МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

Оголошення для виявлення кандидатури організатора аукціону з продажу майна Державного підприємства "Магніт"

06.06.2016 | 11:21

 

 

Інформація про боржника:

 

Найменування: Державне підприємство «Магніт»;

 

Місцезнаходження: 51917, Дніпропетровська область, м. Дніпродзержинськ, пр. Аношкіна, 179В;

 

Профіль діяльності підприємства: виробництво високоенергетичних постійних магнітів зі сплавів різного складу, виготовлення методом порошкової металургії;.

 

Орган управління: Міністерство енергетики та вугільної промисловості України.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 16.02.2014 порушено провадження у справі № 181/11б-2002 про банкрутство Державного підприємства «Магніт».

Постановою Господарського суду Дніпропетровської області від 12.06.2014 у справі №Б26/15/29/22/04 Державне підприємство "Магніт", м. Дніпродзержинськ (ЄДРПОУ  31523493) визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру.

Ліквідатором банкрута призначено арбітражного керуючого Сінєльнікова Валерія Васильовича, свідоцтво № 296, видане 25.02.2013  Міністерством юстиції України.

 

Характеристика майна, продаж якого буде здійснюватись на аукціоні:

Будівлі, транспортні засоби та інше майно.

Більш детально з технічним станом майна, продаж якого здійснюватиметься на аукціоні, можна ознайомитись безпосередньо на території ДП «Магніт» за адресою: Дніпропетровська область місто Дніпродзержинськ, проспект Аношкіна, 179-В.

 

Вимоги до організатора аукціону:

-              мати право на проведення торгів;

-              мати досвід проведення аукціонів не менше трьох років;

-              запропонована сума винагороди є найменшою.

 

Організатором аукціону не може бути заінтересована особа стосовно боржника, кредиторів та замовника аукціону.

 

Претенденти подають замовнику аукціону наступні документи:

 

 - заяву, у якій зазначаються повне найменування/прізвище, ім’я та по батькові; код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків (або відомості про серію та номер паспорта - для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті); організаційно-правова форма; місцезнаходження юридичної особи/місце проживання; номер телефону та інші засоби зв'язку; прізвище, ім'я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків (або відомості про серію та номер паспорта – для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) особи, яка уповноважена представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами і має право вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори, а також пропозиції щодо суми винагороди за проведення аукціону;

 - засвідчені в установленому порядку копії установчих документів (за наявності), відповідно до яких заявник має право проводити аукціони;

 - довідку, підписану заявником (керівником заявника), що містить перелік проведених заявником аукціонів, для підтвердження його досвіду з організації аукціонів.

 

Кінцевий термін прийняття від кандидатур заяв та документів, що підтверджують їх відповідність встановленим вимогам: 10 (десять) днів з дня розміщення оголошення на офіційному веб-сайті Міненерговугілля України.

 

Поштова адреса, за якою подається заява та відповідні документи:

Державне підприємство «МАГНІТ»

Адреса ліквідатора: 02100, м. Київ, вул. Червоноткацька, буд.19, кв.37.

 

Контактні телефони для довідок: тел. (098) 089-29-29.

Електронна адреса: 2391515059@mail.gov.ua

 

Замовник аукціону: Ліквідатор ДП «Магніт» Сінєльніков Валерій Васильович.

 

 

 

версія для друку