи найбільш енергоємного обладнання і визначити шляхи зниження енерговитрат на ньому. Розробити по кожному підприємству програму енергозбереження та щомісячно звітувати про її виконання.

                                               термін –  до 01.07.2016

10.7. Надавати пріоритету діяльності з забезпечення конституційного права громадян на належні безпечні та здорові умови праці; запобігання травматизму, професійній захворюваності й аварійності; зміцнення дисципліни, організованості та підвищення відповідальності за роботу.

                                               термін – постійно

10.8. Забезпечити належний рівень протиаварійного захисту шахт і окремих об'єктів, з метою запобігання можливим аваріям та гарантування своєчасного отримання інформації про передаварійні стани й ознаки аварій, застосування всіх засобів ліквідації або локалізації аварії (у разі виникнення).

                                               термін – постійно

10.9. Забезпечити своєчасність та повноту отримання працівниками сучасних засобів індивідуального та колективного захисту, запровадивши систему щоквартального звітування державних підприємств про стан і перебіг виконання.

                                               термін – постійно

10.10. Вжити заходів, за погодженням з профспілками, щодо виконання вимог пункту 14.1.4. Галузевої угоди у частині спрямування грошових коштів профспілковим органам на культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу на умовах, визначених колективними договорами.

                                               термін – постійно

10.11. Контроль за виконанням рішення колегії залишаю за собою.

 

 

Голова колегії                                                                                             І. Насалик

 

 

 

РІШЕННЯ КОЛЕГІЇ

Міністерства енергетики та вугільної промисловості України

 

09.06.2016

№ 1.1

м. Київ

 

«Про нагородження»

За високий професіоналізм, значні трудові досягнення, вагомий особистий внесок у розвиток паливно-енергетичного комплексу України

 

КОЛЕГІЯ ВИРІШИЛА:

 

1. Порушити клопотання перед Верховною Радою України про нагородження

Грамотою Верховної Ради України

 

ВОРОБЕЙ

Ларису Василівну

-

начальника сектора підготовки проектної документації проектно-кошторисної служби Управління капітального будівництва Державного підприємства «Національна енергетична компанія «Укренерго»

ТОПОНАРОВА

Юрія Миколайовича

-

заступника головного інженера відокремленого підрозділу «Центральна енергетична система» Державного підприємства «Національна енергетична компанія «Укренерго»

ТАГЛІНА

Єгора Федоровича

-

майстра виробничої дільниці 1 групи Сарненської лінійної дільниці служби магістральних ліній  відокремленого підрозділу «Рівненські магістральні електричні мережі» Державного підприємства «Національна енергетична компанія «Укренерго»

ГАРЯЧОГО

Ігоря Дмитровича

-

електрослюсаря підземного відокремленого підрозділу «Шахта «Степова» Державного підприємства «Львіввугілля»

ГРИШИНА

Олександра Володимировича

-

механіка підземного дільниці конвеєрного транспорту №7 Публічного акціонерного товариства «Шахтоуправління «Покровське»

ГУСАРА

Михайла Васильовича

-

електрослюсаря підземного відокремленого підрозділу «Шахта «Росія» Державного підприємства «Селидіввугілля»

ЗАДОЛИННОГО

Юрія Григоровича

-

начальника дільниці з монтажу і демонтажу гірничого обладнання та ремонтно-відновлювальних робіт відокремленого підрозділу «Шахта «Лісова» Державного підприємства «Львіввугілля»

МАРТИНЕНКА

Віктора Федоровича

-

електрослюсаря підземного дільниці з ремонту трубопроводів водовідливних установок Публічного акціонерного товариства «Шахтоуправління «Покровське»

МЕЛЬНИКА

Юрія Тарасовича

-

електрослюсаря підземного відокремленого підрозділу «Шахта «Відродження» Державного підприємства «Львіввугілля»

ОВСЯННИКОВА

Сергія Володимировича

-

заступника начальника дільниці шахтового транспорту Публічного акціонерного товариства «Шахтоуправління «Покровське»

ПИЛЬНИКА

Ігоря Васильовича

-

гірника очисного забою відокремленого підрозділу «Шахта «Україна» Державного підприємства «Селидіввугілля»

СТЕЛЬМАЩУКА

Ярослава Петровича

-

машиніста підземних установок дільниці шахтового транспорту відокремленого підрозділу «Шахта «Великомостівська» Державного підприємства «Львіввугілля»

СТОПЧАНСЬКОГО

Ростислава Петровича

-

електрослюсаря підземного відокремленого підрозділу «Шахта «Межирічанська» Державного підприємства «Львіввугілля»

ТОМЧИШИНА

Василя Михайловича

-

машиніста гірничих виїмкових машин відокремленого підрозділу «Шахта «Червоноградська» Державного підприємства «Львіввугілля»

ФАТЬЯНОВА

Олександра Миколайовича

-

машиніста гірничих виїмкових машин відокремленого підрозділу «Шахта «Курахівська» Державного підприємства «Селидіввугілля»

ЦАХА

Володимира Івановича

-

гірничомонтажника підземного дільниці з монтажу, демонтажу обладнання №5 Публічного акціонерного товариства «Шахтоуправління «Покровське»

 

2. Порушити клопотання перед Кабінетом Міністрів України про нагородження

 

ПОЧЕСНОЮ  ГРАМОТОЮ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

з врученням пам’ятного знака

 

ПАЦЕНКА

Євгена Олексійовича

-

начальника служби з питань земельних відносин у нових проектах Державного підприємства «Національна енергетична компанія «Укренерго»

МАЗУРА

Євгена Ігоровича

-

заступника начальника проектно-кошторисної служби Управління капітального будівництва Державного підприємства «Національна енергетична компанія «Укренерго»

ЛЕВИЦЬКОГО

Юрія Анатолійовича

-

директора відокремленого підрозділу «Житомирські  магістральні електричні мережі» Державного підприємства «Національна енергетична компанія «Укренерго»

БОЛДИРЄВОЇ

Таїсії Іллівні

-

начальника департаменту інформаційних комп’ютерних систем Державного підприємства «Енергоринок»

БАСЮКА

Михайла Михайловича

-

гірника очисного забою відокремленого підрозділу «Шахта «Червоноградська» Державного підприємства «Львіввугілля»

БРАТУСЯ

Анатолія Васильовича

-

прохідника відокремленого підрозділу «Шахта «Україна» Державного підприємства «Селидіввугілля»

ВАСЬКА

Миколи Андрійовича

-

машиніста гірничих виїмкових машин відокремленого підрозділу «Шахта «Великомостівська» Державного підприємства «Львіввугілля»

ДЗЮБАКА

Володимира Степановича

-

головного спеціаліста відділу з питань будівництва, проектно-технічного супроводу та перспективного розвитку Департаменту вугільно-промислового комплексу Міенерговугіля України

КОРОВКИ

Олександра Івановича

-

заступника директора департаменту – начальника відділу з питань будівництва, проектно-технічного супроводу та перспективного розвитку Департаменту вугільно-промислового комплексу Міненерговугілля України

ЛІНИНСЬКОГО

Ігоря Богдановича

-

електрослюсаря підземного відокремленого підрозділу «Шахта «Степова» Державного підприємства «Львіввугілля»

МОЧАЛОВА

Михайла Олексійовича

-

начальника дільниці підіймальних установок відокремленого підрозділу «Шахта «Межирічанська» Державного підприємства «Львіввугілля»

ПІДВАРЧЕНКА

Юрія Григоровича

-

механіка дільниці тепловодозабезпечення відокремленого підрозділу «Шахта «Курахівська» Державного підприємства «Селидіввугілля»

РЄЗНИКА

Олександра Володимировича

-

головного енергетика відокремленого підрозділу «Шахта 1-3 «Новогродівська» Державного підприємства «Селидіввугілля»

УСЕНКА

Юрія Леонідовича

-

прохідника відокремленого підрозділу «Шахта «Торецька» Державного підприємства «Дзержинськвугілля»

ФЕДАША

Олександра Дмитровича

-

головного енергетика відокремленого підрозділу «Шахта «Росія» Державного підприємства «Селидіввугілля»

ФЕДИША

Андрія Григоровича

-

гірника очисного забою відокремленого підрозділу «Шахта «Лісова» Державного підприємства «Львіввугілля»

ЦАЦКІНА

Дмитра Віталійовича

-

гірника очисного забою відокремленого підрозділу шахта «Тошківська» Державного підприємства «Первомайськвугілля»

 

 

 

 

Голова колегії                                                                                             І. Насалик

версія для друку